Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Czas dla rodziny

Wróć
Kategorie bloga
Co zabrać na wakacje z dziećmi nad morzem? Krótki poradnik + lista

Co zabrać na wakacje z dziećmi nad morzem? Krótki poradnik + lista 4


Na zadane przez nas pytanie na fanpage'u "Co zabrać na wakacje z dziećmi?" najczęściej odpowiadaliście:
Po pierwsze dzieci. Po drugie worek pieniędzy. Po trzecie  babcię lub nianię. I tak...dzieci to raczej oczywiste, pieniądze na wakacjach niestety przelatują przez palce, a babcia, która przypilnuje maluchów - wybawienie ;)
A teraz na poważnie- spakować się trzeba i to porządnie, żeby niczego nie zabrakło. Poza listą najpotrzebniejszych rzeczy podpowiemy także kiedy wybrać się na pierwsze wakacje z dzieckiem, gdzie można pojechać i co robić, kiedy już macie dość leżenia na plaży. 

Kiedy na pierwsze wakacje z dzieckiem? 

Na wakacje możecie się wybrać z niemowlakiem już od 3 miesiąca życia, ale...nie będzie to beztroskie leniuchowanie. Niektóre mamy twierdzą, że nie opłaca im się wyjeżdżać na wakacje, skoro będą musiały robić to samo co w domu, tyle że w innych warunkach. Dlatego może warto trochę odczekać aż maluch podrośnie i pojechać na wakacje z przynajmniej półrocznym dzieckiem. 

Jeśli jednak czujecie się na siłach, by wyjechać z trzymiesięcznym dzieckiem - spróbujcie i zróbcie to, co podpowiada Wam intuicja. Może na początek gdzieś niedaleko, tylko na kilka dni.

Gdzie na wakacje?

Główne kierunki to oczywiście: morze, góry i Mazury. Dość popularne miejsca, ale sprawdzone i pewne. Dla odmiany możecie pojechać w góry, ale zamiast do Zakopanego wybierzcie się do Kotliny Kłodzkiej. Zamiast do gwarnego Sopotu - wybierzcie spokojniejsze Rowy albo przyległe miejscowości. Miejsca. W Polsce jest jeszcze wiele nieodkrytych lub niedocenianych miejsc, takich jak np. Góry Świętokrzyskie. Nie dość, że są łagodne i przyjazne dzieciom, to w okolicy pojawiło się kilka parków  rozrywki. Podobnie w okolicach Krakowa, Lublina czy na Śląsku. Wszystkie parki rozrywki znajdziecie również na Rodzicowo.pl. Warto zajrzeć i poszukać dodatkowych atrakcji.
Na rynku pojawiły się też ciekawe pozycje książkowe dla dzieci - Podróżowniki, które są przewodnikami po danych regionach Polski i nie tylko. Jeśli przejrzycie i wypełnicie książeczkę razem z dzieckiem będziecie mieć gotowy plan podróży (z miejscami godnymi uwagi). Bomba! :) 

Jeśli wyjeżdżacie za granicę, ze względu na sytuację polityczną wybierajcie miejsca bezpieczne i sprawdzone. Pamiętajcie o tym, że dzieci czasem wolniej przystosowują się do zmiany klimatu, innego jedzenia i kultury. 

A teraz przechodzimy do meritum, czyli co spakować na wyjazd z dziećmi.
 

Co spakować na wyjazd z dziećmi?

Wspólnie z Wami przygotowaliśmy listę rzeczy, które przydadzą się na wakacjach nad morzem. Możecie ją wydrukować i odhaczać pozycje, które już trafiły do walizki.
Zebraliśmy Wasze odpowiedzi w jednej grafice. Lista może różnić się w zależności od wieku dzieci. Niektóre nie będą potrzebowały nocnika czy nosidełka. Jeśli jakieś pozycje nie pasują do Waszej sytuacji - wykreślcie je. 
Odpowiedzi płyną z doświadczenia rodziców, którzy byli już na wakacjach z dziećmi i wiedzą co może im się przydać, a co jest zupełnie zbędne. Niżej przeczytacie dodatkowe cenne rady. 

