Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Czas dla rodziny

Wróć
Kategorie bloga
Przepisy na 12 wigilijnych potraw

Przepisy na 12 wigilijnych potraw 1


W tym roku to Wy przygotowujecie wigilię i niestety nie macie pomysłu na potrawy? Na nas zawsze możecie liczyć, przygotowaliśmy dla Was przepisy na 12 smacznych i pachnących dań.

Tradycja głosi, iż podczas wieczerzy Wigilijnej na stole powinno znaleźć się 12 potraw.  Zastanawialiście się kiedyś dlaczego jest ich akurat 12? Jedne źródła podają, że każdą potrawą dziękujemy za każdy miesiąc roku, z kolei inne głoszą, że ilość potraw powiązana jest z 12 apostołami. Istnieje także stary przesąd, według którego musimy spróbować każdego dania jeżeli chcemy, aby w przyszłym roku niczego nam nie zabrakło i aby wiodło nam się dobrze.

Samodzielnie przygotowane potrawy mają  wspaniały smak, zapachu unoszącego się w domu nie zastąpią nam dania kupione w restauracji. Naprawdę warto poświęcić swój czas na gotowanie i pieczenie. To taki ważny element świąt.

Przepisy na 12 wigilijnych potraw

1. Barszcz czerwony z uszkami


źródło: http://culture.pl/en

Do przygotowania barszczu czerwonego będziecie potrzebować (na 4 porcje):

• 2 litry wody

• 700 g buraków

• 600 g żeberek

• Włoszczyznę

• 1 dużą cebulę

• 100 g suszonych grzybów

• Liść laurowy

• 2 ząbki czosnku

• 350 ml kwasu buraczanego

• Cytrynę

• Cukier

• Sól

• Pieprz

Przygotowanie:

• Buraki gotujemy do miękkości. Kiedy będą już miękkie, wyjmujemy je z wody i czekamy aż ostygną. Następnie obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach.

• Grzyby moczymy w wodzie przez minimum godzinę.

• Żeberka, włoszczyznę, grzyby i opaloną na ogniu cebulę gotujemy na małym ogniu. Gdy wszystkie składniki będą już miękkie wywar przecedzamy przez sitko.

• Do wywaru dodajemy starte buraki i gotujemy. Kiedy barszcz zacznie się gotować wciskamy sok z ½ cytryny, dodajemy posiekany drobno czosnek, kwas buraczany, cukier, sól i pieprz do smaku. 

• Całość gotujemy przez kilka minut na wolnym ogniu a następnie przecedzamy przez drobne sito.

Do przygotowania uszek będziecie potrzebować (na 4 porcje):

Farsz:

• 60 g suszonych borowików bądź podgrzybków

• 1 cebulę

• 2 łyżki masła

• Sól

• Pieprz

Przygotowanie:

• Grzyby włożyć do garnka i zalać szklanką wody, przykryć pokrywką i gotować około 25-35 minut.

• Cebulę pokroić w drobną kosteczkę i podsmażyć na patelni z dodatkiem masła.

• Ugotowane i ostudzone grzyby drobno posiekać, dodać cebulkę, sól i pieprz. Całość dokładnie wymieszać.

Ciasto:

• 140 g mąki

• 1 jajko

• 100 ml wody

• Sól

Przygotowanie:

• Mąkę przesiewamy na stolnicę. 

• Dodajemy jajko, szczyptę soli i zagotowaną wodę.

• Całość zagniatamy, aż do uzyskania elastycznej konsystencji.

• Ciasto wałkujemy i kroimy kwadraty o bokach o długości około 4 cm.

• Na każdy kawałek nakładamy uprzednio przygotowany farsz i zawijamy uszko.

• Uszka gotujemy w dużej ilości osolonej wody ze odrobiną oleju bądź oliwy.

Własnoręczne przygotowanie uszek jest niestety trochę pracochłonne, jednak efekt smakowy jest naprawdę niesamowity.

