Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Czas dla rodziny

Wróć
Kategorie bloga
Jak zorganizować idealny Baby Shower?

Jak zorganizować idealny Baby Shower?


Baby Shower to impreza organizowana dla przyszłej mamy i maluszka.  W Polsce nie jest jeszcze tak popularna jak w Ameryce, ale powoli wpisuje się do kalendarza " towarzyskich świąt obowiązkowych". Podpowiadamy jak ją zorganizować, jak wybrać odpowiednie miejsce i termin imprezy, podajemy przykładowe zabawy oraz prezenty dla przyszłej mamy. Słowem -  Baby Shower w pigułce!

1. Baby Shower - co to takiego?

Pomysł na organizowanie baby shower dotarł do nas ze Stanów Zjednoczonych, a jego nazwa (shower) przywodzi na myśl prysznic prezentów, ofiarowanych mamie i dziecku przez gości. Jest to okazja do celebrowania oczekiwania na maleństwo oraz spotkania się w przyjaznym gronie jeszcze przed narodzinami dziecka. Mimo, że jest to amerykański pomysł z powodzeniem możemy go wprowadzać na swoje podwórka. Prezenty na pewno pomogą w przygotowaniu wyprawki dla dziecka.

2. Kto i kiedy organizuje Baby Shower?

Najlepiej, gdy organizacją przyjęcia zajmie się dobra przyjaciółka lub siostra przyszłej mamy. Może to być niespodzianka, ale aby impreza nie okazała się totalną porażką, lepszym rozwiązaniem będzie ustalenie pewnych kwestii z gwiazdą wieczoru. Sama przyszła mama może zorganizować baby shower, jednak będzie to dla niej nieco uciążliwe. Najlepszym momentem będzie trzeci trymestr (7-8 miesiąc) ciąży. Zdarza się, że baby shower jest organizowany już po porodzie. Jest to dobre rozwiązanie, gdy stan kobiety w ciąży nie pozwala na "imprezowanie". 

5. Lista gości i  zaproszenia

Zaplanowanie listy gości jest ważnym elementem, który warto uzgodnić z przyszłą mamą. Możemy niechcący kogoś pominąć lub zaprosić nielubianych gości. Baby shower organizowane jest głównie dla kobiet. Przyjęło się, że jest to babskie spotkanie, takie pogaduchy z przyjaciółkami. Ale dlaczego mamy się ograniczać? Jeśli tylko  znajdziemy chętnych mężczyzn... :). 

 

Zaproszenia można przygotować samodzielnie,  kupić bądź zamówić. Świetnym pomysłem są klasyczne zaproszenia na kartkach, dostarczone osobiście lub wysłane pocztą, Jeśli nie mamy takiej możliwości, zaprośmy gości drogą mailową lub telefonicznie. Należy pamiętać, aby zrobić to odpowiednio wcześniej, by nie okazało się, że wszyscy inaczej zaplanowali sobie ten dzień.

4. Miejsce imprezy

Baby shower może odbyć się zarówno w domu jak i w lokalu na mieście.

 • W restauracji czy kawiarni będzie trzeba wcześniej zarezerwować termin oraz uzgodnić kwestie cateringu i dekoracji sali. Jest to rozwiązanie droższe, ale również praktyczniejsze, wymaga mniej wysiłku i zaangażowania.
 • Bliscy przyszłej mamy mogą zorganizować baby shower w swoim domu. Nie jest to duża impreza, więc nie potrzeba także dużych pomieszczeń. Z uwagi na to, że dom przed przyjęciem należy jednak przygotować i posprzątać, nie obciążajmy tym kobiety w ciąży. Na pewno znajdzie się ktoś, kto zaoferuje swoje lokum.

5. Dekoracja 

Dekorację wybieramy w zależności od tego czy impreza ma być tematyczna, czy ogólna. Kolory możemy dobrać według płci dziecka (o ile jest  wszystkim znana). Dla dziewczynek zazwyczaj przeznaczony jest róż, dla chłopców - niebieski. Dekoracje można przygotować samodzielnie, lub kupić/zamówić przez internet. Najprostszą formą będą balony, serpentynki, kolorowe serwetki oraz banery. Poza tym ciekawie ozdobiony i kolorowy stół naprawdę robi wrażenie. 

Źródło zdjęć: Pinterest.com

6. Jedzenie

Przygotowaniem jedzenia możemy zająć się samodzielnie lub zamówić catering. Możemy także poprosić gości, aby przynieśli coś ze sobą. Nie ma potrzeby podawania trzech dań gorących. Najlepiej przygotować szwedzki stół z jedzeniem. Mogą się tam pojawić wszelkiego rodzaju babeczki, roladki, cukierki, owocowe szaszłyki - proste i szybkie przekąski. Świetnym pomysłem jest tort ze specjalną dedykacją lub ozdobami tematycznymi. Należy pamiętać, aby zamówić go wcześniej.

7. Zabawy

Na prawdziwym Baby Shower nie może zabraknąć zabaw dla przyszłej mamy i gości. Nie muszą być one drogie i wyszukane. Własnoręcznie wykonane rekwizyty najlepiej się sprawdzą. Nagrodą za wygraną konkurencję może być, np. słodka babeczka. Oto 3 przykładowe zabawy:

 • Odgadujemy wielkość brzuszka- każda osoba odcina według uznania kawałek sznurka, ma być on tak długi, aby objął przyszłą mamę w pasie. Potem następuje mierzenie. Wygrywa osoba, która  była najbliżej właściwych wymiarów.
 • Baby food - do zadania potrzebne będą słoiczki z jedzeniem dla dzieci, np. indyk z marchewką. Każda osoba (a przede wszystkim przyszła mama) musi z zamkniętymi oczami spróbować jedzenia i odgadnąć co zjadła. Nie jest to proste zadanie :)
 • Kolaż - przydadzą się kolorowe gazety i nożyczki - każda osoba wycina części z różnych stron gazet i tworzy wizerunek maluszka, które niedługo przyjdzie na świat. Potem następuje prezentacja prac. Inną wersją może być np. stworzenie wizerunku przyszłej mamy po urodzeniu dziecka lub za 20 lat.

8. Prezenty dla mamy i dziecka

Prezenty dla maluszka na pewno wspomogą i tak już nadszarpnięty budżet przyszłej mamy. Możemy wcześniej zapytać jakich rzeczy będzie potrzebować, zrobić listę i przekazać zaproszonym gościom. Warto zastanowić się czy każdy przyniesie swój prezent,  czy lepiej zrobić składkę na coś większego. Prezenty nie muszą być duże i kosztowne. Świetnym rozwiązaniem jest kreatywne stworzenie tortu z pieluszek czy kosmetyków dla dziecka. 

Co możesz podarować przyszłej mamie i dziecku:

 • śpioszki, śliniaczki
 • skarpetki dla maluszka
 • tort z pieluszek (czasochłonny, ale wspaniały prezent)
 • smoczki, butelki, gryzaki
 • pluszaki (również te "szumiące")
 • pieluszki (przyda się każda ilość)
 • pudełko z wyprawką (nie musi być to kompletna wyprawka)
 • bujaczki, leżaczki i huśtawki niemowlęce
 • wspólna sesja zdjęciowa (rozwiązanie nieco kosztowne, ale jest wspaniałą pamiątką).

Więcej inspiracji znajdziecie na stronie pinterest.com.  


Komentarze