Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Czas dla rodziny

Wróć
Kategorie bloga
Jak zarządzać finansami rodzinnymi?

Jak zarządzać finansami rodzinnymi? 1


Ponoć pieniądze szczęścia nie dają, ale bez nich żyje się trudno. To właśnie dzięki nim możemy zrobić zakupy, zabrać dzieci do bawialni, czy pojechać na wakacje. Nie ukrywajmy, pieniądze bardzo łatwo się wydaje i czasami zupełnie nie wiadomo kiedy możemy popaść w długi. Kiedy wydatki przewyższają przychody, sprawa się już nieco komplikuje. Jak mądrze zarządzać domowymi finansami, na co zwrócić uwagę i o czym nie zapomnieć?

Jak zarządzać domowym budżetem?

Część 1 - Koordynacja finansów rodzinnych

 1. Rozmawiajcie otwarcie o swoich finansach. Nie miejcie przed sobą tajemnic, nawet przed ślubem. Jeśli jeden z partnerów ma słabą historię kredytową lub duże zadłużenie, powinien poinformować o tym swojego przyszłego małżonka. Nie ma sensu udawać, że zarabiacie miliony, jeśli sytuacja wygląda zupełnie inaczej.  Pamiętajcie, szczerość jest podstawą udanego związku.
 2. Przynajmniej raz w miesiącu rozmawiajcie o  swojej sytuacji finansowej. Wybierzcie stałą porę, może to właśnie ostatni dzień miesiąca będzie właściwym momentem na podsumowanie wydatków i zaplanowanie kolejnych. Tylko dzięki regularnym podsumowaniom i regularnemu planowaniu będziecie mogli kontrolować domowy budżet.  
 3. Wiele rodzin decyduje się, aby to tylko jedna osoba zarządzała rodzinnymi finansami. Jednak taka sytuacja powoduje  niepotrzebne obciążenie jednej osoby i prowadzi do tego, że inni domownicy nie są świadomi obecnej sytuacji finansowej rodziny. Zarówno Ty jak i Twój współmałżonek powinniście orientować się w domowych finansach, znać hasła i numery kont bankowych.
 4. Jedno wspólne konto czy może dwa oddzielne – to odwieczny problem młodych małżonków. Niektórzy decydują się trzymać wszystkie pieniądze razem,  podczas gdy inni pozostają przy dwóch oddzielnych kontach. Warto mieć wspólne konto, aby wypłacać z niego pieniądze na wspólne wydatki. Jeśli jednak zdecydujecie się na dwa oddzielne konta, pod koniec miesiąca możecie podliczyć największe wydatki, podzielić je na pół i przelać drugiej osobie odpowiednią sumę pieniędzy. W niektórych przypadkach, posiadanie oddzielnego konta może zapobiegać kłótniom, które mogą wynikać z nadmiernego wydawania pieniędzy przez drugą osobę. Czasami warto ustalić limity, tak aby nikt nie czuł się pokrzywdzony.

Część 2 - Korzystanie z budżetu

 1. Zanim zaczniecie zarządzanie domowym budżetem, musicie zastanowić się w jaki sposób spisywać i planować wydatki. Niektórzy podchodzą do sprawy bardzo tradycyjnie, korzystają jedynie z notatnika i długopisu. Z kolei inni, mogą zdecydować się na śledzenie wydatków za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub oprogramowania finansowego. Istnieje wiele bezpłatnych programów dostępnych online, które można wykorzystać do śledzenia domowego budżetu.
 2. Przez miesiąc dokładnie śledźcie swoje wydatki. Za każdym razem, gdy wydajecie pieniądze, nawet bardzo małe sumy, zapiszcie kwotę na kartce papieru i zanotujcie za co zapłaciliście. Pod koniec miesiąca usiądź ze swoim współmałżonkiem, zsumujcie i przeanalizujcie wydatki. Uzyskacie jasny obraz tego, na co przeznaczyliście pieniądze. Możecie również podzielić wydatki według kategorii (jedzenie, samochód, odzież, rozrywka itd.). Następnie porównajcie uzyskaną kwotę z łącznym dochodem. Pomocne może również okazać się sprawdzenie wyciągu z konta bankowego. Upewnicie się, że nie przeoczyliście ani nie zsumowaliście żadnych płatności. Pamiętajcie, aby zawsze w swoim miesięcznym budżecie zostawiać miejsce na nieprzewidziane wydatki, takie jak np. wizyta u lekarza czy naprawa samochodu.
 3. Kontrolujcie swoje wydatki i pracujcie nad nimi. Analizujcie stale swój budżet i jeśli to możliwe postarajcie się wyeliminować zbędne wydatki. Przykładowo, urodzenie dziecka może spowodować konieczność całkowitej restrukturyzacji budżetu. W każdym razie stale szukajcie obszarów, w których możecie nieco zaoszczędzić.

