Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Czas dla rodziny

Wróć
Kategorie bloga
 10 pomysłów na prezent dla Babci  i Dziadka

10 pomysłów na prezent dla Babci i Dziadka 4


Już niebawem bardzo ważne święto. Nic tak nie cieszy dziadków, jak wizyta uśmiechniętych wnucząt. Aby ten dzień był szczególny pomóżmy dzieciakom zrobić babci i dziadkowi wspaniały prezent. Oto nasze propozycje:

 


 

 

1. FOTOKSIĄŻKA


Świetny pomysł na prezent, gdy posiadamy wiele zdjęć. Możemy umieścić zdjęcia zarówno
z dziadkami jak i samych dzieci, które na pewno pomogą wybrać idealne ujęcia.

 

2. PERSONALIZOWANY KALENDARZKalendarz na cały rok ze zdjęciami wnucząt ucieszy każdą babcię i każdego dziadka.
Do wyboru mamy zarówno ścienne i biurkowe w różnych wzorach i kolorach, możliwe jest także zaznaczenie ważnych dat.
Wszystko zależy od naszej kreatywności. Zmiana kartki co miesiąc będzie dla dziadków przyjemnością!

 

3. KUBKI Z RYSUNKAMI DZIECIŹródło: http://www.fabrykaekspresji.pl/

Kubek z rysunkiem namalowanym przez wnuczęta zaskoczy i ucieszy dziadków,
poza tym dzieci będą zachwycone, gdy zobaczą swoje arcydzieło na porcelanie.
Nie będzie to zwykły kubek a wyjątkowy prezent.

 

4. WŁASNORĘCZNIE ROBIONE I ZDOBIONE CIASTECZKA


Przygotowanie i ozdobienie ciasteczek będzie dla dzieci wielką frajdą i idealnym prezentem dla dziadków.
Wystarczy upiec kruche ciastka a do dekoracji użyć cukrowych pisaków, stempelków, koralików czy posypek.
Do zapakowanie wystarczy wstążka. Nie ważne czy będą idealne. Ważne, że zrobią je dzieci.

 

5. OPRAWIONE W RAMKĘ ODBICIE RĄCZKI DZIECKA


 
Źródło: https://pl.pinterest.com/source/diyready.com

Odbicie rączek czy stópek dziecka powieszone na ścianie będzie przypominać o wnuczętach,
nawet kiedy będą już o wiele starsze.
Dobra alternatywa dla zdjęć.

 

6. WŁASNORĘCZNIE ROBIONY ŚWIECZNIK

 Do przygotowania takiego świecznika potrzebne będzie jedynie:

1.  słoik
2.  wstążka lub sznureczek
3.  świeczka
4.  groch, fasola lub ciecierzyca

 

Do słoika wsypujemy groch, na wierzch układamy świeczkę, wokół słoika zawiązujemy sznureczek lub wstążkę i świecznik gotowy!
Będzie to estetyczny, zrobiony samodzielnie przez dzieci prezent.

 

7. SESJA ZDJĘCIOWA (U FOTOGRAFA BĄDŹ WE WŁASNYM DOMU)


Zorganizuj dla dzieci i ich dziadków sesję zdjęciową. Koszt sesji u fotografa będzie zdecydowanie wyższy, ale otrzymamy profesjonalne zdjęcia.
Świetnym pomysłem są sesje wielopokoleniowej rodziny. Innym sposobem jest zorganizowanie sesji zdjęciowej we własnym domu.
Zaproś dziadków do siebie, ubierz dzieci odświętnie, by uczcić ten dzień i samodzielnie zrób zdjęcia.
Możesz użyć jakiś rekwizytów. Będzie to świetna zabawa i wspaniała pamiątka!

 


8. PŁASKORZEŹBA Z MASY SOLNEJŹródło: https://pl.pinterest.com/imaginationtree/

Może być to zarówno odbicie rączki dziecka jak i wykonany przez nie aniołek, bałwanek czy kwiatek.
Przepis na masę solną jest prosty: szklanka mąki, szklanka soli, ½ szklanki wody. Zarabiamy jak ciasto i formujemy kształty.
Następnie pieczemy 3 godziny w piekarniku nagrzanym do 200 stopni, by odpowiednio utwardzić masę.
Możemy ją potem również pomalować.

 

9. PUDEŁKO ZE SŁODKOŚCIAMI
 

Dzieci mogą samodzielnie przygotować pudełko ze słodkościami dla dziadków.
Wystarczy czekoladki, cukierki czy ciasteczka zapakować w ozdobne pudełeczko.
Kompozycja może być dowolna, wedle uznania dziecka.
Do środka można także włożyć karteczkę z życzeniami.

 

10. RĘCZNIE ZDOBIONE FARTUSZEK DLA BABCI/ KRAWAT DLA DZIADKAŹródło: https://pl.pinterest.com/BriTRoJay/, https://pl.pinterest.com/source/workmanfamily.typepad.com

Prezenty dla babci i dziadka nie muszą być wspólne.
Babci podczas domowych wypieków przyda się fartuszek, dziadek na pewno ucieszy się z tak oryginalnego krawata.
Wszystko robione z serca. I jak widać prezenty mogą być też praktyczne.

 

A teraz do roboty! Prezenty same się nie zrobią :)


Komentarze


Eryk Czapla /

no dobre z ta ramka z odcinskami łapek, ja akurat w ostnie święto zrzuciłem się z rodzeństwem i kupiliśmy babci roomba 680, bardzo dobry pomysł dla starszej osoby co by nie mówic musi mniej się schylać

Hania Mancewicz /

Moi dziadkowie (chyba jak wszyscy ;)) uwielbiają wszelkie rodzinne pamiątki, foteczki wnuczeczków i tak dalej :) Ostatnio jednak postanowiliśmy z braćmi sprezentować coś tylko dla nich, a dokładniej pomóc upiększyć im sypialnie, gdzie mogliby spokojnie odpoczywać. Kupiliśmy taką porządną <a href="http://febetrade.pl/kategoria/narzuty" title="narzuty na łóżko" alt="nurzuty na łóżko">narzutę na łóżko</a> w skandynawskim stylu, do tego wywołaliśmy ich wspólne zdjęcie z ostatniej imprezy rodzinnej i znaleźliśmy kwiatuszki w doniczce - białe azalie :) Byli zachwyceni!

mikara /

Fajne pomysły :) ja w tym roku podarowałam dziadkom duży zestaw krówek od Cukrówek :) Oboje bardzo lubia te łakocie i dosłownie cieszyli się jak dzieci na ich widok :)

Rafał /

Krawat własnoręcznie malowany - oryginalnie :) też chce taki