Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Czas dla rodziny

Wróć
Kategorie bloga
5 cech dobrych hoteli dla rodzin z dziećmi

5 cech dobrych hoteli dla rodzin z dziećmi 7


Urlop, ferie czy wakacje są po to żeby odpocząć, prawda? Chcemy się zrelaksować, zapomnieć o codziennych obowiązkach, spędzić wartościowy czas z dziećmi, a także i chwile w samotności. A czego nie chcemy? Na pewno gotowania, sprzątania i nudy. Bo jaki sens miałoby wyjeżdżanie z dziećmi na urlop, skoro musimy robić to samo co w domu.

Dlatego warto zainwestować w swój odpoczynek i wybrać najlepszy hotel dla rodzin  z dziećmi, który zapewni nam wygodę, dużo atrakcji i maksimum relaksu. Także wtedy, gdy pogoda całkiem zawiedzie nasze oczekiwania. Romantyczny wypad we dwoje bardzo różni się jednak od wyjazdu z dziećmi. Inaczej musimy podejść do wyboru noclegu...


Źródło zdjęcia: fanpage Hotelu Gołębiewski w Karpaczu

Szukając najlepszego hotelu zwróćcie uwagę czy posiada te 5 kluczowych cech:

1. Restauracja z menu dla dzieci, otwarta miedzy głównymi posiłkami

To niezwykle ważne, aby podczas wyjazdu z maluchami w cenę pobytu wliczone były posiłki. Poszukiwanie karczmy czy restauracji z głodnym dzieckiem nie jest najlepszym pomysłem. Hotele posiadające własną restaurację z menu dla najmłodszych to idealne rozwiązanie. Najlepiej, gdy posiłki dla dzieci były wydawane częściej niż dla dorosłych. Po dobrym śniadaniu, zupka czy przekąska w południe pozwoli dziecku spokojnie wytrzymać do obiadokolacji.

Ważne jest również w jakich godzinach otwarta jest restauracja i co zawiera menu dla dzieci. Popularne frytki i nuggetsy są smaczne, ale przydałoby się coś bardziej wyszukanego dla małych gości.

2. Sala zabaw/klubik dla dzieci wewnątrz hotelu


 

Dobrze wiecie, że Wasze dzieciaki nie usiedzą na miejscu dłużej niż 5 minut. One potrzebują ruchu i zabawy. Gdy pogoda sprzyja, zawsze znajdziecie atrakcji na zewnątrz. Jednak gdy na dworze pada i wieje nie pozostaje nic innego jak zostać w hotelu. I o ile wybierzecie odpowiedni obiekt, dzieciaki będą mogły spędzić cały dzień na świetnej zabawie. Dla przykładu,  Hotel Gołębiewski w Karpaczu oferuje maluchom na miejscu klub dla dzieci z salą zabaw, basenem z kulkami i tablicami do rysowania. Tam na pewno nie będzie nudy! :)

3. Animacje i zajęcia dodatkowe dla dzieci na miejscu

Pobyt w hotelu może być wyjątkowy, gdy dziećmi zajmą się dobrzy animatorzy. Rodzice troszkę starszych dzieci (powyżej 5 lat) będą mieli chwile dla siebie.  W niektórych obiektach na miejscu organizowane są warsztaty, zajęcia tematyczne, baliki i mini-disco. Niespotykane na co dzień atrakcje dzieciaki zapamiętają na długo, spędzą wartościowy czas, a cały pobyt będzie znacznie bardziej urozmaicony.

4. Akcesoria dla dzieci (krzesełka do karmienia, wanienki, łóżeczka turystyczne, dodatkowe kołderki i poduszki)

Zamiast taszczyć ze sobą akcesoria dla dziecka, wiele dobrych hoteli posiada je na miejscu i udostępnia na życzenie gości. Jest to bardzo wygodne. W razie nagłej potrzeby, obsługa hotelu poratuje również butelką dla malucha czy dodatkowym kocykiem.

