Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Czas dla rodziny

Wróć
Kategorie bloga
13 najciekawszych wydarzeń dla dzieci w Warszawie - grudzień 2017

13 najciekawszych wydarzeń dla dzieci w Warszawie - grudzień 2017


I tak dotarliśmy do ostatniego miesiąca 2017 roku. Lada chwila upragnione i długo wyczekiwane (zwłaszcza przez dzieci ;) Święta Bożego Narodzenia. Po drodze jeszcze spotkanie ze Św. Mikołajem i mnóstwo atrakcji i wydarzeń dla dzieci. Dla wszystkich, którym dłuży się oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę, przygotowaliśmy przegląd wydarzeń, które z całą pewnością wprawią Was w świąteczny nastrój.

Przygotowaliśmy dla Was zestawienie 13 najciekawszych wydarzeń dla dzieci w Warszawie, ale wszystkie eventy, atracje dla dzieci i warsztaty znajdziecie oczywiście na Rodzicowo.pl :)

1. Warszawskie Legendy na Mikołajki - spacer dla najmłodszych - 02.12.2017

Punktualnie o godzinie 12.00 pod pomnikiem Warsa i Sawy przy ulicy Brzozowej 39/41 rozpocznie się mikołajkowy spacer z legendami. To świetna okazja do poznania legend i baśni związanych z Warszawą. Podczas godzinnej wycieczki maluchy dowiedzą się m.in.: w której piwnicy mieszka Bazyliszek, skąd przybyła Warszawska Syrenka, którędy chadzał król, skąd się wzięła nazwa Warszawa, w jaki sposób dotknąć dzwonu by spełnił marzenie? Udział w spacerze jest bezpłatny, ale mile widziany będzie napiwek dla przewodnika ;)

2. Świat według Zmorka - 02.12.2017

Kluboksięgarnia dziecięca Badet przy ulicy Lentza 35a zaprasza wszystkie dzieci od lat 3 na spotkanie zorganizowane wspólnie z wydawnictwem DLACZEMU. Będą to zajęcia plastyczne poświęcone bohaterowi kreatywnej kolorowanki "Niesamowity Zmorek". Dzieci poznają bliżej sympatycznego potworka, pokrytego łuskami, mieszkańca lasu. Podczas zajęć będą mogły same stworzyć wymyślone przez siebie potwory, które następnie zagrają w teatrzyku cieni. Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy.

3. Akademia Duckie Deck - 02-03.12.2017

Centrum Kreatywności przy ulicy Targowej 56 zaprasza na szalony, pełen atrakcji, warsztatów, zabaw weekend dla całej rodziny. Ma być zabawnie, kreatywnie, dla małych, dla dużych, dla fanów zabawy, gier, majsterkowania, kreowania i doświadczania. W planie imprezy 8 kreatywnych warsztatów skierowanych dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat, Strefa Otwarta wypełniona interaktywnymi obiektami, do której zajrzeć można w każdej chwili, Strefa Malucha poświęcona najmłodszym uczestnikom, wyposażona w klocki, kolejki i kredki. Na uczestników zabawy czekają m.in. rodzinne warsztaty fotograficzne, konstruowanie samochodów wyścigowych czy ożywianie ciastolinowych stworów. Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rezerwacja, ale są one bezpłatne. Jeszcze do piątku możecie dostać od nas wejściówki na te warsztaty - informacja tutaj.

4. Spotkanie ze Świętym Mikołajem - 02-03.12.2017

Sala Zabaw New Age Kids (Białołęka) zaprasza na specjalne spotkanie ze Świętym Mikołajem. W programie imprezy m.in. zabawy z elfami, dekorowanie bombek, zamykanie w bańce mydlanej, świąteczny poczęstunek i zdjęcia z Mikołajem. Koszt biletów to 55 złotych w przedsprzedaży i 60 złotych w dniu imprezy. Sala Zabaw znajduje się na ulicy Modlińskiej 115.

5. Uwolnij Kolory Świąt x Stabilo - 02-03.12.2017

Restauracja Ruza Roza przy ulicy Francuskiej 3 zaprasza dzieci wraz z rodzicami na weekend pełen świątecznych atrakcji. Dla uczestników wydarzenia organizatorzy zapewniają wspaniale urządzony kącik dla dzieci, kolorowanki oraz prezenty. Świąteczne zabawy będą odbywały się pod czujnym okiem profesjonalnych animatorów.

6. MIASTECZKO MIKOŁAJA, Klubokawiarnia Praska, 02-03.12.2017
Klubokawiarnia Praska
 zaprasza na: rodzinne, świąteczne zabawy, warsztaty, słodki poczęstunek, niespodzianki dla małych, średnich i dużych! M.in. Warsztaty zdobienia pierników świątecznych, robienia ozdób świątecznych, gordonki. Będzie również mini jarmark świąteczny – możliwość zakupu prezentów w sam raz przed Mikołajkami i spróbowania świątecznych pyszności . 
Terminy: 02.15. Sobota 11:00 - 18:00
03.12. Niedziela 11.00 - 18:00
Obowiązją zapisy:
1. e-mailowo: ewa.krawczyk@fundacjaart.pl
2. telefonicznie: 696 083 871
3. osobiście w lokalu: Sawinkowa 8 (dawniej Dąbrowszczaków)

7. Warszawa wita Święta - 09.12.2017

9 grudnia w Pałacu Kultury i Nauki Warszawiacy powitają Święta. Organizatorzy akcji - KidZone Strefa Szczęśliwych Dzieci - zapewniają moc atrakcji dla osób w każdym wieku. Jest to wyjątkowy event, który łączy świąteczną atmosferę z wielką akcją promocyjną. Na uczestników czekać będzie m.in. Świąteczna Strefa Zabawy, spotkanie ze Świętym Mikołajem, rodzinne świąteczne gotowanie, konkursy, wspólne kolędowanie, akcja charytatywna "Świąteczna Paka" i wiele innych atrakcji. Przy okazji będzie można zapoznać i się i kupić mnóstwo świątecznych gadżetów. Wstęp bezpłatny.