Dobre rady: 

Najlepsze co możecie zabrać to: zdrowy rozsądek, oczy dookoła głowy, poczucie humoru, morze cierpliwości i męża/babcię/nianię lub znajomych z dziećmi ;) 

Co jeszcze radzicie?

Arleta:
"Obowiązkowo miś maskotka, z którą dziecko czuje się pewniej w każdym nowym miejscu, gdy pora iść spać." 

Agnieszka: "Teraz wszędzie są markety, nie musisz brać ze sobą tony pieluch czy litrów mleka, wystarczy zabrać na pierwsze dni pobytu, a później resztę dokupisz po rozeznaniu terenu"

Ania: "Jeżeli będziesz jechać w ciemno to proponuję dodać kubek talerz i sztućce. Nigdy nie wiadomo, czy miejsce, w którym będziecie spać posiada zaplecze kuchenne."

Istnieją dwa podejścia do pakowania na wakacje z dzieckiem: 

1. zabierz więcej ubrań niż myślisz, że potrzebujesz (właściwie spakuj pół domu)
2. część rzeczy możesz kupić na miejscu, więc to zawsze nieco lżejszy bagaż (mniej dźwigania)

Który lepszy? Ty zdecyduj! Jeśli lubisz mieć wszystko przy sobie, nie chcesz w czasie wakacji zwiedzać marketów postaw na pierwszy wariant. Jeśli jednak wolisz zapakować tylko niezbędne rzeczy, a resztę kupić w razie potrzeby, wariant drugi jest dla Ciebie.

Pamiętaj:

  • zabierz spacerówkę, by łatwiej było przewozić cały ekwipunek
  • już przed wyjazdem zacznij zbierać drobniaki na atrakcje takie jak dmuchańce, automaty, lody
  • jeżeli zabierasz przekąski w słoiczkach, wybierz te sprawdzone i pewne (nie testuj nowych smaków na wakacjach)
  • przed wyjazdem sprawdź ciekawe miejsca w okolicy, gdzie możecie pojechać w razie niepogody
  • gry planszowe, ciekawe książki, czy zabawki też mogą się przydać, by zabić nudę
  • jeśli wybieracie się za granicę pamiętaj o karcie EKUZ, dodatkowym ubezpieczeniu i dowodzie osobistym dziecka.

Wyjazd na wakacje z dziećmi nie będzie wyglądał jak kiedyś tylko we dwójkę. To inny wymiar wypoczynku. Na pewno trzeba się do niego lepiej przygotować, umieć przewidzieć wiele sytuacji i zapakować dużo pozytywnej energii. Wtedy wyjazd z dziećmi przyniesie Wam wiele frajdy i radości. Wrócicie zadowoleni i wypoczęci. 

Jeśli macie jakieś dodatkowe rady, uwagi i opinie napiszcie w komentarzu, przydadzą się.

PS Dziękujemy za wszystkie cenne komentarze na naszym fanpage'u - jesteście wspaniali!
 


Komentarze


Magdalena /

Bardzo dobra lista! pobieram :)

Kasia Korin /

ostatnio (odkąd boję się, że moja córeczka dostanie wszawicy bo były takie przypadki w jej przedszkolu) na każdy dłuższy i krótszy wyjazd pakuję do walizki hedrin ochrona i raz na 3 dni aplikuję jej ten profilaktyczny preparat

Magdalena - Kasia Korin /

W szkole też się zdarza wszawica, więc dobrze że przypominasz. Jest wrzesień... zjadą się dzieci po koloniach itd. trzeba coś podziałać zapobiegawczo.

Agnieszka Wąż /

Świetna lista! Na pewno wykorzystam. Fajnie, że sami rodzice przyłączyli się do jej stworzenia :)