Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Korzystanie z internetu

Wróć
Kategorie bloga
Detektor tętna płodu, monitor oddechu, smartwatch z możliwością lokalizacji i podsłuchu – oto sygnały, że używasz ich niewłaściwie!

Detektor tętna płodu, monitor oddechu, smartwatch z możliwością lokalizacji i podsłuchu – oto sygnały, że używasz ich niewłaściwie!


Nowoczesna przyszła mama nie biegnie już z każdym drobiazgiem do ginekologa – przykłada do brzucha detektor tętna płodu i wie, że wszystko jest ok. Gdy malec się urodzi, nie sprawdza co 5 minut, czy na pewno oddycha – robi to za nią monitor oddechu. A gdy dziecko biegnie z kolegami na podwórko, nie umiera z niepokoju, tylko włącza lokalizator GPS, umiejscowiony w zegarku smyka. To wielkie ułatwienie, ale też swego rodzaju ryzyko. Jak nie wpaść w pułapkę gadżetów?

Detektor tętna płodu, czyli „ufff! Żyje!”

Trudno znaleźć przyszłą mamę, która nie martwi się czasem o to, czy jej dziecko w brzuchu żyje i ma się dobrze. Niejedna z nas pomyślała kiedyś: „ech, gdyby tak mieć w domu takie USG!”. Takiej możliwości jeszcze nie ma, ale producenci niejako wyszli naprzeciw zaniepokojonym mamom i stworzyli domowy detektor tętna płodu. To mały gadżet, który przykłada się do brzucha, a przez podłączone do niego słuchawki można usłyszeć tętno bicia serca dziecka. Według lekarzy i producentów, jest nieszkodliwy dla płodu i umożliwia podsłuchiwanie maluszka już od około 14 tygodnia ciąży. Brzmi świetnie, prawda?

Kiedy zaczyna się problem?

Otóż po pierwsze, detektor tętna płodu jest tylko urządzeniem. Może (zwłaszcza we wczesnej ciąży) nie wychwycić bicia serca dziecka, ponieważ np. ułoży się ono niewłaściwie. Racjonalne podejście w takiej sytuacji to przerwanie „podsłuchiwania”, rozluźniający prysznic i ponowna próba za na przykład 30 minut. Są jednak kobiety, które nie potrafią tak reagować. Wpadają w panikę, szukają lekarza, wyobrażają sobie najgorsze – podczas, gdy dziecko ma się świetnie. To niepotrzebny, wielki stres.

Po drugie, dla niektórych kobiet sprawdzanie tętna płodu staje się niemal… „nałogiem”. Kontrola bicia serca dziecka nawet 30 razy dziennie na pewno nikomu nie służy, a jednak są kobiety, które nie mogą powstrzymać się, aby sprawdzić „jeszcze raz”. I jeszcze. I jeszcze.

W końcu – detektor bicia serca może stwarzać zagrożenie dla samego dziecka. W USA doszło do sytuacji, w której przyszła mama zauważyła, że jej dziecko znacznie rzadziej się porusza. Użyła detektora, usłyszała bicie serca dziecka i uznała, że wszystko jest ok. Historia skończyła się tragicznie, ponieważ tętno owszem – było, ale nie takie, jak trzeba. Detektor nie pokazał jego zmian, ale pokazałoby je KTG – gdyby przyszła mama posłuchała intuicji i udała się do lekarza. Niestety, porady dla rodziców nie są dołączane do opakowań z detektorami.

Monitor oddechu – dla spokojnego snu mamy i dziecka

Tzw. „śmierć łóżeczkowa” to nagły, niewyjaśniony zgon małego dziecka w trakcie snu. Zjawisko niezwykle rzadkie, jednak na tyle przerażające, że słyszała o nim niemal każda młoda mama. Aby zabezpieczyć maluszka przed śmiercią łóżeczkową i zadbać o jego zdrowie, niektórzy rodzice kupują monitor oddechu. To urządzenie uruchamiające alarm, gdy niemowlę nie oddycha dłużej niż 20 sekund.

Kiedy zaczyna się problem?

Według wielu doświadczonych rodziców, alarmy monitora oddechu bardzo często okazują się fałszywe. Może do nich dojść na przykład wtedy, gdy dziecko zsunie się z pola maty z czujnikami (znajdującej się pod materacykiem). Dlatego bardzo ważne jest, aby ocenić, czy z malcem jest wszystko ok. Jeśli tak, to nie ma potrzeby zabierania malca na kontrolę do szpitala pełnego bakterii. Są jednak mamy, które właśnie tak reagują, narażając malca na niepotrzebne infekcje i duży stres.

Uwaga! Warto tutaj dodać, że monitory oddechu zalecane są przede wszystkim u dzieci, które urodziły się przed czasem. Wielu lekarzy uważa, że w przypadku donoszonych, zdrowych bobasów jest to niepotrzebny wydatek oraz stres, gdy urządzenie zadziała niewłaściwie.

Smartwatch z możliwością lokalizacji… i podsłuchu

Nowoczesne smartwatche mają wiele zalet. Po pierwsze – umożliwiają telefoniczny kontakt z dzieckiem, ale w przeciwieństwie do telefonów, nie mają gier (krótko mówiąc – są mniejszą atrakcją dla dzieci). Po drugie – gdy smyk się spóźnia, a nam już z tego powodu przyspiesza puls, wystarczy włączyć lokalizator i sprawdzić, gdzie znajduje się nasz spóźnialski. Po trzecie – są dość tanie.

Kiedy zaczyna się problem?

Gdy zaczynamy używać podsłuchu! O ile jest to zrozumiałe, gdy nie wiemy, gdzie jest dziecko, o tyle absolutnie niedopuszczalne, gdy np. dziewięciolatek po prostu bawi się z kolegami. Tymczasem nie brakuje rodziców, którzy włączają podsłuch ot, tak, z ciekawości. A potem nawet, jeśli dowiedzą się, że np. ich dziecko przeklina wśród kolegów, to nie wiedzą, co z tą wiedzą właściwie zrobić.

Pamiętaj. Jeśli kupisz dziecku smartwatch i będzie kusiło cię, by podsłuchać jego prywatne rozmowy – przypomnij sobie siebie z dzieciństwa. Te wszystkie sprawy, o których wcale nie chciałbyś lub nie chciałabyś mówić rodzicom. Albo po prostu zadaj sobie pytanie, czy chciałbyś, żeby ktoś teraz podsłuchiwał ciebie bez twojej wiedzy. Ośmiolatek, dziesięciolatek czy dwunastolatek to już młody człowiek, który ma prawo do swoich tajemnic – nowoczesne gadżety nie powinny mu tego prawa odbierać.


Komentarze