Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Czas dla rodziny

Wróć
Kategorie bloga
Tradycyjne święta z rodziną czy wyjazd za granicę?

Tradycyjne święta z rodziną czy wyjazd za granicę? 5


Święta Bożego Narodzenia to czas spotkań z rodziną zarówno tą najbliższą jak i nieco dalszą. Większość z nas z niecierpliwością i utęsknieniem wyczekuje tych cudownych i magicznych chwil, które spędzi w gronie rodziny. Jednak z roku na rok coraz więcej Polaków decyduje się na spędzenie świąt za granicami naszego kraju.  Święta tradycyjne a może wyjazd za granicę? Które rozwiązanie jest lepsze?


               źródło 1: https://www.express.co.uk; źródło 2: https://myparadisephoto.com

Tradycyjnie czy nowocześnie?

Dla większości osób tradycja i wieczerza Wigilijna jest rzeczą świętą. Nie wyobrażamy sobie, aby nie podzielić się z najbliższymi opłatkiem przy stole wigilijnym i aby wspólnie nie spróbować wszystkich 12 potraw. Oczywiście późnym wieczorem wszyscy razem wybieramy my się do kościoła na pasterkę i śpiewamy nasze jakże piękne, polskie kolędy. Jednak nie wszyscy wychowani są w duchu tradycji, nie każdy Święta Bożego Narodzenia traktuje tak osobiście i emocjonalnie. A może po prostu czasami chcemy chwilę odpocząć tylko z mężem i pociechami, gdzieś z dala od tych wszystkich przygotowań, wykorzytać atrakcje dla dzieci oferowane przez biura podróży?

Zalety świąt spędzonych za granicą


źródło: https://www.parenthub.com

Absolutnie nie można krytykować osób, które zdecydowały się na wyjazd za granicę. Każdy ma prawo spędzić ten czas jak sobie tylko wymarzy. Bez wątpienia osoby, które wyjeżdżają z dala od domu, przez okres Świąt naprawdę odpoczną. Ominie je bieganie po sklepach, robienie dużych zakupów, poszukiwanie prezentów, przygotowywanie ogromnej ilości potraw a także unikną objadania się. No bo przecież wszystkiego trzeba spróbować, a potraw najczęściej jest aż 12!  Osoby, które decydują się na wyjazd za granicę najczęściej wybierają ciepłe kraje. Wyobraźcie sobie, kąpiel w morzu, gorący piasek, ciepłe słońce, dzieci biegające po plaży… A tym czasem w Polce pada śnieg, temperatura za oknem wynosi -10oC…Osoby w ciepłych krajach naprawdę odpoczną i naładują akumulatory na kolejny rok. Bo zazwyczaj w ciągu roku nie ma czasu na taką rozywkę. Wyjazdy zagraniczne najczęściej obejmują okres świąt jak również sylwestra i Nowego Roku. Cały tydzień wylegiwania się na plaży, to naprawdę jest kusząca propozycja. 

Zalety świąt tradycyjnych


źródło: http://jonvilma.com/christmas.html

Wszystko ma swoje wady i zalety. Jeżeli zdecydujecie się na spędzenie świąt w gronie najbliższych, czeka na Was wiele cudownych chwil.  Może te ogromne zakupy w sklepach przepełnionych ludźmi nie należą do najprzyjemniejszych rzeczy. Jednak wspólne przygotowywanie potraw, pieczenie ciast czy też ubieranie choinki ze swoimi dziećmi to naprawdę wyjątkowe momenty. Czas płynie nieubłaganie, dlatego trzeba cieszyć się każdą chwilą spędzoną razem. Wspólne przygotowywanie pierniczków w kształcie reniferów jest ogromną przyjemnością. A ile śmiechu i radości pojawi się podczas ich dekorowania! Z kolei w Wigilię oraz pozostałe dwa dni świat, spotkacie się z osobami, których nie widzicie na co dzień. Zasiądziecie razem przy stole i próbując wszystkich przepysznych dań, będziecie wspominać stare, cudowne czasy. A kiedy na niebie pojawi się pierwsza gwiazda, razem z dziećmi pobiegniecie pod choinkę i otworzycie prezenty, które w tym roku przyniósł Wam Święty Mikołaj. Chyba, że coś przeskrobałyście i byłyście niegrzeczne? Jednak miejmy nadzieję, że Mikołaj będzie łaskawy.

Krzysztof Hołowczyc powiedział w jednej z telewizji śniadaniowych, że kiedyś spędził z rodziną święta w hotelu i nie chce nigdy więcej tego powtarzać. Mimo zastawionych stołów, pięknych wnętrz, obsługi hotelowej brakowało im domu, samodzielnie zrobionych potraw i tej wyjątkowej atmosfery. 

Zarówno Święta spędzone w sposób tradycyjny jak i je za granicą są cudowne i wyjątkowe! Każdy ma prawo decydować o swoim życiu i absolutnie nie można nikogo krytykować. Niezależnie od tego gdzie będziecie i co będziecie robić, wszystkim Wam życzymy zdrówka i uśmiechu na twarzy! 

A w komentarzu koniecznie napiszcie jaka wersja Świąt odpowiada Wam najbardziej :)


Komentarze


Agnieszka Wąż /

Tylko w domu :)

Anna Koźmińska /

Ja zostaję mimo wszystko w domu. Nie muszę przygotować wszystkiego sama, rodzina pomoże, dzieci zrobią pierniczki i będzie pięknie.
Może kiedyś mi się to znudzi i pewnego dnia rzucę wszystko i wyjadę na Majorkę, haha

Gosia Cedro /

Nie wyobrażam sobie świąt na plaży...narazie ;) Ale rozumiem tych, którzy chcą uciec od tych wszystkich przygotowań, prezentów, sprzątania, zamieszania...Nie da się ukryć, że w święta raczej ciężko odpocząć...Przydałby się minimum dzień odpoczynku po świętach :D

Magdalena - Gosia Cedro /

uciec od gotowania byłoby fajnie... ale jak zGOTUJEMY sobie cudowna rodzinna atmosferę, nic nam tradycyjnych Świąt Bożego Narodzenia nie zastąpi :)

Anna Koźmińska - Magdalena /

To prawda, nie zastąpi... A święta są raz w roku. Może dają popalić, ale mają swój urok i już