8. Świąteczne kartki 3D - 09.12.2017

Pracownia. M80 przy ulicy Madaliśkiego 80/80 zaprasza na rodzinne świąteczne zajęcia twórcze. Będzie to doskonała okazja, aby pokazać dzieciom, że świąteczne życzenia możemy wysłać nie tylko przy pomocy wiadomości SMS czy e-mail, ale również na pięknej, ręcznie wykonanej kartce. Przy użyciu nożyczek, kolorowego papieru i innych akcesoriów można wyczarować uroczą przestrzenną kartkę, która jeszcze bardziej podkreśli moc naszych życzeń. Na warsztaty obowiązuje rezerwacja, są one płatne, koszt uczestnictwa to 45 złotych (w tym opłata za materiały).

9. Senspolastyka® - piernikowa ciastolina - 09.12.2017

Kluboksięgarnia dziecięca Badet przy ulicy Lentza 35a zaprasza na zajęcia z sensoplastyki. Są to zajęcia kreatywne dla dzieci już od około 6 miesiąca życia. Tym razem będą poświęcone świątecznym przygotowaniom i głównym materiałem twórczym będzie pachnąca cynamonem i kardamonem piernikowa ciastolina. Koszt biletów to 40 złotych w przedsprzedaży i 50 złotych w dniu warsztatów.

10. Widzi-mi-się-grudniowe warsztaty dla dzieci i dorosłych - 09.12.2017

Fundacja Archeologia Fotografii zaprasza na inspirujące i kreatywne warsztaty czytania fotografii. Ich uczestnicy spróbują odpowiedzieć na takie pytania jak: czym jest kadr, czego nie widzimy na zdjęciu, co kolor zmieni w czarno-białym zdjęciu. Warsztaty zostały podzielone na część dla dzieci (7-10 lat) i dla dorosłych. Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą umiejętność świadomego patrzenia na zdjęcie. Punktem wyjścia warsztatów będzie wystawa fotografii Mariusza Hermanowicza. Warsztaty są bezpłatne, ale obowiązuje rejestracja.

11. Aktorskie i Dubbingowe Warsztaty Mikołajkowe - 09.12.2017

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica zaprasza na warsztaty aktorskie i dubbingowe. Gośćmi specjalnymi, którzy wezmą udział w warsztatach będą Piotr Grabowski oraz Mariusz Czajka. Wszyscy uczestnicy warsztatów będą mieli okazję sprawdzić swój talent aktorski. Na warsztaty obowiązują zapisy. Wstęp bezpłatny.

12. Hej Kolęda w Klubie Mam na Bemowie - 16.12.2017

Klub Mam na Bemowie zaprasza na bożonarodzeniowe spotkanie. W tym roku na uczestników czeka duża porcja śpiewu z muzyką na żywo. Mamy opowiedzą skąd w Polsce wzięła się tradycja kolędowania, a dzieci z rodzicami wykonają kartki świąteczne i przyozdobią pierniczki. Spotkanie jest bezpłatne, ale obowiązują zapisy : warsztaty@klubmam.com.

13. Świąteczny koncert dla niemowląt i dzieci do lat 6 - 17.12.2017

Akademia Baby Music Art zaprasza na wspólne rodzinne kolędowanie, które odbędzie się w OPP2 na ulicy Alfreda Nobla 18/26. W programie imprezy m.in. wspólne muzykowanie przy akompaniamencie pianina i kontrabasu. Całość utrzymana w gordonowskiej konwencji, co oznacza, że wszyscy wspólnie siedzą na podłodze i aktywnie uczestniczą w tworzeniu koncertu. Na uczestników czekają liczne niespodzianki. Obowiązuje rezerwacja, a bilety są płatne. Cennik znajdziecie na fanpage'u organizatora.

Dodatkowo od 25 listopada do 22 grudnia 2017 PGE Narodowym stacjonuje Wielka Fabryka Elfów! Elfy oprowadzą najmłodszych po zakamarkach fabryki, dzieci będą brały udział w świątecznych przygotowaniach i pomogą elfom skompletować Niedokończoną Zabawkę. Na dzieci czekają aktywności ruchowe, zręcznościowe, zagadki logiczne oraz zadania edukacyjne. Zabawa potrwa 2,5 h, będzie odbywać się w ogrzewanych pomieszczeniach. Bilety na wydarznenie dostępne na e-bilet.pl. Cennik i więcej informacji znajdziecie tutaj.


Pomimo tego, że grudniowe wydarzenia dla dzieci zdominowała tematyka Świąt, to Ci, którzy nie są ich sympatykami również znajdą coś dla siebie. Warto skorzystać, przecież to ostatnia okazja w tym roku ;)


Komentarze