Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Czas dla rodziny

Wróć
Kategorie bloga
10 rekordów ciążowo – porodowych. Zgadniesz, jaka jest największa różnica wieku między dziećmi?

10 rekordów ciążowo – porodowych. Zgadniesz, jaka jest największa różnica wieku między dziećmi?


Uważasz, że 4-kilogramowy noworodek jest spory? Że troje dzieci to już liczna gromadka?  A może czujesz się zbyt dojrzała na ciążę, bo skończyłaś 40-tkę? Poznaj ciążowo – porodowe rekordy, a inaczej spojrzysz na te kwestie. Oto 10 z nich!

1. Najlżejszy noworodek

Obecnie za najlżejsze w chwili przyjścia na świat dziecko uznaje się Emilię Grabarczyk. Dziewczynka urodziła się w 2016 roku w 25 tygodniu ciąży, ważąc tylko… 220 gramów. Maleństwo miało wówczas 22 centymetry długości. Przez pierwsze sześć miesięcy nie wiadomo było, czy dziecko przeżyje, wkrótce potem kryzys został zażegnany.

Emilia Grabarczyk urodziła się w Niemczech. Z kolei najlżejszym noworodkiem w Polsce jest mały Szymek, który w chwili narodzin w 2017 roku ważył 400 gramów.

2. Najcięższy noworodek

Jeśli wierzyć doniesieniom mediów, najcięższy noworodek świata przyszedł na świat w Australii i ważył… 18 kilogramów. Bardziej sprawdzone informacje mówią o chłopczyku, który urodził się w 1879 roku z wagą 10,4 kg. Niestety, dziecko wkrótce zmarło. Noworodki ważące ponad 10 kilogramów (10,2 kg) rodziły się później w latach 1955 oraz w 1982 roku.

Najcięższym noworodkiem w Polsce jest z kolei „mały” Kacper, który urodził się ważąc 7,1 kg.

3. Najwcześniej urodzony

Najmłodszym wcześniakiem na świecie była dziewczynka, która urodziła się w Seulu w 2012 roku. Przyszła na świat dokładnie w 21 tygodniu i 5 dniu trwania ciąży. Noworodek pochodził z ciąży bliźniaczej, jednak brata dziewczynki nie udało się uratować. Ona sama rozwija się dzisiaj… bez zarzutu.

W Polsce za najwcześniej urodzone dziecko uważa się małego Ksawerego, który przyszedł na świat w 2015 roku w 25 tygodniu ciąży. Dziecko opuściło szpital po pięciu miesiącach pobytu. Niestety, malec nie cieszył się dobrym zdrowiem - zmarł z nieznanych przyczyn jeszcze przed ukończeniem 1 roku życia.

4. Najmłodsza mama

Za najmłodszą mamę na świecie uważa się Linę Medinę z Peru. Urodziła dziecko mając… 5 lat. Zapłodnienie stało się możliwe przez bardzo przyspieszone dojrzewanie płciowe, które nastąpiło u dziewczynki. Przypuszczano, że ciąża jest efektem gwałtu, ale sama Lina Medina – która wciąż żyje, nigdy tego nie potwierdziła.

 Najmłodsza mama w Polsce urodziła swoje dziecko w wieku 12 lat w Kielcach (w 2016 roku).

5. Najstarsza mama

Najstarszą matką na świecie jest Daljinder Kaur z Indii. Kobieta wraz z mężem zdecydowali się na zapłodnienie in vitro. W chwili narodzin małego Armaana jego mama miała 72 lata, jego ojciec 79. Kobieta szybko przyznała, że opieka nad dzieckiem bardzo ją wyczerpuje.

W naszym kraju najstarszą matką świata jest Barbara Sienkiewicz. Aktorka urodziła bliźnięta w 2015 roku, mając wówczas 60 lat.

6. Największa różnica wieku między dziećmi

Zdecydowanie największą (i szokującą) różnicę wiekową między dziećmi odnotowano w 1997. Wtedy to swoje drugie dziecko urodziła Elizabeth Ann Buttle. Po raz pierwszy kobieta została matką… 41 lat wcześniej, czyli w 1956 roku. Cóż, to rodzeństwo raczej nie bawiło się wspólnie w bawialni dla dzieci.

7. Najliczniejszy poród

O tej ciąży i porodzie być może już słyszeliście. Nadya Suleman, matka ośmioraczków, ma już bowiem status celebrytki. Kobieta wzbudza liczne kontrowersje, między innymi przez rozpaczliwą chęć upodobnienia się do Angeliny Jolie, fakt, że ma (poza ośmioraczkami) jeszcze 6-tkę dzieci oraz to, ze wszystkie maluchy powstały z in vitro, a sama Suleman nie ma partnera.

W Polsce najliczniejszy poród obejmował pięcioro dzieci. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce w 1971 roku, druga – w 2008.

8. Najwięcej dzieci

Najwięcej dzieci w ciągu swojego życia urodziła nieznana nikomu z imienia Rosjanka, żona Fiodora Wasilijewa. Kobieta została matką 69 dzieci (dwoje zmarło w okresie niemowlęcym), wszystkie jej ciąże były mnogie. Ta kobieta mogłaby otworzyć szkołę rodzenia!

W Polsce rekord pobili państwo Karczewscy, którzy są rodzicami 21 pociech.

9. Najstarszy ojciec

To osiągnięcie będzie niezwykle trudny do pobicia. Ramdżit Raghav z Indii pobił swój własny rekord, kiedy został ojcem w wieku… 96 lat. Jak twierdzi, potencję gwarantuje mu dieta bogata w migdały, mleko i masło, a z żoną po prostu uwielbia uprawiać seks.

Najstarszym ojcem w Polsce jest z kolei 81-letni pan Andrzej z Pasymia.

10. Najniższa mama świata

73 centymetry – tyle mierzy najniższa matka świata, Stacey Herald. Kobieta jest matką nie jednego, a trójki dzieci i udowadnia, że niepełnosprawność (choruje na wrodzoną łamliwość kości) nie jest przeszkodą, aby cieszyć się macierzyństwem.

Zszokowani? Co prawda takie przypadki zdarzają się raz na milion, a jednak się zdarzają. 5-letnia mama, 96-letni tata. Ciężko nam to sobie wyobrazić. Rekordziści udowadniają jednak, że wszystko jest możliwe.


Komentarze