Część 3 – Oszczędności na cele życiowe

 1. Porozmawiajcie o wspólnych celach, weźcie pod uwagę również te odległe i długoterminowe. Pomyślcie o kupnie mieszkania czy też budowie domu, kupnie samochodu jak i o oszczędnościach, które przydadzą się na emeryturze.
 2. Nikt nie jest w stanie przewidzieć niespodziewanych sytuacji życiowych. Nigdy nie wiadomo, kiedy któreś z Was może stracić pracę lub doświadczy nieoczekiwanych problemów ze zdrowiem. Odłóżcie pieniądze na awaryjną sytuację, na tak zwaną czarną godzinę. Mamy nadzieję, że nigdy nie spotka Was przykra, nieoczekiwana sytuacja, jednak przezorny zawsze ubezpieczony.
 3. Jeśli musieliście wziąć kredyt w banku lub też zadłużyliście się u rodziny, przyjaciół, Waszym pierwszym celem powinno być spłacenie istniejącego zadłużenia. Jeśli to możliwe spłacajcie więcej niż minimalna rata każdej pożyczki. Razem ze swoim współmałżonkiem, stwórzcie plan i harmonogram spłaty zaległego zadłużenia.
 4. Jeśli planujecie sfinansować studia wyższe swojego dziecka, powinniście zacząć oszczędzać odpowiednio wcześnie.

Część 4 – Miejcie się na baczności

 1. Starajcie się nie robić dużych zakupów bez uprzedniego ich omówienia. Ustalcie limit zakupów, którego nie powinniście przekroczyć. W przypadku wydatków ponad stan, skonsultujcie się ze współmałżonkiem. Może okazać się, że da się na czymś zaoszczędzić, z czegoś zrezygnować.
 2. Unikajcie niepotrzebnego zadłużenia się. Starajcie się unikać zaciągania długów w przypadku niezbyt koniecznych zakupów takich jak np. biżuteria, dodatki do domu, zabawki. Duże zakupy zaplanuj wcześniej ze współmałżonkiem. Dzięki temu unikniecie nie tylko zadłużenia, ale także niepotrzebnych odsetek.
 3. Użyjcie oprogramowania do monitorowania swoich finansów. Na początek spróbujcie śledzić swój miesięczny  budżet w udostępnionym arkuszu kalkulacyjnym, takim jak te dostępne na Dysku Google. W internecie dostępne są przeróżne programy, które pomogą Wam w rozsądnym zarządzaniu domowym budżetem. Większość z nich jest bezpłatna lub darmowa chociaż w trakcie trwania okresu próbnego.

Więcej o planowaniu i ustalaniu budżetu domowego możecie przeczytać w książce Michała Szafrańskiego "Finansowy ninja" lub na jego blogu:"Jak oszczędzać pieniądze". Ciekawą propozycję przedstawia także Kamila Rowińska w swojej książce: "Kobieta Nizależna". Obie te pozycje wartę są Waszej uwagi i na pewno pomogą zapanować nad domowym budżetem.

Źródło: https://www.wikihow.com


Komentarze


Gosia Cedro /

Prowadzenie budżetu domowego to podstawa. Rozdzielanie pieniędzy w koperty, czy prowadzenie rozliczeń w Excelu porządkuje sprawy, pozwala wyjść z długów, a nawet zaoszczędzić. Również polecam książkę "Finansowy Ninja" :)