Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Korzystanie z internetu

Wróć
Kategorie bloga
Jak nauczyć dziecko mądrze korzystać z internetu?

Jak nauczyć dziecko mądrze korzystać z internetu? 3


W obecnych czasach widok dziecka wpatrzonego w ekran komputera czy tabletu nikogo nie zadziwia i nie zaskakuje. Już przedszkolaki potrafią korzystać z internetu i trzeba przyznać, że całkiem nieźle sobie radzą. Internet to zarówno miejsce zabawy, nauki jak i nawiązywania nowych kontaktów, nowych przyjaźni. Tylko jak nauczyć dziecko dobrze korzystać z internetu?

Dzieci są ogromnie ciekawe świata, wszystko je interesuje. To samo dotyczy internetu. Każda nowa ikonka, nowa strona czy nowy obrazek. Najchętniej poznałyby cały internet wzdłuż i wszerz. Kolejną dziecięcą cechą jest ufność i łatwowierność, maluchy we wszystko wierzą i każdemu ufają. A jak wiadomo w internecie czyha na nie wiele niebezpieczeństw. Dlatego rodzice powinni wprowadzić i zapoznać dziecko nie tylko ze światem realnym, ale i wirtualnym.

Na początku ustalcie zasady

Zanim pozwolicie swojemu dziecku korzystać z internetu, ustalcie zasady. Ile razy w tygodniu i przez ile czasu maluch może korzystać z komputera? Dowiedźcie się, czym Wasze dziecko jest najbardziej zainteresowane. Czy są to gry, czy jakieś konkretne strony, a może portale społecznościowe? Rodzic powinien dokładnie wiedzieć, co maluch przegląda w internecie. Jeśli dziecko chce grać w gry, sprawdźcie czy są dostosowane do jego przedziału wiekowego. Najlepiej sami w nią zagrajcie i zobaczcie, czy nie ma krwi i wulgaryzmów. Możecie wybrać się także na warsztaty dla rodziców, które pomogą Wam w nauczeniu dziecka bezpiecznego korzystania z internetu.

Wspólny czas przed komputerem

Warto, zwłaszcza na początku, razem z dzieckiem odkrywać możliwości jakie daje internet . Możecie wtedy pokazać adekwatne do jego wieku strony, bajki czy gry komputerowe. Dzięki temu macie kontrolę nad tym, co maluch przegląda w internecie.

Ograniczone zaufanie

Wytłumaczcie dziecku, że nie każda informacja znaleziona w internecie jest prawdziwa. Nie każda osoba  jest tym, za kogo się podaje.  Dzieci często także poszukują w internecie informacji naukowych, potrzebnych na zajęcia szkolne. Nauczyciele często podają adresy zaufanych stron, z których warto czerpać wiedzę. Najlepiej, aby właśnie takie strony posłużyły Waszemu dziecku do nauki.

Chrońmy swoją prywatność

Niebezpieczeństw i podstępnych osób w internecie czyha całe mnóstwo. Uczulcie dzieci, aby absolutnie nikomu nie podawały swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania czy też numeru telefonu. Maluch nie zdaje sobie sprawy, że osoba, która podaje się za 7-letnią Kasię, może być 30-letnim mężczyzną. Naprawdę uczulcie na to swoje dzieci. Nastolatki, które zalogowane są na różnego rodzaju portalach społecznościowych, często umieszczają tam swoje zdjęcia.  Czasami wystarczy jakiś charakterystyczny budynek na zdjęciu, czy nazwa ulicy, aby odnaleźć dziecko w realnym świecie. Dlatego przed umieszczeniem jakiegokolwiek zdjęcia poproście, aby koniecznie Wam je wcześniej pokazało. Na warsztatach dla dzieci i młodzieży, które organizowane są w większych miastach, prowadzący zwracają na to szczególną uwagę.

Kontrola rodzicielska

Mimo Waszej kontroli i nadzoru, może zdarzyć się, że  całkiem przypadkowo dziecko znajdzie stronę przeznaczoną dla osób dorosłych. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie programu „kontrola rodzicielska”. Niestety, nie chroni ona przed wszystkimi zakazanymi stronami. Dlatego uczulcie dziecko, aby po wyświetleniu się strony tylko dla dorosłych, niezwłocznie Was o tym poinformowało.

Niebezpieczeństw i zagrożeń w internecie czyha całe mnóstwo. Dlatego już od samego początku tak ważne jest wprowadzenie pewnych reguł i zasad. Nie jesteście w stanie przed każdym złem uchronić Wasze dziecko. Jednak jeśli maluch będzie Wam o wszystkim mówił, będzie Wam ufał, jesteście w stanie odpowiednio szybko zareagować. Pamiętajcie, interent to tylko mały dodatek do dzieciństwa. Najważniejszy jest sport, zabawa na świeżym powietrzu i prawdziwi, realni przyjaciele. 


Komentarze


Anna Koźmińska /

Moje dzieci są na tyle mądre, że nie wchodzą na jakieś głupie strony. Ale od początku ich uczyłam, że można oglądać różne rzeczy w internecie, ale trzeba robić to rozsądnie

Gosia Cedro /

Prawda jest taka, że jeśli nawet zablokujemy strony, dzieci i tak na nie trafią jeśli będą chciały. Warto rozmawiać i tłumaczyć, że internet to nie jest samo dobro. I ostrzegać przed komunikatami typu - zostałeś wylosowany z miliona osób - odbierz nagrodę. Czasem wygląda to tak "normalnie", że dorośli dają się nabrać.

Rafał /

Krótko, zwięźle i na temat. Cenny artykuł. Pozdrawiam