Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Czas dla rodziny

Wróć
Kategorie bloga
Jak spakować dziecko na ferie w górach?

Jak spakować dziecko na ferie w górach? 2


Ferie zimowe, które trwają aż dwa tygodnie to wspaniała okazja na wyjazd w piękne, pokryte białym śniegiem góry. Niestety nie wszyscy rodzice mogą pozwolić sobie na tyle dni urlopu w pracy. Jednak wspaniałym pomysłem, który pozwoli maluchom na miłe spędzenie czasu są zimowiska i różnego rodzaju obozy. Taki wyjazd bez mamy i taty to naprawdę niemałe przeżycie i niesamowita atrakcja dla dzieci . Dlatego przygotowania warto rozpocząć już kilka dni wcześniej, nie zostawiajcie niczego na ostatnią chwilę. Rodzice, który po raz pierwszy wysyłają dziecko na ferie w górach, bardzo często nie są do końca przekonani, czy spakowali do walizki wszystkie niezbędne rzeczy. Dlatego też specjalnie dla Was przygotowaliśmy kilka podpowiedzi, dzięki którym żadne pakowanie nie będzie Wam straszne.


źródło: herpackinglist.com

Co spakować dziecku na ferie w górach?

Pogoda w górach potrafi być naprawdę bardzo zmienna. Ciepłe i słoneczne popołudnie zupełnie niespodziewanie może przerodzić się w zamieć śnieżną. Dlatego w walizce dziecka, powinny znaleźć się ubrania na każdą pogodę.

1. Nieprzemakalne spodnie ortalionowe

Niemalże wszystkie dzieci uwielbiają zimowe szaleństwa. Jazda na sankach, tarzanie się w śniegu, rzucanie śnieżkami - nic nie jest im obce. Dlatego też warto spakować nieprzemakalne spodnie, dzięki którym rajstopki oraz bielizna dziecka będzie sucha niezależnie od tego jak długo Wasza pociecha będzie tarzała się po białym, puszystym śniegu. Oczywiście spakujcie także kilka par jeansów czy też innych spodni sportowych.

2. Ciepła kurtka

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że ciepła kurtka jest niezbędna na feriach w górach. Jeśli jednak dziecko wyjeżdża na obóz narciarski, warto zastanowić się nad kupnem profesjonalnej kurtki narciarskiej. Zdajemy sobie sprawę, że jej cena w porównaniu do tradycyjnych kurtek jest nieco wyższa, jednak spróbujcie poszukać czegoś w promocyjnej i okazyjnej cenie. Naprawdę warto!

3. Buty na zmianę, kapcie

Nie zapomnijcie schować dziecku drugiej pary ciepłych butów i kapci. Bowiem po całym dniu szaleństw i spacerów po śniegu istnieje duże prawdopodobieństwo, że obuwie przemoknie.

4. Bielizna

Do walizki schowajcie również ciepłe rajstopy bądź kalesony, puszyste skarpetki i majtki. Par skarpetek spakujcie nieco więcej tak, aby dziecko bez problemu mogło zmienić przemoczone skarpetki na czyste i suche.

5. Bluza, sweter, T-shirt

Oczywiście w walizce dziecka nie może zabraknąć ciepłych swetrów, bluz i T-shirtów, które potrzebne będą przecież każdego dnia. Spakujcie także nieco cieńszą bluzkę z długim rękawem, którą dziecko będzie mogło założyć podczas wspólnych zabaw z rówieśnikami w pokoju.

6. Czapka, szalik, rękawiczki

Do torby spakujcie także zapasową czapkę, szalik i rękawiczki, bowiem dziecko zupełnie przez przypadek może zgubić któreś z nich.

7. Kosmetyki, ręcznik, klapki pod prysznic

Nie zapomnijcie schować wszystkich niezbędnych kosmetyków, ręczników a także klapek. Uczulcie malucha, aby zawsze pod prysznic zabierał ze sobą klapki, które uchronią go przed ewentualnym zakażeniem grzybem.

8. Strój kąpielowy, czepek, okulary

Jeśli podczas ferii dzieci mają przewidziane zabawy na basenie, przygotujcie im strój kąpielowy, czepek, okulary, a także duży ręcznik i ewentualnie szlafrok.

9. Książka, zabawka

Warto także spakować książkę i ulubioną zabawkę dziecka. Może nie będą potrzebne, jednak maluchowi byłoby przykro jak każde dziecko będzie miało swoją przytulankę, a on jako jedyny nie.

10. Lekarstwa

Jeżeli dziecko przyjmuje jakieś lekarstwa, schowajcie je do osobnej torebeczki, podpiszcie imieniem i nazwiskiem dziecka, dołączcie karteczkę z dawkowaniem i przekażcie opiekunowi. Nigdy nie dawajcie leków dziecku, bowiem zupełnie przez przypadek może pomylić dawkowanie, albo zjeść tabletki dwukrotnie.

11. Kieszonkowe

Mimo iż za ferie zimowe płacicie wcześniej i dziecko ma zapewniony nocleg, jedzenie i inne atrakcje, warto schować maluchowi jeszcze trochę drobnych pieniążków. Może będzie chciało kupić sobie jakąś pamiątkę, albo rodzicom przywieść drobny upominek?

********

Pakujcie się razem z dzieckiem

Dziecko bez wątpienia powinno uczestniczyć w pakowaniu walizki na ferie zimowe. Dzięki temu będzie wiedziało co się w niej znajduje, jak i gdzie jest ułożone. Dobrym pomysłem jest pogrupowanie ubrań i chowanie ich do torebeczek. Wszystkie skarpetki w jednej torebce, koszulki w drugiej, a spodnie w trzeciej. Dzięki temu istnieje o wiele większe prawdopodobieństwo, że w szafie będzie porządek i każdego dnia maluch bez problemu będzie mógł znaleźć swoje ubranka. Możecie także spakować dziecku jedną, dużą foliową torbę na brudne rzeczy.

Podpiszcie ubrania

Niestety bardzo często podczas powrotu malucha z kolonii rodzice znajdują w walizce inne ubrania niż pakowali przed wyjazdem. Dzieci czasami nie pamiętają czy ta bluza to jest ich czy nie, ale przecież jest bardzo podobna do tej co mieli wczoraj na sobie. Dlatego, aby uniknąć takich sytuacji możecie na metce napisać imię dziecka, bądź kupić specjalne karteczki, które przyczepicie do każdego ubranka.

Jak widzicie spakowanie dziecka na ferie to nie lada wyzwanie, dlatego warto zabrać się za nie kilka dni wcześniej. Tak, aby na spokojnie wszystko naszykować, uprasować  i mieć jeszcze czas na sprawdzenie i spokojne przemyślenie czy na pewno o niczym nie zapomnieliście. 

Pamiętajcie, że imprezy i atrakcje dla dzieci w czasie ferii znajdziecie w naszej wyszukiwarce (w zakładce Eventy, Warsztaty lub Rozrywka) - rodzicowo.pl

Komentarze


Magdalena /

nie no... jesteście cudowni :) :* Dzięki za gotową listę.

Gosia Cedro /

Świetna checklista, pobrałam sobie na komputer :)