Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Czas dla rodziny

Wróć
Kategorie bloga
Ciekawe eksperymenty z udziałem dzieci (video). Jak zachowałaby się twoja pociecha? Jak zachowałbyś się … ty?

Ciekawe eksperymenty z udziałem dzieci (video). Jak zachowałaby się twoja pociecha? Jak zachowałbyś się … ty? 2


„Moje dziecko wie, że nie wolno rozmawiać z obcymi!” –  czy aby na pewno? Mamy dla ciebie garść ciekawych eksperymentów związanych z dziećmi, niektóre dotyczą także samych rodziców. Koniecznie je obejrzyj i – jeśli trzeba, wyciągnij wnioski.

1. „Czy pójdziesz ze mną pooglądać szczeniaczki?”

W Polsce rocznie zgłasza się 3,5 tysiąca przypadków zaginięć dzieci. 80% takich historii kończy się szczęśliwie, a spora część z nich dotyczy uciekających z domu nastolatków. Wciąż jednak pozostają setki maluchów, które nigdy nie wracają do swoich rodziców.

Wielu z nas jest przekonanych, że dzieci wiedzą, że nie wolno oddalać się z obcymi. Rodzice z poniższego filmiku także byli tego pewni. Na podstawie eksperymentu śmiało można jednak stwierdzić, że to wiedza „na wyrost”, a z dziećmi rozmawiamy zbyt rzadko:

2. „Czy zaopiekuje się pani na chwilę moim dzieckiem?”

Kolejny eksperyment jest niemniej szokujący. Podstawiona kobieta podjeżdża z wózkiem do obcych ludzi i prosi ich o zajęcie się „na sekundkę” dzieckiem. Ci się zgadzają, kobieta się oddala. Po kilku minutach pojawia się mężczyzna, który podaje się za ojca malca i chce go zabrać. Jak sądzisz, ile osób odda twoje dziecko obcemu mężczyźnie, choć miało się nim zaopiekować?

Wniosek jest jeden – nigdy nie zostawiaj swojej pociechy obcym ludziom.

3. Jak zareagujesz, widząc pijanego mężczyznę z niemowlęciem?

„Znieczulica!”, „Nie do wiary!”, „Szokujące, nigdy bym się tak nie zachował!” – takie komentarze zazwyczaj pojawiają się pod filmami z eksperymentami społecznymi, które uwidaczniają brak reakcji w ważnych sprawach. Jak to możliwe, że w Internecie oburzony jest każdy, a na żywo nie reaguje niemal nikt – choć przecież ci sami ludzie tworzą te dwa światy?

Na przedstawionym filmie widać, jak mężczyzna zatacza się, prowadząc wózek z niemowlęciem. Dziecko płacze, mężczyzna jest agresywny. Ile osób zareaguje? Czy masz pewność, że byłabyś/byłbyś w tej grupie?

Istnieje także drugi eksperyment tego typu – sprawdzający reakcję dorosłych na rozlegający się w dużym kontenerze płacz noworodka (w rzeczywistości rozlegający się z głośnika). Jak sądzisz, ile osób sprawdzi, czy w śmieciach rzeczywiście znajduje się porzucone niemowlę? Ile osób przejdzie, być może zawaha się, ale ostatecznie nie zrobi… nic? Odpowiedź jest rozczarowująca, znajdziesz ją tutaj:

4. Czy twoja 12-letnia córka umówi się na spotkanie z nieznajomym przez Internet?

O tym, że Internet może stanowić zagrożenie dla naszych dzieci, nie trzeba już nikogo przekonywać. Ci rodzice postanowili sprawdzić, czy ich córki umówią się z nieznajomym, z którym zaledwie przez kilka dni rozmawiały na Facebooku. Czy nastolatki się zgodzą? Zaproszą obcych do domu? Czy wejdą do samochodu nieznajomego? Szokujący i przerażający eksperyment, który zawsze warto pokazać nastolatkom.

5. Jak często krzyczysz na swoje dziecko?

Ostatni eksperyment już bez filmu – to raczej ciekawostka. Mianowicie, do badania zaproszono matki japońskie wraz z około 1,5-rocznymi dziećmi oraz matki amerykańskie, również z pociechami. Następnie wprowadzano po kolei dziecko wraz z matką do pomieszczenia, w którym leżał atrakcyjny dla dziecka przedmiot. Zanim malec go dotknął, matka miała za zadania głośno krzyknąć („Stój!” albo „Nie wolno!”). Sprawdzano, które z dzieci – amerykańskie czy japońskie, będą bardziej posłuszne i posłuchają zakazu.

Okazało się, że większość dzieci japońskich zareagowała prawidłowo – maluchy nie dotknęły zabawki i oczekiwały na to, co stanie się dalej. Większość dzieci amerykańskich zignorowała zakazy matek. Dlaczego?

Otóż dlatego, że w kulturze japońskiej krzyczenie na dziecko jest zachowaniem niedopuszczalnym, stosowanym tylko w wyjątkowych sytuacjach. Matki amerykańskie (i europejskie) krzyczą bardzo dużo, więc nie robi to już na dzieciach większego wrażenia.

A twoje dziecko – jak zareagowałoby na twój nagle podniesiony głos i zakaz? Warto się nad tym zastanowić.


Komentarze


Ewa /

Straszne! :o

Gosia Cedro /

Niektóre eksperymenty są prawdziwe aż do bólu...nasza bezmyślność, łatwowierność dzieci...to wychodzi właśnie wtedy, gdy zostajemy postawieni w takiej sytuacji. W teorii wszyscy jesteśmy zapobiegliwi, ostrożni, wyuczeni, uważni :(