Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Czas dla rodziny

Wróć
Kategorie bloga
Czy warto zatrudniać animatora zabaw na urodziny dziecka?

Czy warto zatrudniać animatora zabaw na urodziny dziecka? 4


Urodziny dziecka, to jeden z ważniejszych dni w roku. Maluchy czekają na niego z niecierpliwością, a rodzice dokładają wszelkich starań, aby była to naprawdę udana i niezapomniana impreza.  Czasy, w których spełnieniem marzeń dzieci był tort ze świeczkami, prezent i zabawa z koleżankami, kolegami, już dawno minęły i chyba prędko nie powrócą. Dzieci teraz są bardziej wymagające, oczekują wspaniałych atrakcji i niesamowitej zabawy.  A rodzice robią wszystko, aby chociaż w tym dniu, dać im to, o czym marzą. Aby zagwarantować maluchowi wspaniałe urodziny, rodzice coraz częściej zatrudniają animatorów zabaw. Jednak czy naprawdę warto?

Co sądzą rodzice?

Zdedcydowana większość rodziców poleca usługi animatorów na urodzinkach dzieci, ale zdarzają się również niepochlebne opinie. Na początek przeczytajcie kilka komentarzy:

Ania: O tak warto! Po ostatnich urodzinach syna stwierdziłam że nie mam talentu organizacyjnego... A najgorsze było to że co drugie zaproszone dziecko przyszło z telefonem na imprezkę... No więc tak to wyglądało: ja w jednym kącie pokoju z wielkimi oczekiwaniami żebrząca o chwilę uwagi, a w drugim kącie pokoju dzieci z telefonami.Moja osobista porażka.

Patrycja: Warto, byliśmy na weselu rok temu z trzyletnia córką do 23.00. Miałam wrażenie że przyszliśmy tam sami z mężem, a jak pojawiałam w pobliżu córki to mówiła żebym sobie poszła, bo ona się bawi jeszcze.... było super!

Natalia: Warto!  Moje Dzieci mają co roku zabawy urodzinowe na świeżym powietrzu z Animatorami. 2 h zabawy z osobą, która wie jak zabawić Maluchy w danym wieku. Dodatkowo w dniu ślubu tez mieliśmy świetna Dziewczynę, która zajęła się Dziećmi przy osobnym stole oraz na ogrodzie! Polecam stuprocentowo !!!

Ania N.: Zależy od wieku. Myślałam że super, ale okazało się to zupełnie niepotrzebne. Dzieci w przedziale 1,5-3 lata.

Animatorów zabaw oraz wypożyczalnie kostiumów znajdziecie na Rodzicowo.pl - zebraliśmy je dla Was w jednym miejscu w zakładce Organizacja Imprez Rodzinnych.


Na co zwrócić uwagę podczas wyboru animatora zabaw dla dzieci?

Animator to osoba, która ma za zadanie zachęcić dzieci do aktywności, do zabawy i do miłego spędzenia czasu. Niestety, na rynku pojawia się coraz więcej osób, które nie podchodzą zbyt profesjonalnie do swojej pracy. Nie mają właściwego wykształcenia, ani ukończonych żadnych kursów, które przygotowują do pracy z dziećmi. Pamiętajcie jednak, że stopień naukowy to nie wszystko, najważniejsze jest doświadczenie w  pracy animatora zabaw.

Podczas rozmowy z firmą, która zajmuje się organizacja imprez urodzinowych, dopytajcie o wszystkie szczegóły i poproście, aby zostały one zawarte w umowie. Profesjonaliści zawsze podpisują umowę, zwróćcie na to uwagę.

W umowie powinny znaleźć się poniższe informacje:

  • czas jaki animator spędzi z dziećmi
  • cena
  • koszt dodatkowej godziny
  • maksymalna liczba dzieci jaka  będzie na przyjęciu
  • ilość animatorów
  • atrakcje, które zawarte są w danej cenie

Dowiedzcie się, czy gadżety, które pojawią się na imprezie, nie są przypadkiem dodatkowo płatne.

Rola animatora

Animator powinien spróbować zainteresować i zachęcić do zabawy wszystkie dzieci. Wiadomo, że dziewczynki lubią bawić się lalkami, a chłopcy kochają piłkę. Jednak animator musi znaleźć wyjście z tej niezbyt łatwej sytuacji i zaproponować zabawę, która spodoba się wszystkim dzieciom. Profesjonalny animator zabaw organizuje bardzo często gry i zabawy w plenerze, zachęca dzieci do poznawania świata i odkrywa w każdym dziecku jakiś ukryty talent.  

Jeżeli Wasza pociecha, zaprosiła na swoje urodziny połowę przedszkola, wówczas niestety jeden animator nie wystarczy. Jeden animator jest wstanie poprowadzić zabawę z maksymalnie 10 dziećmi. Jedna osoba, dla 15 czy 20 maluchów to zdecydowanie za mało. Wówczas na imprezę wkradnie się chaos i nuda. A chyba żaden solenizant, ani żaden rodzic by tego nie chciał.

Warto czy nie?

Urodziny dziecka obchodzimy tylko raz w roku. Jeżeli chcecie, aby był to naprawdę niezapominany dzień, który Waszemu dziecku wszyscy goście będą zazdrościć, powinniście zatrudnić animatora zabaw. Dzieci są naprawdę bardzo wymagające, atrakcje przez Was zorganizowane mogą im niestety nie wystarczyć. A nie ma nic gorszego od nudnej imprezy urodzinowej. Dlatego naprawdę warto zatrudnić animatora zabaw, chociaż na 2 bądź 3 godzinki. Wasz maluch będzie przeszczęśliwy, a nie ma nic piękniejszego od radości i uśmiechu dziecka.


Komentarze


Magdalena /

Byłam na urodzinkach, gdzie koleżanka zamówiła animatorów i było super. Świetna zabawa :)

moniak /

Zdecydowanie polecam! Dzieciaki mają niesamowitą frajdę :)

Agnieszka Wąż /

Dla nas animator jest już koniecznością - dzieci uwielbiają piniatę i malowanie buziek :)

Maja Szczukiewicz /

Miałam już dwa podejścia do skorzystania z usług animatora. Niestety nie mieli już wolnych terminów :/