2. Zupa grzybowa z makaronem


źródło: http://gotowaniezpasja.pl

Do przygotowania zupy grzybowej będziecie potrzebować:

• 100 g grzybów suszonych

• 1 marchewkę

• 1 pora

• 1 pietruszkę

• 1 selera

• Ziele angielskie – 3 ziarenka

• Liść laurowy

• 1 szklankę śmietany

• Sól

• Pieprz

Przygotowanie:

• Grzyby zalewamy wodą i zostawiamy na noc. Następnego dnia grzyby przekładamy do garnka i zlewamy 1,5 litrem wody. 

• Dodajemy obrane warzywa i gotujemy około 40 minut. Po upływie tego czasu wyjmujemy włoszczyznę, marchewkę ścieramy na drobnej tarce i ponownie wrzucamy do zupy.

• Jeśli grzyby są zbyt duże możecie je pokroić na mniejsze kawałki.

• Zupę doprawiamy do smaku i zabielamy śmietaną.

Do przygotowania makaronu będziecie potrzebować:

• 1 szklankę mąki

• 1 jajko

• Woda

• Sól

Przygotowanie:

• Mąkę przesiewamy na stolnicę.

• Dodajemy jajko, sól i wodę. Wodę wlewamy stopniowo, aż do uzyskania sprężystego ciasta.

• Ciasto pozostawiamy do lekkiego przeschnięcia a następnie wałkujemy.

• Teraz wycinamy makaron. Ciekawym pomysłem jest użycie malutkich foremek np. gwiazdek.

Zupa grzybowa z własnoręcznie przygotowanym makaronem zachwyci wszystkich zaproszonych gości.

3. Karp smażony


źródło: http://www.ninawkuchni.pl

Do przygotowania karpia smażonego będziecie potrzebować:

• Karpia

• 3 cytryny

• 5 łyżek bułki tartej

• 3 łyżki mąki pszennej

• Olej

• Sól

• Pieprz

Przygotowanie:

• Karpia należy dokładnie oczyścić i pokroić w dzwonki.

• Cytryny kroimy w paski i obkładamy nimi karpia, zostawiamy na około 30-40 min.

• Po upływie 40 minut dzwonki karpia dokładnie osuszamy i obtaczamy w mące wymieszanej z bułką i przyprawami.

• Rybę smażymy na rozgrzanym oleju na złoty kolor z każdej strony. Uważajcie żeby karp Wam się nie przypalił. 

4. Kutia


źródło: http://www.ofeminin.pl

Do przygotowania kutii będziecie potrzebować:

• 1,5 szklanki ziaren pszenicy

• 1,5 szklanki maku

• 1/2 szklanki cukru pudru

• 5 łyżek miodu

• 70 g rodzynek

• 70 g migdałów

• 1/2 szklanki słodkiej śmietanki

Przygotowanie:

• Pszenicę należy dokładnie opłukać, zalać wrzątkiem i zostawić na noc.

• Następnego dnia rano odcedzić pszenicę, zalać świeżą wodą i gotować aż do miękkości przez nawet 3 godziny. Po tym czasie ponownie odcedzić.

• Mak należy sparzyć wrzątkiem, odcedzić i zmielić przez maszynkę.

• Pszenicę, zmielony mak, pokrojone bakalie, cukier puder i miód dokładnie wymieszać. Dodać śmietankę, zmieszać i wstawić na minimum 2 godziny do lodówki.

5. Karp w galarecie


źródło: http://kulinarni.tvn.pl

 Do przygotowania karpia w galarecie będziecie potrzebować:

• 1 kg karpia

• 50 g rodzynek 

• 4 cebule

• Włoszczyznę

• 20 ml piwa

• 3 łyżki żelatyny

• 1 łyżkę masła 

• 5-6 goździków 

• 1/2 łyżeczki tartej skórki cytrynowej

• 2 łyżki octu

• Sól

• Pieprz 

Przygotowanie:

• Karpia oczyścić, odciąć głowę i płetwy a resztę ryby pokroić w dzwonki o szerokości około 2,5 cm.

• Przygotować wywar z odpadów rybnych i włoszczyzny. Następnie wywar przecedzić przez sito i dodać do niego 3 łyżki żelatyny.

