Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Korzystanie z internetu

Wróć
Kategorie bloga
Jak ustrzec dziecko przed pedofilią w internecie?

Jak ustrzec dziecko przed pedofilią w internecie? 4


Internet zawładnął całym światem. Korzystają z niego zarówno dorośli jak i dzieci. Jednak kiedy dziecko włącza internet i siada przed ekranem komputera, mało kto zdaje sobie sprawę jakie w tym momencie czyhają na nie zagrożenia. Pedofilia to bardzo ciężki i trudny temat,  który w niektórych domach nawet nie jest poruszany. Niestety z roku na rok rośnie aktywność pedofilii w internecie. Wystarczy włączyć wiadomości, aby usłyszeć o kolejnym pedofilu, który zaatakował swoją ofiarę. Temat jest trudny, ale bardzo istotny. Dlatego nie można przed nim uciekać. Jaka jest rola rodziców, co mogą zrobić, aby uchronić dziecko przed niebezpieczeństwem?


źródło: freepik.com

Pedofil w sieci – realne zagrożenie

Wbrew pozorom na pedofila w sieci nie jest wcale trudno trafić. Wystarczy zalogować na czacie, który przeznaczony jest dla dzieci i nastolatków. Czy to tak wiele? Na czatach często logują się pedofile, którzy tylko czekają, aż pojawi się nowy użytkownik. Po krótkiej chwili zaczynają działać. Pedofile najczęściej postępują zawsze w podobny sposób. Zagadują dziecko, pytają o wiek i zaczynają przyjacielską rozmowę. Dzieci zwierzają się z różnych problemów, mając wrażenie, że odnalazły bratnią duszę. Przez kilka a może i kilkanaście kolejnych dni pedofile, którymi najczęściej są mężczyźni, rozmawiają z dzieckiem na czacie, aż w końcu proponują spotkanie. Wasza pociecha jest przekonana, że idzie na spotkanie ze swoją nowo poznaną kilku bądź kilkunastoletnią przyjaciółką, a niestety rzeczywistość jest zupełnie inna. Na spotkaniu pojawia się mężczyzna, który tylko czeka, aby dziecku wyrządzić krzywdę.

Zdarza się również, że już podczas pierwszej bądź drugiej rozmowy na czacie pedofil poprosi o przesłanie zdjęcia, najpierw zwykłego, a potem niestety już bardziej intymnego. A niektóre dzieci, niestety spełniają jego oczekiwania.

Rozmowa przede wszystkim

Dzieci są bardzo łatwowierne. Wasza córeczka bądź synek nie są sobie w stanie wyobrazić, że ich nowa przyjaciółka bądź przyjaciel, którego poznali przez internet może być dorosłym mężczyzną, który ma wobec nich złe zamiary. Dlatego jeśli Wasze dziecko korzysta już z komputera, powinniście przeprowadzić z nim rozmowę. Jej celem nie jest przestraszenie malucha, bo nie chodzi o to, żeby dziecko bało się każdej nowej osoby, ale ostrzeżenie. Nauczcie dziecko ograniczonego zaufania do nowo poznanych osób. Delikatnymi słowami przybliżcie temat pedofilii. Nie opowiadajcie strasznych historii, jednak podkreślcie, że nie każda osoba ma dobre zamiary i nie można ufać osobom poznanym w świecie wirtualnym. Taka rozmowa jest niezbędna, bo przecież dla Wszystkich rodziców bezpieczeństwo i zdrowie dzieci jest najważniejsze.

Możecie poszukać warszatów dla rodziców, które pomogą Wam przygotować się do takiej rozmowy.


źródło: freepik.com

Edukacja seksualna

Dla niektórych rodziców, rozmowa z dzieckiem na tematy dotyczące seksu, jest bardzo ciężka i krępująca. Jednak Waszą rolą jest dbanie o bezpieczeństwo Waszych pociech. Jeżeli wydaje Wam się, że kontrolujecie strony z jakich korzystają dzieci, niestety jesteście w błędzie. Mimo szczerych chęci, nie macie oczu dookoła głowy. Czasami wyjdziecie na chwilę do innego pokoju, odwrócicie się, zajmiecie się czymś innym, wystarczy naprawdę chwila nieuwagi a maluch po kryjomu zaloguje się na czacie. Dlatego edukacja seksualna dzieci jest bardzo ważna. Uświadomcie, że dziecko nie może dać się przytulać ani dotykać obcym osobom. Przestrzeżcie je przed tym! Jeżeli temat jest dla Was zbyt trudny, udajcie się do poradni psychologiczno – pedagogicznej, tam specjaliści udzielą Wam wielu cennych rad i wskazówek.  W edukacji dla dzieci mogą okazać się również pomocne książeczki dedykowane najmłodszym.

W ostatnim czasie ruszyła akcja: Uważni Rodzice, organizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Ma ona na celu uchronienie dzieci przed pedofilią i uwodzeniem w internecie poprzez większą uważność rodziców. Koniecznie zajrzyjcie na stronę uwaznirodzice.pl

Wielu rodziców nawet nie zdaje sobie sprawy, że pedofilia jest bardzo realnym zagrożeniem. Dlatego musicie zrobić wszystko, aby uchronić przed nią Wasze dziecko. Szczera rozmowa jest naprawdę bardzo ważna. Ostrzeżcie, wytłumaczcie i nauczcie ograniczonego zaufania. Przecież bezpieczeństwo i zdrowie dzieci jest dla Was najważniejsze.


Komentarze


Anna Koźmińska /

Ciężka sprawa...dzieci są tak naiwne i niewinne, że nawet nie podejrzewają zagrożenia. Ale rozmowy, pokazywanie filmów mogą pomóc, uświadomić. Kampania #UważniRodzice także pomoże. Co ciekawe, nawet oglądając zwykłe seriale (Na Wspólnej) można się czegoś nauczyć

Aneta /

Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego jak bardzo trzeba uważać!

Anna Majzner /

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przygotowała na temat uwodzenia dzieci i młodzieży kampanię społeczną #UważniRodzice , więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj http://uwaznirodzice.pl

Redakcja Rodzicowo.pl - Anna Majzner /

Świetna i bardzo ważna inicjatywa!