Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Czas dla rodziny

Wróć
Kategorie bloga
Pomysły na prezent pod choinkę dla dzieci w różnym wieku

Pomysły na prezent pod choinkę dla dzieci w różnym wieku 3


Kiedy 24 grudnia na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka, dzieci czym prędzej biegną pod choinkę i rozpakowują prezenty, które przyniósł im Święty Mikołaj lub Gwiazdor. To wspaniałe wydarzenie dla dzieci! Nie macie pomysłu co można kupić im pod choinkę? Już spieszymy Wam z pomocą! Przygotowaliśmy 10 propozycji prezentów dla dzieci, które mamy nadzieję przypadną im do gustu oraz graficzne zestawienie prezentów dostosowanych do wieku dziecka.

10 pomysłów na prezent pod choinkę dla dziecka

1. Domek dla lalek

Niemalże wszystkie 3-letnie dziewczynki uwielbiają bawić się lalkami. Dlatego domek dla lalek będzie na pewno trafionym pomysłem. Poniższy domek jest aż 3 piętrowy, posiada parter, 1 piętro i poddasze. Cały wykonany jest z drewna a pastelowe kolory dodatkowo zachęcają do zabawy. Wasza mała księżniczka powinna być zachwycona takim prezentem od Świętego Mikołaja.


źródło: www.dadum.pl

2. Gospodarstwo rolne

Dwuletnie dzieci zaczynają poznawać świat, uczą się kolorów czy też nazw zwierzątek. A gdyby tak połączyć przyjemne z pożytecznym czyli naukę z zabawą? Kolorowe gospodarstwo rolne, w którym mieszkają różne zwierzątka, gospodarz z rodziną oraz rośnie jabłonka i piękne kwiatki to naprawdę dobry pomysł na prezent zarówno dla chłopca jak i dziewczynki.


źródło: www.toysrus.pl

3. Drewniana kuchnia

Dla małych dzieci, przygotowywanie potraw przez mamę w kuchni jest naprawdę bardzo fascynujące. Maluchy z wielką przyjemnością pomagają rodzicom, a najchętniej przejęłyby pałeczkę i same gotowały zupę czy wstawiały naczynia do zmywarki. Drewniana kuchnia z czterema palnikami sterowanymi pokrętłami, piekarnikiem, zlewem i zmywarką wywoła uśmiech na twarzy każdego dziecka. Takie zabawki mogły wcześniej zobaczyć tylko w przedszkolu lub bawialni. Miła zabawa gwarantowana! 


źródło: www.krainaekozabawek.pl

4. Sanki

Jeżeli Wasze dziecko nie ma jeszcze sanek, to pomysł na wspaniały prezent pod choinkę macie już gotowy. Chyba niemalże wszystkie maluchy kochają jazdę na sankach po białym, puszystym śniegu. Taki podarunek to połączenie przyjemnego z pożytecznym – zabawy, rozrywki dla dzieci i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Maluchy, które codziennie wychodzą na dwór niezależnie od panującej pogody są odporniejsze i rzadziej chorują.


źródło: cooto.pl

5. Telefon edukacyjny

Kolorowy telefonik edukacyjny to nasza kolejna propozycja prezentu pod choinkę dla 2-letnich maluchów. Telefon uczy literek, cyferek i nazw zwierząt. Zwierzątka dodatkowo wydają różne odgłosy i dziecko uczy się ich rozpoznawania. Dodatkowo Wasza pociecha może nagrać na telefonie swoją własną wiadomość a potem ją odsłuchiwać. Taki prezent zainteresuje każdego malucha.


źródło: www.naszedzieci.pl

6. Stolik z krzesełkami

Dwu czy też trzy letnie dzieci uwielbiają malować, rysować czy też lepić z plasteliny przeróżne figurki. Dlatego dobrze byłoby, aby Wasze dziecko miało swój własny malutki, kolorowy stoliczek, przy którym będzie mogło rozwijać się plastycznie. Takie mebelki będą także wspaniałą ozdobą pokoju.

źródło: www.babymeble.pl

7. Odkurzacz

Już od najmłodszych lat życia watro uczyć dzieci dbania o porządek. Poza tym dzieci uwielbiają naśladować to co robią rodzice. Dlatego odkurzacz, który wydaje dźwięk podobny do prawdziwego odkurzacza, to trafiony pomysł na prezent pod choinkę.


źródło: www.electro.pl

8. Ubieramy dziewczynkę – układanka

Niemalże wszystkie małe dziewczynki uwielbiają się przebierać i przymierzać mamy sukienki oraz buty. Dlatego ta urocza układanka będzie na pewno trafionym prezentem pod choinkę. Zabawka składa się z 10 kolorowych elementów garderoby a więc małe modnisie będą mogły ubierać dziewczynkę w różne piękne kreacje.


źródło: www.prezentgift.pl

9. Geometryczna układanka magnetyczna

Ta wspaniała walizka kryje w sobie aż 42 drewniane klocki. Od wewnętrznej strony znajduje się magnetyczna tablica, na której maluchy mogą tworzyć przeróżne kompozycje.  Zabawka uczy dzieci poznawania figur geometrycznych, dobierania kształtów a także rozwija ich wyobraźnię.


źródło: www.mamagama.pl

10. Fortepian

Kolorowy fortepian to wspaniały pomysł na prezent dla małego muzyka. Fortepian posiada 18 klawiszy, które wydają bardzo przyjemne dźwięki. Instrument uczy rozróżniania dźwięków, poczucia rytmu a także wprowadza maluchy w cudowny świat dźwięku.


źródło: www.coocoo.pl

Propozycje prezentów dla dzieci (z podziałem na wiek)

(inspiracją dla nas była m.in. VII edycja plebiscytu Zabawka Roku)

1. Coś dla najmłodszych

2. Coś dla przedszkolaków

3. Coś dla szkolniaków

4. Coś dla nastolatków

 

 

Wybierając zabawkę pod choinkę dla swojego dziecka zwróćcie uwagę, aby posiadała także właściwości edukacyjne. Maluch będzie się nie tylko wspaniale bawił, ale i rozwijał. Pośród naszych propozycji znajdziecie zarówno coś dla chłopców jak i dziewczynek. Pamiętajcie, nie zostawiajcie zakupów na kilka dni przed świętami już teraz kupcie prezenty dla swoich pociech. Dzięki temu przed Bożym Narodzeniem będziecie miały czas na spokojne przygotowanie świąt i piękne przystrojenie domu.


Komentarze


Agnieszka Wąż /

Kolos- domek dla lalek - bardzo fajny i stylowy

Gosia Cedro /

Najchętniej kupiłabym wszystko co tu proponujecie :D

Rafał /

Brawo! nie ma smartphone!!!