Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Czas dla rodziny

Wróć
Kategorie bloga
Zabawy andrzejkowe dla dzieci w Warszawie

Zabawy andrzejkowe dla dzieci w Warszawie 4


Andrzejki to dla nas dorosłych znakomita okazja żeby przegonić jesienną chandrę i naładować akumulatory. To również świetna atrakcja dla dzieci, dlatego nie zapominajmy o nich przy planowaniu zabawy. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy krótki przewodnik po imprezach andrzejkowych dla dzieci, które odbędą się w Warszawie.

1. Andrzejki! zabawa andrzejkowa dla dzieci w Kids&Friends, 25.11. 2017

Lanie wosku, czarowanie, robienie różdżek, ustawienie bucików to tylko kilka z licznych atrakcji dla dzieci proponowanych przez Kids&Friends. Zapowiada się super zabawa andrzejkowa z wróżką!

Miejsce: Kids&Friends, ul. Skierniewicka 14 lok. U2

Zapisy: le.krolik.zielony@gmail.com lub via fb messenger

Wstęp: 30 zł

2. Bal Andrzejkowy dla dzieci - Centrum Kultury Wilanów

Centrum Kultury Wilanów zaprasza dzieci na wspólną zabawę andrzejkową, która odbędzie się 25.11.2017 roku w godzinach 11.00-13.00. W programie imprezy organizatorzy zapewniają zabawę taneczną, wróżby, animacje, konkursy.

Miejsce: Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3.

Wiek dziecka: od 3 do 6 lat.

Zapisy: w recepcji CKW na ul. Kolegiackiej 3 oraz pod nr. telefonu: 22 651 98 20 lub 668 417 228.

Wstęp: bezpłatny.

3. Rodzinne spotkania z tradycją. "Święta Katarzyna adwent rozpoczyna-popołudnie z wróżbami katarzynkowymi i andrzejkowymi" - Państwowe Muzeum Etnograficze

W ramach rodzinnych spotkań z tradycją Muzeum proponuje warsztaty, na których uczestnicy dowiedzą się, co oznaczają zastygłe grudki wosku na wodzie, a co wyjęty spod talerza kwiatek, poznają technikę rzucania trzewikiem, tak aby spełniło się życzenie. Impreza odbędzie się 25.11.2017 roku w godzinach 15.00-16.30.

Miejsce: Pracownie etnograficzne Państwowego Muzeum Etnograficznego, ul. Kredytowa 1.

Zapisy: rezerwacje@ethnomuseum.pl lub 22 696 53 80.

Wstęp: 35 zł od uczestnika, opiekun wstęp bezpłatny.

4. Bal Andrzejkowy Dla Dzieci - Dom Kultury ŚWIT

Dom Kultury ŚWIT zaprasza na zabawę andrzejkową w dniu 25.11.2017 roku w godzinach 13.00-14.30. Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali wiele atrakcji m.in. piosenki na żywo, wróżby, wspólną zabawę, lanie wosku oraz niespodzianki.

Miejsce: Dom Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek, ul.Wysockiego 11.

Zapisy: tel. 22 811 01 05 wew. 116.

Wstęp: 15 złotych od dziecka, rodzice i opiekunowie wstęp wolny.

5. Andrzejki - Badet Wilanów kluboksięgarnia dziecięca

Kluboksięgarnia zaprasza w dniu 25.11.2017 roku o godzinie 17.00 na wieczór wróżb andrzejkowych. Wśród atrakcji pojawi się tradycyjne lanie wosku i odczytywanie jego kształtów, magiczna kula odpowie czy spełni nasze marzenia. Kości wyjaśnią, co nas czeka w przyszłym roku, a szpilki, na jaki prezent od Świętego Mikołaja możemy liczyć.

Miejsce: Badet Wilanów kluboksięgarnia dziecięca, ul. Lentza 35a.

Wiek dziecka: od 7 lat.

Zapisy: badet@badet.pl lub tel. 22 499-37-17.

Wstęp: 35 zł w przedsprzedaży, do 24.11 do północy, oraz 40 zł w dniu imprezy.

6. Andrzejki - Badet Ursynów kluboksięgarnia dziecięca

25.11.2017 roku o godzinie 17.00 kluboksiegarnia dziecięca na Ursynowie zaprasza na wieczór z tradycją wróżb andrzejkowych. W programie imprezy oprócz klasycznych wróżb, pojawi się również mapa z marzeniami oraz wróżby dla bliskich.

Miejsce: Badet Ursynów kluboksięgarnia dziecięca, AL.KEN 83, lok.U15.

Wiek dziecka: od 5 lat.

Zapisy: ursynow@badet.pl, 22 370-25-03.

Wstęp: w przedsprzedaży 30 PLN, w dniu zajęć 35 PLN.

7. Ognisko Andrzejkowe - Wawerskie Centrum Kultury Filia Falenica

25.11.2017 roku o godzinie 10.00 rozpocznie się ognisko andrzejkowe. Dodatkowo, w tym czasie odbywać się będą warsztaty plastyczne oraz wernisaż wystawy fotograficznej Magdaleny Mróż. Nie zabraknie oczywiście lania wosku. Przewidziano również poczęstunek przy ognisku.

