Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog DIY

Wróć
Kategorie bloga
10 pomysłów na własnoręcznie robione kartki świąteczne

10 pomysłów na własnoręcznie robione kartki świąteczne 6


Wysyłanie kartek świątecznych to wspaniała tradycja, która niestety z roku na rok coraz bardziej zanika. Coraz więcej osób składa życzenia świąteczne wysyłając smsa bądź maila. Jednak chyba sami przyznacie, że otrzymanie pięknej kartki świątecznej jest o wiele przyjemniejszą formą. Poza tym takie życzenia, są wspaniałą pamiątką na całe życie. A może macie ochotę na własnoręczne wykonanie kartek świątecznych, które będą zarazem niesamowitym i wyjątkowym podarunkiem? Nie musicie posiadać wyjątkowych zdolności plastycznych, wystarczy jedynie odrobina chęci i chwilka wolnego czasu. Przygotowaliśmy dla Was kilka propozycji, które mamy nadzieję zachęcą Was do działania.                               

10 pomysłów na własnoręcznie robione kartki świąteczne

1. Prosto i z klasą

Naszą pierwszą propozycją są klasyczne, ale bardzo ładne kartki świąteczne. Wystarczy jedynie kilka kolorowych kawałków papieru, z których wyczarujecie zielone choinki i kolorowe bombki.  Nie zapomnijcie poprosić o pomoc maluchy, bowiem przygotowywanie takich pięknych życzeń to wspaniała atrakcja dla dzieci.

Będziecie potrzebować:

 • Biały grubszy papier
 • Wycięte trójkąty bądź kółka z kolorowych kartek papieru
 • Czerwoną tasiemkę
 • Kolorowe kartki do  wycięcia napisu
 • Klej


źródło: www.curbly.com

2. Wełenkowa kartka

Takiej kartki świątecznej na pewno nie znajdziecie w żadnym sklepie. Tylko spójrzcie, jaka ona jest piękna i oryginalna!

Będziecie potrzebować:

 • Szary grubszy papier
 • Kilka kolorowych sznureczków
 • Metalowe bądź plastikowe kółeczko
 • Male gałązki iglaków
 • Klej


źródło: www.valorzone.com

3. Słodkie reniferki

Kolejną bardzo prostą a razem ciekawą propozycją  jest kartka świąteczna z reniferkami. Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale główki reniferków są odciskami palców wszystkich członków rodziny. Przygotowywane takich życzeń to ciekawa rozrywka dla dzieci. Moc radości gwarantowana!

Będziecie potrzebować:

 • Biały grubszy papier
 • Brązową farbę
 • Kolorowe flamastry
 • No i oczywiście odcisk palca zarówno rodziców jak i dzieci


źródło: www.valorzone.com

4. Odrobina błysku

Wyobrażacie sobie radość osób, które otrzymają od Was życzenia świąteczne wypisane na poniższej kartce? Czasami wystarczy tylko kilka kolorowych, błyszczących kamyczków, aby stworzyć naprawdę oryginalną i piękną kartkę świąteczną.

Będziecie potrzebować:

 • Biały grubszy papier
 • Kolorowe kamyczki
 • Czarny cienkopis
 • Linijkę
 • Klej


źródło: pinklover.snydle.com

5. Wiórkowa kartka

Z całą pewnością nikt nie spodziewa się, z dostanie od Was tak niesamowitą kartkę świąteczną. Kto by pomyślał, że wiórki z temperówki można wykorzystać do stworzenia choinki? Tutaj z całą pewnością będziecie potrzebować pomocy najmłodszych domowników rodziny.

Będziecie potrzebować:

 • Biały grubszy papier
 • Wiórki z kolorowych kredek
 • Mały kawałek gałązki
 • Drewnianą gwiazdkę
 • Kokardkę
 • klej


źródło: pinklover.snydle.com

6. Filcowo-materiałowa kartka z życzeniami

Uwielbiacie kolory i nie chcecie, aby zabrakło ich na Waszej kartce świątecznej? W takim razie poniższa propozycja jest stworzona właśnie dla Was.

Będziecie potrzebować:

 • Biały szary papier
 • Ozdobne nożyczki
 • Kawałek filcu
 • Kolorowy materiał
 • Igłę i grubą nitkę
 • klej


źródło: homesthetics.net

7. Złoto i pastele

Naszą kolejną propozycją są złoto-pastelowe kartki, które wykonacie bez najmniejszego problemu. Niech wyobraźnia Was poniesie!

Będziecie potrzebować:

 • Biały, różowy bądź srebrny grubszy papier
 • Białe, złote, różowe kartki (błyszczące bądź nie)
 • Klej
 • Nożyczki


źródło: homesthetics.net

8. Trochę poszyjemy                                                         

Tylko spójrzcie na poniższe kartki, czyż nie są one urocze? Nie zapomnijcie poprosić o pomoc Wasze dzieci, dla których przygotowywanie takich karteczek będzie ciekawą atrakcją.

Będziecie potrzebować:

 • Biały grubszy papier
 • Kolorową wełnę
 • Kolorowe koraliki
 • Igłę
 • Kolorowy materiał, z którego wytniecie gwiazdkę


źródło: www.hellowonderful.co

9. Moc guzików

Czasami wystarczy tylko kilka kuzików, aby wyczarować coś pięknego. Takiej kartki na pewno nie znajdziecie w żadnym sklepie.

Będziecie potrzebować:

 • Szary grubszy papier
 • Kilkanaście guzików
 • Kolorową kokardę
 • Klej


źródło: blog.consumercrafts.com

10. Kartka 3D

Możecie też przygotować karkę trójwymiarową, która po otwarciu pokaże swoje prawidziwe oblicze. Jej wykonanie nie jest tak skomplikowane jakby się wydawało, ale żeby było Wam łatwiej obejrzyjcie ten krótki tutorial. 

Do Świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze troszkę czasu, jednak nie zwlekajcie i zacznijcie już przygotowywać piękne kartki z życzeniami. Wasi najbliżsi będą mile zaskoczeni, będzie to również wspaniała atrakcja dla dzieci. Możecie być pewni, że taka własnoręcznie wykonana kartka będzie wspaniałą pamiątką i bardzo miłym podarunkiem.


Komentarze


Anna Koźmińska /

Przyznaję, że nie wysyłam...smsów też nie ;) Ale to hasło na początku do mnie przemówiło - pierwszy raz w tym roku robimy i wysyłamy. Do tych, którzy mieszkają najdalej i do tych z sąsiedniej miejscowości, a co, niech mają niespodziankę :)

Gosia Cedro /

Wysyłamy co roku, ale dzięki za inspirację, bo w tym roku zrobimy tę 3 D - 10 :D

Magdalena /

Reniferki takie osobiste :) śliczne wszystkie. Najważniejsza wspólna zabawa! Do dzieła, do dzieła

Gosia Cedro - Magdalena /

U nas zabawa jest przez pół dnia :D

Klaudia Kierzkowska /

Fakt, reniferki super, ale ta wiorkowa kartka też jest extra :)

Maja Szczukiewicz /

Reniferki - rewelacja :)