Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Czas dla rodziny

Wróć
Kategorie bloga
7 błędów popełnianych na grupach parentingowych na Facebooku

7 błędów popełnianych na grupach parentingowych na Facebooku 4


Facebook opanował świat, bez niego już ciężko funkcjonować. Ostatnim fenomenem stały się grupy zamknięte, które skupiają osoby o podobnych zainteresowaniach, problemach, pochodzących z jednego miasta czy posiadających dzieci. Na pewno należycie do niejednej takiej rodzicielskiej czy "mamowej" grupy. Z założenia są po to, żeby pytać, wymieniać się doświadczeniami, dzielić spostrzeżeniami. Niestety sprawy posunęły się za daleko. A jeśli myślisz, że to co napiszesz jest "tajne przez poufne" -  jesteś w dużym błędzie. Przeczytaj, czego nie robić dla swojego bezpieczeństwa.

Kluczowe błędy, które popełniane na grupach na Facebooku
 

1. Pytanie o poradę lekarską, bo "coś wyskoczyło mojemu dziecku na nóżce".

" Dziewczyny, moje dziecko ma taką wysypkę (zdjęcie) - co to może być i czy musimy iść do lekarza?"
" Co podać dziecku na ból brzucha?"
Najczęstszy błąd, który wygląda na niewinne pytanie, a może poważnie zaszkodzić dziecku. Z takim problem udajemy się bezpośrednio do lekarza, by mieć całkowitą pewność, potwierdzoną badaniami. Nie  ryzykujcie zdrowia swojego maleństwa - nie wiecie, kim są osoby piszące "złote rady". Każde dziecko jest inne i może inaczej zareagować. Oczywiście nie twierdzimy, że macie biec do lekarza z każdą bzdurą. Jeśli jednak coś Was niepokoi, dziecko źle się czuje lub ma dziwne objawy zdecydowanie lepiej będzie udać się do dobrego lekarza. I o to, który jest najlepszy z powodzeniem możecie pytać na grupie ;) 

2. Przesyłanie zdjęcia wyników badań i prośba o diagnozę ("bo lekarz dopiero za 7 dni")

To przerażające, jak niektóre osoby ufają słowom obcych ludzi, którzy nawet nie mieli do czynienia z medycyną. Na grupach nie raz pojawiały się zdjęcia wyników badań i prośba o diagnozę. Pamiętajcie, że wyniki badań zawsze połączone są z wywiadem lekarskim, a ich interpretacja może zależeć o od różnych czynników. Tak samo jest z diagnozą i zaleceniami. Jeśli więc nie chcesz najeść się strachu przez błędną diagnozę zupełnie niedoświadczonych osób, nie podsyłaj zdjęć swoich wyników. Cierpliwie poczekaj na wizytę u lekarza. Skonsultuj ją z innym w razie potrzeby. Nie z koleżankami na grupie. Dla Twojego dobra.

3. Wstawianie nagich zdjęć swoich dzieci

Nagie bobasy w wannie, w basenie, na plaży, z oparzeniami na pupie. Ten błąd popełniany przez wielu rodziców (często połączony z błędem nr 2), może wynikać z nieświadomości. Czego? Tego, że nie ma większej trudności w skopiowaniu takiego zdjęcia z grupy i wykorzystaniu go do różnych celów. Zdjęcie może trafić na przeróżne portale, być wykorzystane przez pedofili, lub po prostu użyte bez zgody rodziców. Chyba nie chcielibyście, aby zdjęcie Waszego nagiego bobasa krążyło po internecie? Wasze dziecko też by nie chciało. Jeśli widzicie, że ktoś inny wstawia takie zdjęcie, delikatnie zwróćcie uwagę. Dla bezpieczeństwa. Na szczęście coraz częściej już sami admini grup zabraniają umieszczania nagich zdjęć dzieci i zamieszczają taki punkt w regulaminie.

4. Opowiadanie ze szczegółami o bardzo osobistych sprawach, mężu, rodzinie i znajomych - pamiętaj, że nie jesteś anonimowa.

Czasem nie macie się komu wyżalić, więc to zrozumiałe, że szukacie wsparcia u obcych ludzi. I to jest ok, dopóki nie podajecie zbyt dużo szczegółów ze swojego życia. Pamiętajcie jednak, że Wasze nazwisko i miejsce zamieszkania (jeżeli je upubliczniacie) wyświetla się każdemu i nawet jeśli grupa jest ogólnopolska, mogą być w niej osoby, które Was kojarzą. Chyba nie chcecie, żeby to co piszecie o teściowej czy mężu dotarło do nich dzięki  "uprzejmości obcych ludzi"? Zdarzają się takie sytuacje. Zanim zamieścicie jakiś post, zastanówcie się, czy nie napisałyście za dużo szczegółów. 

