Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Czas dla rodziny

Wróć
Kategorie bloga
Jak być dobrym rodzicem chrzestnym?

Jak być dobrym rodzicem chrzestnym?


Bycie rodzicem chrzestnym to zaszczyt i odpowiedzialność. Jest to również spore zobowiązanie, z którego należy wywiązywać się przez całe życie. Wymaga poświęcenia, czasu, miłości i duchowej porady. Ta cudowna rola, dla zaangażowanych osób może być niezwykle satysfakcjonująca.

Przygotowanie do roli rodzica chrzestnego

1. Dowiedz się, jakie oczekiwania mają rodzice. W zależności od rodziny, rola chrzestnego może się znacznie różnić. Dla niektórych osób może to oznaczać jedynie udział w Chrzcie Świętym dziecka, podczas gdy inni mogą oczekiwać ciągłego duchowego przewodnictwa. Upewnij się, że dokładnie wiesz, na co się zgadzasz, aby uniknąć nieporozumień.

Tradycyjni Rodzice Chrzestni są odpowiedzialni za wychowanie dziecka, gdyby cokolwiek stało się z jego rodzicami. Jest to naprawdę ważna rola. Godząc się na zostanie Rodzicem Chrzestnym zastanów się, czy w razie konieczności będziesz w stanie wychować i zaopiekować się dzieckiem.

2. Bycie Rodzicem Chrzestnym to nie tylko udział w Chrzcie Świętym. To także zobowiązanie czasowe. Będziesz musiał poświecić dziecku część swojego czasu. Zanotuj w kalendarzu ważne daty takie jak urodziny, dzień dziecka, rocznicę Chrztu Świętego. Planowanie z wyprzedzeniem jest naprawdę istotne, zwłaszcza jeśli jesteś zapracowaną osobą. Nie zapomnij, że z dzieckiem należy spotykać się również bez okazji. Wspólne wyjście na spacer, odwiedziny w domu, wyjście do kina czy bawialni – okazji do spotkania będzie całe mnóstwo.

3. Bycie Rodzicem Chrzestnym to nie tylko przywiązanie do dziecka, ale także do całej rodziny. To zaszczyt pełnić tę rolę, która wymaga utrzymywania pozytywnej więzi z rodzicami. Dlatego Rodzice Chrzestni są często krewnymi lub bliskimi przyjaciółmi rodziny. Upewnij się, że priorytetowo traktujesz tę szczególną relację.

Zapewnienie wskazówek duchowych przez chrzestnego

1. Rodzic Chrzestny powinien aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach do Chrztu Świętego. Często wiąże się to z przychodzeniem z rodziną do kościoła na spotkania przed Chrztem, aby umocnić swoje zobowiązanie jako Chrzestnego. Poza Chrztem oczekuje się, że Rodzice Chrzestni będą obecni w innych religijnych etapach, takich jak Pierwsza Komunia, Bierzmowanie, ślub.

2. Rozwijaj swoją wiarę. Duchowe przewodnictwo jest ważnym aspektem bycia Rodzicem Chrzestnym. Aby skutecznie pełnić tę rolę, musisz być pewien własnych duchowych przekonań. Upewnij się, że spędzasz czas z Bogiem, uczęszczasz do kościoła. Jeśli zmagasz się z przekonaniami, możesz spróbować z kimś o nich porozmawiać. Może Ci to pomóc rozwiązać niektóre wątpliwości. Codzienna pobożność jest również użytecznym narzędziem do pielęgnowania wiary. 

3. Podziel się swoimi przekonaniami. Poświęć swój czas i rozmawiaj ze swoim chrześniakiem o Bogu, gdy będzie już nieco starszy. Możesz zacząć od powiedzenia chrześniakowi, że Bóg go kocha i się nim opiekuje. Jeśli potrzebujesz pomocy w przekazywaniu wiary, możesz skorzystać z religijnej książki dla dzieci. Takie wspólne czytanie to naprawdę dobry pomysł.

4. Módl się za chrześniaka. Konsekwentne modlenie się za chrześniaka jest jedną z najważniejszych i najpiękniejszych rzeczy, którą może zrobić Rodzic Chrzestny. Postaraj się każdego dnia prosić Boga, aby nad nim czuwał. Niech Twój chrześniak wie, że modlisz się za niego. Udowodni mu to, jak bardzo o nim myślisz i jak Ci na nim zależy.

