Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Czas dla rodziny

Wróć
Kategorie bloga
Jak przygotować dziecko na pierwsze wyjście do restauracji?

Jak przygotować dziecko na pierwsze wyjście do restauracji?


Narodziny dziecka nie oznaczają odcięcia się od świata. Młodzi rodzice nie powinni rezygnować ze wspólnych wyjazdów, wyjść do znajomych czy też wyjść do restauracji. Pierwsze wyjście z dzieckiem do restauracji na pewno będzie wyzwaniem, któremu towarzyszył będzie stres i lekka niepewność. Dlatego warto do tego wydarzenia wcześniej się przygotować. Kiedy byliście tylko we dwójkę, wychodziliście z domu, wybieraliście ulubioną restaurację i w przemiłej atmosferze jedliście obiad czy kolację. Niestety z maluchem nie wszystko potoczy się tak łatwo i szybko. Przygotowaliśmy porady dla rodziców, które pomogą Wam przygotować siebie i dziecko na pierwsze, wspólne wyjście do restauracji.

Co musisz wiedzieć, zanim pierwszy raz wybierzesz sie z dzieckiem do restauracji?

Z niemowlakiem łatwiej

Wbrew pozorom, czasami łatwiej wybrać się do restauracji z 4 miesięcznym niemowlakiem, niż z 2 letnim dzieckiem.  Taki bobas ma kilka drzemek w ciągu dnia, dlatego najlepiej wybierzcie porę, w której dziecko zazwyczaj śpi. Fotelik samochodowy bądź wózek, postawicie obok stolika, niemowlę będzie spało, a Ty wraz z mężem będziesz mogła zajadać się pysznościami. Warto jednak przygotować się także na nieco inny obrót sprawy. Niemowlę może się przecież obudzić. Dlatego jeśli karmisz piersią, powinnaś wcześniej zadzwonić do restauracji bądź sprawdzić w internecie, czy w restauracji jest jakieś odosobnione miejsce, w którym będziesz  mogła nakarmić bobasa. Restauracje z miejscem do karmienia znajdziesz tutaj.

Wybór miejsca

Niestety z dzieckiem nie możecie wybrać się do każdej restauracji, jaka Wam się tylko zamarzy. Zanim wybierzesz miejsce, powinnaś sprawdzić kilka istotnych rzeczy. Jeżeli będzie Wam towarzyszyło 10 miesięczne dziecko, które już niestety nie chce siedzieć w wózku, a marzy o poznawaniu świata, najlepiej pójdźcie do restauracji, która oferuje atrakcje dla dzieci w kąciku zabaw. Wasza pociecha będzie mogła sobie raczkować, bawić się zabawkami, a Wy będziecie mieli chociaż chwilę dla siebie. Restauracje ciasne i zatłoczone wykreślilibyśmy  z listy. Podobnie miejsca bardzo eleganckie i drogie.

W zależności od wieku dziecka, przed wyjściem do restauracji powinnyście także sprawdzić czy są dostępne przewijaki, miejsce do karmienia piersią, czy jest możliwość podgrzania butelki z mlekiem oraz czy są dostępne krzesełka dla dzieci. Restauracje dla dzieci stają się już coraz bardziej popularne, a widok niemowlęcia, przestaje już tak dziwić innych gości.

Restauracje przyjazne dzieciom znajdziecie oczywiście na Rodzicowo.pl.


Pora jest bardzo ważna

Każde dziecko ma mniej więcej określony plan dnia. Śpi w podobnych godzinach, posiłki je o ustalonej porze i bardzo często marudzi codziennie o tej samej godzinie. Dlatego wyjście z dzieckiem, które jest marudne, zmęczone i śpiące nie ma najmniejszego sensu. Najlepiej poczekać, aż maluch się wyśpi, będzie najedzony i dopiero wtedy można wyjść z domu.

Zajmij swoje dziecko

Przed wyjściem do restauracji, nie zapomnij zabrać ulubionych zabawek maluszka. Jeśli nawet dostępny jest kącik zabaw, dziecko może chcieć się w nim bawić swoimi zabawkami.  Wybierzcie jednak te ciche, które nie mają głośnej  i przeraźliwej melodii i nie świecą się wszystkimi kolorami tęczy. Musicie przecież wziąć pod uwagę innych gości restauracji, którzy przyszli w miłej i spokojnej atmosferze zjeść posiłek. Restauracje przyjazne dzieciom, dysponujące kącikiem zabaw znajdziecie tutaj.

Zapoznaj się z menu

Jeśli do restauracji wybieracie się z nieco starszym dzieckiem, którego mleko mamy, bądź mleko z butelki już nie interesuje, sprawdźcie czy dostępne jest menu dla dzieci.  Zazwyczaj w karcie znajdują się posiłki dla najmłodszych, bez ostrych przypraw i ciężkich, tłustych sosów. Jeżeli jednak zależy Wam na wyjściu do konkretnej restauracji, w której nie ma żadnego dania, które mogłoby zjeść Wasze dziecko, nakarmcie malucha w domu, a na mieście zamówcie mu pyszny deser. Gwarantujemy, że będziecie mieć chwilę spokoju.

Nie zapominaj o innych

Pamiętajcie też o innych gościach w restauracji, którzy przyszli odpocząć i zjeść cos pysznego. Dlatego nie pozwalaj swojemu dziecku na wszystko, jeśli zachowuje się za głośno zwróć mu uwagę, wytłumacz.  Nie biegaj za maluchem po całej restauracji z łyżeczką i nie proś żeby zjadło,  bo może to nie być niemile widziane przez inne osoby.

Jeśli chcecie pójść do restauracji, wybierzcie taką, która przygotowana jest na wizytę najmłodszych gości. Pierwsze wyjście może nie być do końca  udane, ale nie zniechęcajcie się. Kolejnym razem będzie lepiej, a za 10 razem będzie wręcz idealnie.


Komentarze