• Karpia posypać solą pieprzem, roztłuczonymi goździkami i skropić 2 łyżkami octu.

• Masło rozgrzać na patelni, dodać podkrojoną w kostkę cebulę i chwilkę podsmażyć. Kiedy cebula się zeszkli wlać piwo a po chwili włożyć rybę. Całość dusić na małym ogniu pod przykryciem około 30 minut.

• Po upływie tego czasu wyjąć karpia a sos odparować.  Do sosu dodać rodzynki oraz skórkę z cytryny.

• Karpia ułożyć na półmisku, zalać przygotowanym sosem a następnie stygnącą galaretą.

• Odstawić na kilka godzin żeby wszystko dobrze stężało.

Danie to możecie przygotować nawet dwa dni wcześniej. Pamiętajcie tylko o przechowywaniu go w lodówce.

6. Pierogi z kapustą i grzybami


źródło: https://www.calvertjournal.com

Do przygotowania pierogów będziecie potrzebować:

Ciasto:

• 0,5 kg mąki pszennej

• Pół szklanki wody

• 1 żółtko

• Sól

Przygotowanie:

• Mąkę przesiewamy na stolnicę. 

• Dodajemy żółtko, szczyptę soli i zagotowaną wodę.

• Całość zagniatamy aż do uzyskania elastycznej konsystencji.

Farsz: 

• Pół kilograma kiszonej kapusty

• Szklanka suszonych grzybów

• 2 cebule

• 2 łyżki bułki tartej

• Sól

• Pieprz

• Olej

Przygotowanie:

• Grzyby zalewamy wodą i zostawiamy na noc, a rano grzyby odcedzamy.

• Kapustę kiszoną przekładamy do garnka, dolewamy odrobinę wody i gotujemy pod przykryciem do miękkości.

• Kapustę dokładnie odcedzamy i wyciskamy kiedy ostygnie.

• Cebulę kroimy w kostkę i podsmażamy na patelni z dodatkiem oleju.

• Grzyby i kapustę drobno kroimy bądź mielimy na grubych oczkach w maszynce do mielenia.

• Następnie dodajemy cebulę, doprawiamy solą i pieprzem i dokładnie mieszamy. Nasz farsz już jest gotowy. Teraz zagniatamy pyszne pierożki.

7. Kapusta wigilijna z grzybami


źródło: http://wrzacakuchnia.pl

Do przygotowania kapusty będziecie potrzebować:

• 900 g kapusty kiszonej

• 60 g suszonych borowików bądź prawdziwków

• 1 dużą cebulę

• 4 łyżki oleju roślinnego

• 1 łyżkę mąki

• Sól

• Pieprz

Przygotowanie:

• Grzyby należy dokładnie umyć, włożyć do garnka i  zalać 1 szklanką ciepłej wody. Grzyby moczyć przez całą noc a następnie gotować w wodzie, w której się moczyły około 30 minut.

• Grzyby odcedzić, a wywar pozostawić. Jeżeli niektóre grzyby są zbyt duże, należy je pokroić na mniejsze kawałki.

• Kapustę opłukać chłodną wodą, dokładnie odcisnąć i posiekać. Następnie  włożyć  ją do garnka i zalać wywarem z grzybów. Całość gotować na małym ogniu pod przykryciem około 50 min. Kontrolujcie ilość wody, aby kapusta się nie przypaliła.

• Marchewkę obrać i zetrzeć na tarce o dużych oczkach.  Dodać do kapusty i gotować jeszcze około 10 min.

• Na rozgrzanej patelni rozgrzać l łyżkę oleju i zeszklić cebulę.

• Cebulę i grzyby dodać do kapusty, doprawić do smaku i po chwili zdjąć z ognia.

• Do kapusty z grzybami możecie także przygotować zasmażkę, wszystko zależy od Waszych preferencji smakowych.

