Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Korzystanie z internetu

Wróć
Kategorie bloga
Nadzór rodzicielski, blokady, aplikacje do kontroli dziecka w sieci

Nadzór rodzicielski, blokady, aplikacje do kontroli dziecka w sieci 2


Komputery, laptopy czy telefony komórkowe zawładnęły naszym światem, stały się wręcz wszechobecne. Niemalże każdy pierwszoklasista co jakiś czas korzysta z komputera i prawie większość dzieci posiada telefon komórkowy. Niestety nie wszystkie aplikacje i strony internetowe mają wartości edukacyjne i z wielu z nich z całą pewnością nie powinny korzystać maluchy.  Tutaj rozpoczyna się istotna rola rodziców, którzy powinni ograniczyć dostęp do zakazanych stron i niepożądanych aplikacji. Przygotowaliśmy dla Was kilka porad, które mamy nadzieję okażą się pomocne.

Nadzór rodzicielski – telefony komórkowe

Zacznijmy najpierw od zabezpieczeń i blokad w telefonach komórkowych, którymi posługuje się już przecież większość maluchów.

Nadzór rodzicielski w Androidzie

W przeciwieństwie do systemu operacyjnego iOS, który znajduje się w urządzeniach Apple,  Android nie ma wbudowanej  ochrony rodzicielskiej.  Aplikację możecie pobrać korzystając ze sklepu Google Play. W tym celu należy wejść w Google Play, następnie w ikonkę „Ustawienia” i wybrać „Kontrola rodzicielska”. Teraz musicie określić z których aplikacji mogą korzystać Wasze maluchy. Zwróćcie również uwagę na PEGI czyli na europejski system klasyfikacji gier, który jest naprawdę bardzo pomocny. Cyferka jaka znajduje się przy słowie PEGI określa, od jakiego wieku dany program jest dozwolony. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat nadzoru rodzicielskiego, warto wybrać się na warsztaty dla rodziców, które organizowane są w wielu miastach.

Nadzór rodzicielski iOS

Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, system operacyjny iOS ma wbudowaną kontrolę rodzicielską. Dlatego nadzór w tym przypadku jest bardzo prosty. Wystarczy, że wejdziecie w ustawienia „ogólne” a następnie w „ograniczenia”. Po wpisaniu poprawnego kodu PIN możecie już bez najmniejszego problemu zarządzać aplikacjami z jakich korzystać będą Wasze dzieci.

TimeAway

Pierwszą aplikacją, na którą warto zwrócić uwagę jest TimeAway. Dzięki niej rodzice mogą kontrolować aplikacje pobierane przez maluchy. Dodatkowo możecie ustalić limity czasowe do poszczególnych aplikacji bądź je całkowicie zablokować. TimeAway pozwala zablokować dostęp do urządzeń np. w trakcie pobytu dzieci w szkole czy też w czasie wspólnego posiłku. Aplikację tą instaluje się zarówno na smartfonie dziecka jak i rodziców, dzięki czemu maluchy nie są w stanie usunąć, obejść kontroli rodzicielskiej.

Kids place

Kids place w dosłownym tłumaczeniu oznacza miejsce zabaw. Dzięki tej aplikacji możecie stworzyć taki plac zabaw dla dzieci, poprzez określenie aplikacji z których mogą korzystać. Program umożliwia także blokowanie połączenia z internetem czy ustawienie czasu po jakim komórka ma się zablokować. Możecie mieć także pewność, że dziecko nie zmieni samo żadnych ustawień, ponieważ do tego celu niezbędny jest kod pin, który będziecie znać tylko Wy.

Qustodio

Kolejną aplikacją, na którą warto zwrócić uwagę jest Qustodio. Oprócz możliwości blokowania programów umożliwia także blokowanie smsów bądź połączeń przychodzących lub wychodzących. A dodatkowo w wersji premium, rodzice mają możliwość śledzenia aktywności maluchów w mediach społecznościowych.

Nadzór rodzicielski – komputer

Przejdźmy teraz do blokad i zabezpieczeń w komputerach, laptopach. Dzięki poniższym programom, możecie zadecydować z jakich stron mogą korzystać Wasze dzieci.

Windows Family

Windows Family to usługa, która udostępniona jest przez Microsoft. Pierwszym krokiem jest założenie konta na stronie http://www.microsoft.com/pl-pl/outlook-com/. Następnie po zalogowaniu, należy wybrać zakładkę „Zabezpieczenia i prywatność” i już możecie sprawdzić z jakich stron i przez jaki czas korzystało Wasze dziecko.

Norton Family

Jeżeli zależy Wam na jeszcze większej kontroli, skorzystajcie z programu Norton Family https://onlinefamily.norton.com/familysafety/loginStart.fs.  Oprócz powyższych funkcji, program posiada możliwość wyłapywania słów kluczy, jakie Wasze dziecko udostępnia w internecie.  Norton Family nie pozwoli na publikację numeru PESEL czy innych istotnych informacji.


źródło: pexels.com

Jeżeli Wasze pociechy nie rozumieją do końca dlaczego instalujecie te wszystkie programy, wybierzcie się z nimi na warsztaty dla dzieci i młodzieży. Psycholodzy, pedagodzy wytłumaczą im jakie niebezpieczeństwa i zagrożenia czekają na nie w internecie. Jednak najpierw skorzystajcie z powyższych aplikacji, które sprawią, że dzieci będą mogły bezpiecznie korzystać z sieci. A rodzice nie będą się zastanawiać czy maluch nie przegląda zakazanych stron czy też nie pobiera niewłaściwych aplikacji. 


Komentarze


katarzyna1000 /

Moje dzieci korzystają z internetu przy okazji nauki , mimo że są w klasach 1-3. Często używają platformy edukacyjnej zdobywcywiedzy.pl/dziecko-w-sieci , są bardzo dobrze zabezpieczeni przeciw niebezpieczeństwom z sieci. Wszelkie portale eduakacyjne moim zdaniem mimo że są też sporem zródłem wiedzy powinno się je kontrolować przez nas jako rodziców. Należy wybierać bezpieczne materiały edukacyjne dla dla naszych dzieci a takie zapewniają zdobywcy wiedzy .

Maja Szczukiewicz /

Póki co nie ma u nas jeszcze tego problemu