Miejsce: Wiślana Plaża Romantyczna, Dzielnica Warszawa Wawer, w pobliżu ulic Romantycznej i Rychnowskiej.

Wstęp: bezpłatny.

8. Zabawa Andrzejkowa - Ośrodek Działań Twórczych POGODNA

26.11.2017 o godzinie 16.00 odbędzie się zabawa andrzejkowa. Organizatorzy przewidzieli muzykę i tańce. Wśród wielu atrakcji znajdą się m.in. dawne i współczesne wróżby, takie jak: ustawianie butów, rzucanie obierkiem jabłka, koło fortuny czy poznawanie przyszłego zawodu. Na zakończenie imprezy każdy wylosuje dobrą przepowiednię na przyszłość, którą będzie mógł zabrać do domu na pamiątkę.

Miejsce: Filia Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła, ODT Pogodna, ul.Jana Pawła II 25.

Wiek dziecka: od 5 do 8 lat.

Zapisy: tel: 224-273-774.

Wstęp: bezpłatny.

9. Popołudnie w Muzeum: Andrzejkowe wróżby

29 listopada o godzinie 17.00 Muzeum Dla Dzieci zaprasza na wspólną zabawę we wróżby. Będą wspomnienia dawnych zwyczajów obchodzenia tego święta oraz współczesne wróżby andrzejkowe.

Miejsce: Pracownie etnograficzne Państwowego Muzeum Etnograficznego, ul.Kredytowa 1.

Zapisy: rezerwacje@ethnomuseum.pl lub 22 696 53 80.

Wstęp: 5 PLN (pierwsze dziecko z rodzeństwa; 5 zł/drugie i kolejne).

10. Andrzejki w Pomponie - klubokawiarnia Pompon, Młynarska 13

29.11 w godzinach 17-20 klubokawiarnia Pompon zapraszaa wszystkie dzieci na spotkanie z Panią Wróżką, z którą wspólnie przeniosą się do świata przepowiedni i wróżb. Wszystko to będzie odbywać się w formie angażujących gier i zabaw. W programie takie atrakcje jak: tworzenie czarodziejskich różdżek, lanie wosku, wróżby z bucików, czarodziejska miotła i wiele innych. 

Miejsce: Klubokawiarnia Pompon, ul. Młynarska 13

Zapisy: 22 465 20 60, info@pomponart.pl

Wstęp: 45 zł

11.  Andrzejki na wesoło - zajęcia kreatywne dla dzieci - Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego

FORT we współpracy ze Sztukarnią zaprasza na wyjątkowo kreatywną zabawę andrzejkową, która odbędzie się 29.11.2017 o godzinie 14.00. Oprócz tradycyjnych wróżb i zabaw andrzejkowych uczestnicy nauczą się samodzielnie wykonywać świece, zarówno techniką zalewania oraz lepione. Będzie mógł również wybrać kształt świecy i jej kompozycję zapachową.

Miejsce: Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego, ul.Stefana Czarnieckiegho 51.

Zapisy: kultura@nowyfort.pl lub pod tel. (+48) 501 461 533.

Wstęp: 45 złotych.

12.  Zabawa Andrzejkowa - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

Biblioteka Dla Dzieci i Młodzieży Nr 32 zaprasza w dniu 29.11.2017 roku na zabawę andrzejkową pod hasłem " W wigilię świętego Andrzeja z wróżby nadzieja". Impreza rozpocznie się o godzinie 17.00.

Miejsce: Biblioteka Dla Dzieci i Młodzieży Nr 32, ul. Twarda 64.

Wiek dziecka: od 7 do 12 lat.

Wstęp: bezpłatny.

13. Andrzejkowa Zabawa - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe

Impreza odbędzie się dnia 30.11.2017 roku w godzinach 13.00-15.00.

Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe, ul. Paca 42.

Zapisy: ul. Paca 42 (wejście B), tel. (22) 277-33-78, (22) 277-33-79, (22) 277-33-80, sekretariat@ops-pragapoludnie.pl.

Wstęp: bezpłatny

Mamy nadzieję, że nasz krótki przewodnik po zabawach andrzejkowych umożliwi Wam wybór najlepszej atrakcji dla dzieci. Życzymy Wam i Waszym Dzieciom, aby andrzejkowe wróżby były dla Was jak najbardziej pomyślne. Udanej zabawy!

Pamiętajcie, że wszystkie wydarzenia, warsztaty dla dzieci i rodziców znajdziecie na Rodzicowo.pl. Korzystajcie! :)

Komentarze


Dorota /

Można sobie tą jesień umilić kolorowymi andrzejkowymi strojami, wróżbami :) Super propozycje. Na pewno gdzieś się wybierzemy!

Magdalena /

Fajnie, fajnie :) szukamy takich imprez!

Małgorzata T /

Na pewno wybiorę się z dzieckiem na Bal andrzejkowy na Wilanowie!

Gosia Cedro /

Wow, szukałam takiego zestawienia, dzięki!