8. Ryba po grecku


źródło: http://www.calzonella.com

Do przygotowania ryby po grecku będziecie potrzebować :

• 900 g filetów białej ryby mrożonych lub świeżych

• 4  marchewki

• 1 pietruszkę

• 0,5 selera

• 1 dużą cebulę

• 1 małego pora (biała część)

• 3 szklaki wody

• Ziele angielskie – 3 ziarenka

• Liść laurowy

• 100 g koncentratu pomidorowego

• Sól

• Pieprz

• Słodką papryka

• 100 g koncentratu pomidorowego

• Olej 

Przygotowanie:

• Filety rybne dokładnie osuszyć. Pokroić na mniejsze kawałki, posypać solą i pieprzem.

• Marchewkę, pietruszkę i selera zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Następnie przełożyć do garnka, zalać wodą i gotować około 15 minut. Pod koniec gotowanie doprawić solą, dodać liść laurowy i ziele angielskie.  

• Rybę obtoczyć w mące wymieszanej z solą i pieprzem i smażyć na rozgrzanym oleju.

• Cebulę pokroić w paseczki,  zeszklić na patelni, dodać ugotowane warzywa oraz koncentrat pomidorowy wymieszany z wywarem. Całość dokładnie wymieszać i doprawić do smaku.

• Rybę przełożyć do naczynia, ułoży na niej przygotowane warzywa.

• Danie należy ostudzić i schłodzić w lodówce.

• Rybę po grecku można udekorować świeżymi ziołami np. natką pietruszki.

9. Paszteciki z kapustą i grzybami


źródło: http://figowesmaki.blox.pl

Do przygotowania pasztecików będziecie potrzebować:

Farsz: 

• 500 g kiszonej kapusty

• 1 dużą cebulę

• 60 g suszonych grzybów

• 2 łyżki oleju

• Sól

• Pieprz

Przygotowanie

• Grzyby zalać wodą i pozostawić na noc. Następnego dnia grzyby gotować w tej samej wodzie. Po upływie 20 minut odcedzić, ale nie wylewać wywaru. Grzyb pokroić na mniejsze kawałki.

• Kapustę przepłukać, dokładnie odcisnąć i posiekać na mniejsze kawałki. Przełożyć ją do garnka i zalać wywarem z grzybów.

• Kapustę gotować około 50 minut, co jakiś czas sprawdzać ilość wody. 

• Cebulę zeszklić na patelni z rozgrzanym olejem.

• Cebulę oraz grzyby dodać do kapusty, doprawić solą i pieprzem. Całość ponownie zagotować.

Ciasto:

• 500 g mąki pszennej

• 25 g świeżych drożdży

• 250 ml mleka

• 1/4 szklanki oleju

• 2 jajka 

• 1 łyżka cukru

• 1 łyżeczka soli

Przygotowanie:

• Najpierw należy przygotować zaczyn. Drożdże wymieszać z 1/4 szklanki ciepłego mleka, łyżką cukru oraz 2 łyżkami mąki. Przykryć ściereczką i odstawić na około 15 minut w ciepłe miejsce, aż do wyrośnięcia.

• Następnie w misce umieścić pozostałą mąkę, resztę mleka, jajko, sól, olej oraz dodać podrośnięte droższe.

• Całość dokładnie wymieszać, aż do powstania gładkiego, jednolitego ciasta.

• Ciasto odstawić w ciepłe miejsce na około godzinę – mniej więcej do podwojenia objętości.

• Ciasto wyłożyć na stolnicę i rozwałkować na grubość około 0, 5 cm. Wykroić 4 paski i na każdy z nich nałożyć równomiernie farsz.

• Każdy kawałek zwinąć w rulon i zlepić na całej jego długości. Rulon pokroić na mniejsze kawałki, które będą miały około 4-5 cm.

• Paszteciki poukładać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i pozostawić na 20 minut aż do wyrośnięcia. 

• Jeżeli masz ochotę możesz posmarować je jajkiem i posypać kminkiem bądź czarnuszką.

• Paszteciki piec w piekarniku nagrzanym do 200 stopni przez ok. 20-25 minut.

