Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Czas dla rodziny

Wróć
Kategorie bloga
10 rzeczy za które kochamy Święta i 10 rzeczy, za które ich nie lubimy

10 rzeczy za które kochamy Święta i 10 rzeczy, za które ich nie lubimy


Świąteczny klimat zagościł na dobre. Dookoła słyszymy już tylko „Last Christmas”, co jednak w tym okresie akceptujemy, a nawet lubimy. Prawie każdy był na seansie Listów do M. Pewnie macie już zaplanowane wyjazdy do rodziny, kto kiedy przyjedzie, kto kogo będzie gościł u siebie. Logistyczne rozplanowanie świąt to nie lada wyzwanie, nie mówiąc już o sprzątaniu i gotowaniu. A kto w tym roku ubierze choinkę? Masa zadań i obowiązków. Dobra wiadomość jest taka, że święta i tak się odbędą.

Te z dziećmi wyglądają nieco inaczej. Chcemy im więcej pokazać, dlatego bardziej się staramy. To głównie dla nich pieczemy pierniczki, by mogły je udekorować. To głównie dla nich czyhamy na promocję na zabawki i przebijamy się przez tłumy, by zobaczyć osiołka w  żywej szopce. To również dla nich konspiracyjnie podkładamy prezenty pod choinkę.

Zapytaliśmy młodą mamę jak zmieniły się jej święta, odkąd pojawiły się dzieci. Odpowiedź była dość...przewrotna 

"Jak zmieniły się moje święta…hmm…prawie nic się nie zmieniło. Tylko teraz przygotowania rozpoczynam kilka tygodni wcześniej. Już od połowy grudnia stroimy choinkę, żeby zdążyć przed wigilią ubrać ją ponownie, po tym jak rozbiorą ją do połowy dzieci w komitywie z naszym psem.
A ile jest radości z jej strojenia… Wyobraźcie sobie moją minę, gdy dzieci patrząc na mnie wzrokiem kota ze Szreka, wprost błagają mnie żeby na samej górze zawisły ich ozdoby z…niewiadomoczego. Zbierają jakieś dziwne papierki, koraliki i skarpetki spod łóżka, przynoszą na stół i je łączą. Nie chcecie wiedzieć co z tego wychodzi. Ale nasza choinka spokojnie wpisuje się w modny ostatnio nurt hipsterski. O tak, jeste hisptere.
Kolejna akcja to pierniczki. Wymyśliłam sobie (na moje nieszczęście), że będziemy piec, ozdabiać i pakować pierniczki i obdarowywać nimi rodzinę. Gdybyście widzieli w jakim kształcie ostatnio córka wręczyła pierniczki dziadkowi! Dobrze, że jest jeszcze mała i tak niewiele rozumie. Ale nie myślcie, że jej nie powstrzymywałam. Co to to nie, błagałam wręcz by zrobiła dziadkowi jakiś inny piernik, a ten podarowała Reksiowi. Nie było mocnych, dziadek dostał…co dostał. 
Sprzątanie…to jest dopiero akcja. Gdy uda mi się ulokować gdzieś dzieci, wpadam w szał sprzątania, tańczę ze szczotką, pucuję i poleruję jak głupia. A gdy skończę, wszystko lśni, jestem wykończona i dumna z siebie wpada tornado. Ale przez pięć minut było miło.
Zakupy przedświąteczne robimy z mężem tydzień wcześniej. Nasz wózek pchamy we dwójkę. Nie wiem kto to wszystko zjada. Mamy w domu jakieś potwory schowane w szafie.
Przed Wigilią jestem w transie. Nie docierają do mnie krzyki dzieci, męża, psa, sąsiada. Zamykam się w swoim pierogowym świecie, a nie spocznę dopóki nie skończę ostatniej porcji. Każde dziecko ma wtedy swoją misję do zrobienia, prezent do zapakowania, coś do rozbrojenia i narozrabiania. Ale cóż, tym już musi przejmować się mąż.
Rozkładanie zastawy stołowej to już nasze wspólne zadanie. Staramy się nie protestować, gdy mamy dwa widelce zamiast noża i widelca. Dzieci mają swoją własną wizję. Ważne, że pomagają. Obrus poplamiony jeszcze przed pierwszym daniem też nie ma znaczenia. Kupiłam plamoodporny :P.
Po Wigilii musimy jeszcze wziąć udział w konkursie kolęd. Nie ma że ktoś nie śpiewa. Każdy musi wziąć udział w koncercie, bo nie dostanie prezentu pod choinkę. 
Kiedy dzieci zajęte śpiewaniem odwracają wzrok, mąż podkłada prezenty. No i tu jest taka mała różnica w świętach z dziećmi. Kiedyś udawało mu się podłożyć prezent dla mnie bezszelestnie. Teraz wielkie paczki tak szeleszczą, że nie zdąży przekroczyć progu, a już zostaje z pustymi rękami.
Musi nad tym jeszcze popracować. Zdecydowanie.
No i tak ogólnie, poza bałaganem, hałasem i chaosem prawie nic się nie zmieniło. Prawie…"

Są jednak takie rzeczy bez których końcówka grudnia nie byłaby taka sama. Byłaby tylko końcem miesiąca i roku, po którym bez większych fajerwerków następuje kolejny.

Za co kochamy Święta?

 1. Za 12 potraw
 2. Za wspólne dekorowanie pierniczków
 3. Za okazję do spotkania z rodziną
 4. Za oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę
 5. Za radość dzieci
 6. Za atmosferę
 7. Za choinkę
 8. Za kolędy
 9. Za wzajemną serdeczność
 10. Za makowiec, kutię i piernik

Nie da się jednak ukryć, że są też takie rzeczy, za których nie lubimy Świąt. Te wolelibyśmy ominąć, czasem jest to główny powód wyjazdów w góry, a nawet za granicę.

Za co nie lubimy Świąt ?

 1. Za sprzątanie przed i trzy dni gotowania
 2. Za tłumy w supermarketach i bitwy o karpia
 3. Za spędzanie połowy dnia w trasie od jednej rodziny do drugiej
 4. Za rozmowy o religii i polityce przy świątecznym stole
 5. Za wpychanie jedzenia na siłę „Nie możesz to zjedz”
 6. Za spotkania z teściową, kiedy nie jest między wami zbyt dobrze
 7. Za trudne pytania: Kiedy następne dziecko?
 8. Za konieczność ogarniania stołu, gości i dzieci jednocześnie
 9. Za to, że trwają zbyt krótko
 10. Za to, że jesteśmy po nich bardziej zmęczeni niż przed.

A Wy, za co kochacie Święta, a czego w nich najbardziej nie lubicie?


Komentarze