5. Traktowanie grupy jak wujka Google

"Do której otwarte jest kino?" 
"Ile kosztuje wejście do Magicznych Ogrodów?"
Niektóre pytania na grupach powinny być poprzedzone krótką czynnością  - poszukaniem informacji w wyszukiwarce Google. Cenniki i godziny otwarcia zamieszczane są na stronach internetowych, Proste i oczywiste pytania nie zaśmiecałyby tablic. To denerwujące, gdy ktoś zamiast poszukać informacji wyręcza się grupą. Dobrze, że możemy spytać o wszystko, ale szanujmy się wzajemnie.

6. Ocenianie pytających zamiast udzielania konkretnej odpowiedzi na pytanie (dogryzanie sobie, ironia, zbędne komentarze).

Niestety nie jesteśmy dla siebie zbyt mili i nie potrafimy trzymać języka za zębami. Albo po prostu lubimy krytykować i wytykać sobie błędy (nawet te ortograficzne). Czy nie prościej byłoby powstrzymać się od uszczypliwych komentarzy i złośliwości, delikatnie odpowiedzieć na pytanie, stosować konstruktywną krytykę? Nie po to piszemy pytanie, by przeczytać falę hejtu. 

7. Robienie screenów, wynoszenie informacji poza grupę

Zrobienie zrzutu ekranu i podesłanie zdjęcia na strony typu Mistrzowie, Dziwne sytuacje w ...To najgorsze co można zrobić. Chyba nikt nie chciałby być nazwany kretem? A nim właśnie jesteś robiąc takie rzeczy! Grupa zamknięta jest po to, by informacje w niej pozostawały, by nie widział ich cały świat. Dzięki nim również czasem można zapytać o krępujące sprawy osób, które są w podobnej sytuacji. Gdy informacje zaczną wypływać na zewnątrz, chyba już nie będzie sensu istnienia grup. 

Te 7 błędów najczęściej wynika z przeświadczenia o anonimowości. Niestety - wszystko co wrzucamy do internetu w nim zostaje - i może być wykorzystane przeciwko nam. 

Jakie jeszcze zjawiska obserwujemy na grupach?

  • Poszukiwanie lupki (jedni ją mają, drudzy nie)
  • Ciągle powtarzające się pytania
  • Tzw. Gównoburze - wielkie kłótnie o nic (kobietki są w tym świetne ;)) 
  • Nadużywanie wykrzykników w treści posta (!!!!)  - niepotrzebne emocje
  • Tworzenie się grupowych gangów - z osób, które często się udzielają lub dobrze znają
  • Prośba o oddanie ubranek/zabawek za darmo i sprzedawanie ich na innych grupach (brak słów)

I co Wy na to? Przyznajcie, że na Facebooku zrobił się niezły chaos. Admini walczą o porządek wprowadzając regulaminy. My przygotowaliśmy kodeks zachowań na grupach facebookowych dla rodziców. Udostępniajcie dalej, niech pojawi się to na każdej grupie. Wiemy, że Wy nie robicie takich rzeczy. Ale możecie zapobiec robieniu ich przez innych.

Udostępnij! To ważne!


Komentarze


Gosia Cedro /

Mądre słowa. Grupy facebookowe "zeszły na psy". To straszne co się tam dzieje. Na jednych nie można o nic zapytać, bo Cię zlinczują, skrytykują (zdjęcie profilowe) lub wyśmieją. Na innych znowu padają pytania, na które odpowiedzi można spokojnie znaleźć w googlach. Problemem są też nieustannie powtarzające się pytania i ta nieszczęsna lupka (a raczej jej brak). Fajnie należeć do grup, ale jak patrzę na to co się dzieje to je opuszczam. Szkoda czasu.

Magdalena /

Do udostępnienia na wszystkich grupach ;)

Aneta /

Świetny i bardzo przydatny artykuł!

Agnieszka Wąż /

Niesamowite jak ludzie potrafią być nieodpowiedzialni. A może to po prostu brak świadomości. W każdym razie dobry tekst, który na pewno podam dalej. Nie wyobrażam sobie też pytać o diagnozę na grupie, szok!