10. Sałatka śledziowa


źródło: https://www.kwestiasmaku.com/

 Do przygotowania sałatki śledziowej będziecie potrzebować:

• 250 g filetów śledziowych 

• 1 cebulę

• 1 łyżkę soku z cytryny

• 3 buraki

• 4 ogórki kiszone

• 4 ziemniaki

• 4 jajka

• 150 g sera żółtego

• 2 łyżki musztardy ziarnistej

• Majonez

• 4 łyżki oleju rzepakowego bądź lnianego

• Pieprz

• Pęczek szczypiorku

Przygotowanie:

• Filety śledziowe pokroić na mniejsze kawałki i skropić sokiem z cytryny.

• Cebulę posiekaną w drobną kosteczkę i musztardę dodać do śledzi. Doprawić pieprzem do smaku i dokładnie wymieszać.

• Śledzie przełożyć do ładnej, szklanej salaterki i posmarować majonezem.

• Buraki gotować przez około 1,5 godziny – wszystko zależy od wielkości buraków.

• Ziemniaki w mundurkach gotować do miękkości.

• Warzywa odcedzić i ostudzić.

• Ziemniaki należy obrać ze skórki, pokroić w niezbyt małą kostkę. Doprawić je solą oraz pieprzem a następnie równomiernie rozłożyć na warstwie śledzia.

• Pokrojone w kostkę ogórki kiszone ułożyć na ziemniakach i posmarować majonezem.

• Buraki obrać i zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Przełożyć je do salaterki i posmarować ostatnią warstwą majonezu. 

• Ugotowane na twardo i posiekane drobno jajka dodać do sałatki. 

• Wierzch udekorować startym serem żółtym oraz pokrojonym drobno szczypiorkiem.

11. Kompot z suszu


źródło: https://www.medme.pl

Do przygotowania kompotu będziecie potrzebować:

• 1 kg suszonych owoców (jabłka, gruszki, śliwki)

• 4 litry wody

• Cukier do smaku

• Kilka goździków

• Laska cynamonu (opcjonalnie)

• Jabłko

Przygotowanie:

• Owoce przełożyć do dużego garnka i zalać wodą. Pozostawić na około poł godziny.

• Do garnka dodać cynamon oraz goździki. Gotować na małym ogniu do momentu aż owoce będą miękkie.

• Następnie dodać cukier oraz obrane i pokrojone w ósemki jabłko. Całość jeszcze chwilkę pogotować.

• Jeżeli kompot jest zbyt słodki możecie go doprawić sokiem z wyciśniętej cytryny.

Pamiętajcie jeśli owoce suszone kupujecie w sklepie, zwróćcie uwagę żeby były one naprawdę suszone a nie wędzone.

12. Sernik


źródło: http://w-spodnicy.ofeminin.pl

Do przygotowania sernika będziecie potrzebować:

• 750 g twarogu

• 250 g masła

• 250 g cukru

• 3 jajka

• 100 g kaszy manny

• Opakowanie budyniu waniliowego

• Skórkę skórki startej z cytryny

• Łyżeczkę proszku do pieczenia

• Szczyptę soli

Przygotowanie:

• Twaróg należy zmielić w maszynce do mielenia.

• Masło z cukrem, żółtkami oraz skórką z cytryny utrzeć na gładką masę.

• Kaszę mannę wymieszać z budyniem oraz proszkiem do pieczenia. Dodać do otrzymanej masy i dokładnie wymieszać.

• Nie przerywając mieszania dodawać partiami zielony wcześniej twaróg.

• Białka ze szczyptą soli ubić na sztywną pianę, którą następnie połączyć z masą serową.

• Całość przełożyć do blachy wyłożonej papierem do pieczenia.

• Piec w temperaturze około 180 C przez godzinę.

Wykonanie tych dwunastu wigilijnych potraw jest jednak bardzo czaso i pracochłonne. Dlatego najlepiej przygotowuje się je w większym gronie, razem z rodziną. Możecie zaangażować również najmłodszych. Przygotowywanie Wigili i nakrywanie do stołu to świetna atrakcja dla dzieci, która umili im oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę :)


Komentarze


Gosia Cedro /

Przydadzą się na pewno! W tym roku robię wigilię u siebie, więc muszę się postarać ;)