5. Pokoje rodzinne

Jadąc odpocząć z dziećmi potrzebujecie dużo miejsca w pokoju, aby swobodnie rozłożyć bagaże i akcesoria. Musi znaleźć się również miejsce na łóżeczka turystyczne dla dziecka, wózek czy jego ulubiony rowerek. Hotele przyjazne rodzinom zapewniają odpowiednia przestrzeń, dostosowaną do potrzeb swoich gości. Czasem posiadają nawet pokoje czy apartamenty rodzinne.

Ze swojej strony polecamy Wam hotel Gołębiewski w Karpaczu – sprawdziliśmy go na własnej skórze i wiemy, że jest odpowiednio przygotowany dla rodzin z dziećmi. Największym jego atutem jest to, że posiada restauracje dla dzieci dostępną prawie przez cały dzień oraz mnóstwo atrakcji dla maluchów. Na miejscu znajduje się wspaniały park wodny Tropikana. Hotel jest tak dopasowany dla rodzin, że można z niego właściwie nie wychodzić! Podczas ferii natomiast został przygotowany specjalny program zajeć, a obok hotelu (zamiast placu zabaw) czekają typowo zimowe atrakcje. 
Zobaczcie sami: Hotel Gołębiewski, Program ferii zimowych 2018

To, czy naprawdę wypoczniecie, a cały pobyt nie będzie przebiegał pod znakiem poszukiwań restauracji czy atrakcji dla dzieci, w dużej mierze zależy od hotelu jaki wybierzecie. Wyjeżdżając z maluchami musicie liczyć się z tym, że znacznie ograniczycie zwiedzanie czy wspinaczkę górską, ale za to podwoicie liczbę spacerów i godzin spędzonych w basenie z kulkami. Aby daleko nie szukać, poświecie wcześniej więcej czasu na wybór właściwego noclegu. Zdecydowanie lepiej zaoszczędzić i przeznaczyć na taki wyjazd więcej pieniędzy.

Wygoda, czas na odpoczynek i dobra zabawa z dziećmi naprawdę są tego warte.

Zdjęcia pochodzą z fanpage'a Hotelu Gołębiewski w Karpaczu.


Komentarze


/

Polecam również:
http://noclegi.net.pl/karpacz/pano/sadyba
http://noclegi.net.pl/karpacz/pano/alpejski
http://noclegi.net.pl/karpacz/pano/sandra
http://noclegi.net.pl/karpacz/pano/sniezka
Widok na obiekty z lotu ptaka ;)

Magdalena Ratman /

A jaki jeszcze inny hotel polecacie ?

Maja Szczukiewicz /

Byliśmy całą rodzinką w Gołębiewskim w Karpaczu i naprawdę wypoczęliśmy! Córcia, 4 latka, zaczęła jeździć na nartach a z małym, 2 latka, chodziliśmy na sanki :) super infrastruktura, dużo zajęć dla dzieci, wyśmienite jedzenie :) szczerze polecam :)

Agnieszka Wąż /

Dla mnie basen w hotelu to jest konieczność. Uwielbiam pływać, a dzieciaki pluskać się w płytkim basenie. Gdy basen jest na miejscu możemy praktycznie nie wychodzić z hotelu.
Fajnie też, gdy w menu dla dzieci jest coś więcej niż frytki ;)

Anna Koźmińska /

My zawsze wybieramy hotel, który ma animacje. Bez tego ani rusz. Dzieciaki się nie nudzą, my mamy czas dla siebie. Gdy maluchy były mniejsze, zbawienne były sprzęty, które posiadał hotel - wanienka, krzesełka do karmienia. Nie musieliśmy tego wozić ze sobą. Kiedyś nawet pani z recepcji poratowała pieluszkami :)

Ewa /

Wszystkie 5 punktów się zgadza! Wtedy można naprawdę wypocząć z dziećmi. Cena jest warta tej wygody!

Gosia Cedro /

Marzy nam się wyjazd do takiego hotelu :) Zazwyczaj w hotelach albo nie ma jedzenia dla dzieci między posiłkami, albo animacji. Gdy pada deszcz albo gdy nie chce nam się nigdzie wychodzić bawialnia dla maluchów to wybawienie. Z tego co widzę hotel Gołębiewski spełnia wszystkie te wymagania, więc już chyba wiem gdzie pojedziemy :)