Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Czas dla rodziny

Wróć
Kategorie bloga
Dzieci musiały załatwić się przed sklepem - pracownicy nie udostępnili toalety!

Dzieci musiały załatwić się przed sklepem - pracownicy nie udostępnili toalety!


Wyobraźcie sobie, że odwiedzacie duży sklep sportowy, w którym planujecie kupić swoim dzieciom wymarzony rowerek. Po pewnym czasie maluchy krzyczą, że muszą zrobić siusiu.
I co wtedy?

Taka sytuacja przydarzyła się naszej 37- letniej czytelniczce z Kielc, mamie Ali i Gucia. Kobieta szybko rozpoczęła poszukiwania toalety. W to, co się dalej wydarzyło, trudno jest nam uwierzyć!

Zwykłe siusiu, a zachowanie zaskakujące

Nasza czytelniczka z Kielc, wraz z dwójką dzieci (3 i 5 lat), 28.08.2018 odwiedziła duży, wolnostojący sportowy sklep Decathlon. Popołudnie zapowiadało się bardzo przyjemnie, bowiem rodzina wybrała się w poszukiwaniu wymarzonego rowerka dla maluchów. Nie jest tajemnicą, że wybór odpowiedniego modelu zajmuje trochę czasu. Poszukiwania trwały w najlepsze, aż tu nagle dzieciom zachciało się siusiu. Ku zdziwieniu mamy, w  tak dużym sklepie nie było toalety dla klientów. Fakt ten jesteśmy jeszcze w stanie zrozumieć. Jednak sytuacja, która miała miejsce po chwili jest już nieco zaskakująca. Klientka sklepu poprosiła o udostępnienie na moment toalety dla pracowników i jaką odpowiedź usłyszała od personelu?

„Nie ma możliwości, aby dzieci skorzystały z toalety dla pracowników.”

To jedno zdanie wystarczyło, aby wywołać nie tylko zdziwienie, ale i oburzenie u młodej mamy. Z dwójką niemalże płaczących dzieci, kobieta musiała wyjść na ulicę. Niestety, kolejny budynek znajduje się ponad 200 metrów od sklepu Decathlon. W związku z tym, mama nie zdążyła znaleźć toalety i koniec końców maluchy musiały zrobić siusiu niemalże przed sklepem!

Zadajmy sobie pytanie, czy naprawdę nie można było dzieciom udostępnić toalety pracowniczej?

Nasza czytelniczka po raz pierwszy spotkała się z taką sytuacją. Już niejednokrotnie w innych sklepach czy to z zabawkami czy to z odzieżą, personel wyjątkowo udostępniał dzieciom swoją toaletę.

Przepisy, a empatia

Niestety, konkretny przepis, który nakazywałby udostępnienie klientom toalety nie istnieje. Jednak nic przecież nie stoi na przeszkodzie, aby wykazać się odrobiną empatii i umożliwić dzieciom zrobienia siusiu w toalecie dla pracowników. Sytuację zaostrza fakt, że przecież sklep sportowy bardzo często odwiedzają rodzice z dziećmi. Kupno roweru, rolek, czy butów dla maluchów wymaga ich obecności. Czy naprawdę nie można pomyśleć o toalecie dla klientów, lub chociaż udostępnić najmłodszym toaletę dla pracowników?

Co na to rzecznik prasowy sklepu Decathlon?

Skontaktowaliśmy się z Działem Obsługi Klienta sklepu Decathlon. Wojciech Kozłowski, Rzecznik Prasowy Decathlon Polska, w imieniu marki przeprosił Alę, Gucia i jego mamę za zaistniałą sytuację oraz obiecał, że w oddziale w Kielcach taka sytuacja więcej się nie powtórzy. Oto fragment odpowiedzi na naszą wiadomość:

Jest nam niezmiernie przykro, że taka sytuacja miała miejsce i chciałbym z Państwa pomocą serdecznie przeprosić Alę, Gucia i ich mamę, że spotkała ich taka nieprzyjemność w naszym sklepie. Był to oczywiście błąd ze strony pracownika, który nie udostępnił im toalety. Mimo, że polskie prawo nie nakłada na sklep takiego obowiązku to kierując się dobrem odwiedzających nas Klientów w przyszłości w takich sytuacjach będziemy udostępniać służbową toaletę. Brak toalety dla Klientów w naszym sklepie w Kielcach to w Decathlon wyjątek wynikający w tej konkretnej lokalizacji z przejęcia budynku po poprzednim właścicielu.”

Dzieciaki w ramach rekompensaty otrzymają od sklepu sportowe upominki.

Mimo przykrej sytuacji, marka stanęła na wysokości zadania, przeprosiła i próbuje naprawić swój błąd. Jednak co z innymi sklepami, miejscami publicznymi, do których przychodzimy z dziećmi? Pamiętacie akcje z karmieniem piersią w restauracjach, przewijakach na stacjach benzynowych. Może pora zająć się kolejnym problemem?

Mamy świadomość, że nie wszyscy są rodzicami i nie każdy posiada matczyny instynkt. Jednak chyba każdy zdaje sobie sprawę, że dziecko któremu chce się siusiu, nie potrafi wytrzymać poł godziny, zanim rodzic znajdzie toaletę, z której będzie można skorzystać.

Czy sami spotkaliście się z podobną sytuacją? Jak zareagował personel sklepu? Opiszcie nam swoje doświadczenia. Postaramy zająć się tą sprawą, by ułatwiać życie dzieciom i rodzicom w Polsce.

 

Źródło zdjęć: Pixabay.com


Komentarze