5. Przeczytajcie razem Biblię. Podziel się swoimi ulubionymi historiami biblijnymi i powiedz swojemu chrześniakowi, które części Bożego słowa są dla Ciebie szczególnie ważne. Na początku, możesz używać Biblii dla małych dzieci, a następnie stopniowo przejść do pełnej Biblii.

7. Rozmawiajcie o problemach. Już od najmłodszych lat starajcie się umocnić Wasz związek z chrześniakiem. Gdy dorośnie będzie miał odwagę  przyjść do Was i zadać nurtujące i trudne pytania. Bądźcie osobą, do której zawsze może przyjść z wątpliwościami i pytaniami. Możecie wywrzeć  na niego duży wpływ, udzielając mądrych rad i cennych wskazówek.

8. Nawet jeśli na niedzielną mszę chodzicie do innego kościoła, spróbujcie czasem odwiedzić kościół chrześniaka. Wspólne chodzenie do kościoła to piękna i pozytywna duchowa aktywność.

Przyjaźń i miłość 

1. Postaraj się spędzać ze swoim chrześniakiem jak najwięcej czasu. Być może uda Ci się raz na miesiąc zjeść razem z nim  posiłek, odebrać z przedszkola i spędzić razem czas. Dowiedz się jakie jest jego hobby i spróbuj się zaangażować.  Być może Twój chrześniak uwielbia  sport, muzykę lub inne zajęcia dodatkowe. Staraj się uczestniczyć w jak największej ilości wydarzeń, w których bierze udział. Chrześniak będzie czuł, że otrzymuje od Ciebie wsparcie. Staraj się być na bieżąco z tym, czego uczy się w szkole. Na przykład, jeśli uczy się o Układzie Słonecznym, możesz zapytać: "Jaka jest Twoja ulubiona planeta?"

2. Wymyśl pewne rzeczy, czynności, które będziecie wykonywać razem co roku. Może na Święta Bożego Narodzenia będziecie piec razem ciasteczka, a na Wielkanoc malować jajka? Zapytaj swojego chrześniaka, co chciałby abyście robili razem, tylko we dwójkę? Może kocha samochody i marzy, aby w każde urodziny zabierać do na wyścigi.

3. Wysyłaj kartki swojemu chrześniakowi. Ten drobny gest pokaże mu, że o nim pamiętasz i że Ci na nim zależy. Jeśli nie możesz przyjechać na jego urodziny, wyślij kartę z życzeniami i prezent. Pamiętaj też o wysyłaniu kartek świątecznych. Jeśli masz chwilę czasu i posiadasz zdolności manualne, możesz takie kartki wykonać własnoręcznie.

4. Oprócz spotkań z chrześniakiem, należy czasami spotykać się również z jego rodzicami. Raz na jakiś czas zorganizuj obiad w domu i zaproś całą rodzinę. Zacieśnianie relacji z całą rodziną to świetny sposób na zaangażowanie się w życie Twojego chrześniaka.

5. Jeśli nawet mieszkacie na drugich końcach Polski, a może nawet i świata i tak powinniście starć się utrzymywać jak najczęstszy kontakt. Rozmawiajcie przez telefon, wysyłajcie maile, co jakiś czas rozmawiajcie przez wideo czat.

6. Dzieci potrzebują pozytywnych wzorów do naśladowania. Twój chrześniak obserwuje Twoje zachowanie i będzie chciał je naśladować. Dlatego upewnij się, że postępujesz dobrze, a Twoje zachowanie jest godne naśladowania. Kiedy pokazujesz swojemu chrześniakowi, że dbanie o innych ludzi jest ważne, pomożesz mu  nauczyć się empatii.

7. Bądź dobrym słuchaczem. Bądź przy swoim chrzestnym dziecku w trudnych okresach, takich jak choroba rodzinna, niepowodzenie w przedszkolu czy szkole. Niech Twój chrześniak wie, że zawsze może Ci się zwierzyć i że zawsze może na Ciebie liczyć. Twoje wsparcie będzie mu czasami bardzo potrzebne.

W przypadku strasznej tragedii powinniście zaopiekować się swoim chrześniakiem. Dajcie mu miłość i bezpieczeństwo. Nigdy nie zastąpicie mu rodziców, ale odegracie istotną rolę, w tak trudnym dla niego czasie.

źródło: https://www.wikihow.com
Źródło zdjęć: pixabay.com


Komentarze