Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Czas dla rodziny

Wróć
Kategorie bloga
Czy wiesz co zrobić, aby Twoje dziecko spędziło bezpiecznie ferie?

Czy wiesz co zrobić, aby Twoje dziecko spędziło bezpiecznie ferie?


Ferie zimowe dla niektórych są już wspomnieniem, a niektórzy jeszcze czekają na nie z niecierpliwością. Dzieci i młodzież odliczają już dni i godziny, bowiem czeka na nich aż dwa tygodnie wolnego. Przyznacie sami, wspaniała perspektywa? Zimowym szaleństwom nie będzie końca. Niezależnie od tego czy maluchy będą spędzały ferie w mieście, pojadą na obóz lub zimowisko, czy też wszyscy razem spędzicie rodzinne ferie w górach, warto pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa.


 

Zasady bezpiecznych ferii w górach

Podczas wypraw górskich i szusowania na stoku należy przestrzegać kilku zasad, które zagwarantują bezpieczeństwo nie tylko Wam, ale i pozostałym osobom.

 • Przed wyjściem w góry zapoznajcie się z warunkami atmosferycznymi. Jeśli zapowiadają duże opady śniegu lub pojawił się komunikat lawinowy lepiej zostańcie w ośrodku. Pogoda w górach potrafi się diametralnie zmienić i o wypadek czasami naprawdę nie jest trudno.
 • Stosujcie się do znaków, nie wchodźcie na zakazane ścieżki, nie zbaczajcie z drogi.
 • Trudność trasy dostosowujcie do swoich umiejętności i umiejętności pozostałych członków rodziny.
 • Zanim wybierzecie się na stok, sprawdźcie stan techniczny sprzętu.
 • Jeśli Wasze dzieci są w wieku przedszkolnym bądź wczesnoszkolnym, podczas pobytu na stoku narciarskim nie spuszczajcie ich z oczu.
 • Pamiętajcie, aby wszyscy członkowie rodziny podczas jazdy na desce bądź na nartach mieli na głowie kask. Czasami nawet niegroźny upadek może nieść za sobą poważne konsekwencje.

Jeśli spędzacie ferie w domu tutaj znajdziecie 100 pomysłów na zabawy w domu.
Wszystkie wydarzenia dla dzieci  w czasie ferii znajdziecie w zakładce EventyWarsztaty.
Bawialnie, centra nauki i inne ciekawe miejsca do zwiedzenia w ferie są natomiast w zakładce Rozrywka.


Zasady bezpiecznych ferii w górach i w mieście

O zasadach bezpieczeństwa należy pamiętać nie tylko podczas jazdy na stoku, ale także podczas każdej zabawy na świeżym powietrzu. Dlatego już na samym początku ferii wytłumaczcie dziecku jak prawidłowo postępować i czego absolutnie nie można robić.

 • Na łyżwach jeździmy tylko w wyznaczonych miejscach. Jeśli Wasza pociecha uwielbia taki rodzaj atrakcji, wybierzcie się z nią na lodowisko. Będzie to miło spędzony czas i wspaniały relaks po pracy. Jazda na jeziorze czy zamrożonej sadzawce jest zabroniona! Zupełnie niespodziewanie tafla lodu może się załamać i dziecko wpadnie do lodowatej wody. Sami wiecie, że o nieszczęście nietrudno.
 • Na sankach można zjeżdżać z górek, które oddalone są od jezdni i od zbiorników wodnych. Podczas zjazdów dzieci niech nie doczepiają do siebie sanek i zachowują bezpieczną odległość.
 • Jeśli Wasze dzieci marzą o kuligu, spróbujcie zorganizować im prawdziwy kulig, po zaśnieżonej polance bądź dróżce w lecie. W wielu miastach można zapisać się na rodzinny kulig, który będzie wspaniałą atrakcją dla maluchów. Doczepianie sanek do samochodu jest zakazane! Po pierwsze podczas gwałtownego hamowania dziecko może wpaść pod samochód, a poza tym wpychanie spalin nie ma chyba nic wspólnego ze zdrowym przebywaniem na świeżym powietrzu.
 • Wybieracie się na bitwę na śnieżki? Pamiętajcie, śnieżki można lepić z białego i miękkiego śniegu. Poinformujcie maluchy, że do śnieżek nie chowamy sopli lodu i nie formujemy ich z twardego, niemalże zamrożonego śniegu.
 • Piękne, duże zwisające sople aż proszą się, aby dzieci je strąciły.  Przestrzeżcie jednak przed tym maluchy. Taki zamrożony sopel może przecież uderzyć dziecko w głowę bądź w oko.
 • Niezależnie czy Wasze dziecko ma 10 czy 16 lat, do jego kurtki przyczepcie znaczek odblaskowy. Zimą już o godzinie 16 zapada szarówka i to właśnie dzięki odblaskowi kierowca z daleka widzi idącą chodnikiem lub przechodzącą przez pasy osobę.
 • Ubieramy się adekwatnie do pogody panującej za oknem. Zarówno przegrzewanie jak i wychłodzenie nie jest wskazane. Jednak zimą dzieci nie powinny zapominać o założeniu czapki i szalika.
 • Przestrzeżcie dzieci przed nieznajomymi osobami. Nikomu nie podajemy adresu zamieszkania, z nikim nigdzie się nie oddalamy i nie przyjmujemy od nikogo żadnych podarunków. 

Dzieci czasami nie zdają sobie sprawy, jakie konsekwencje niosą za sobą pewne zachowania.  Dlatego też to właśnie rolą rodzica jest dbanie o ich bezpieczeństwo. Przed rozpoczęciem ferii, usiądźcie i wytłumaczcie dziecku czego nie można robić, jak się zachowywać i dlaczego. Taka rozmowa potrwa jedynie 10 minut, a dzięki  niej ten zimowy wypoczynek będzie bezpieczny i pozostawi wiele miłych wspomnień.


Komentarze