Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog DIY

Wróć
Kategorie bloga
Diy - ozdoby choinkowe

Diy - ozdoby choinkowe 1


Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, nadeszła więc najwyższa pora, aby zastanowić się jak w tym roku chcecie udekorować swoją choinkę. Przez kilka lat, Twoja choinka była przyozdobiona tymi samymi bombkami i chciałabyś aby w tym roku drzewko wyglądało zupełnie inaczej? Dekoracje jakie znalazłaś w sklepie nie do końca Cię zachwyciły, a te które Ci się spodobały są naprawdę bardzo drogie?

Wspaniałym pomysłem jest własnoręczne wykonanie ozdób choinkowych! Poproś o pomoc także swoje dzieci, będzie to dla nich świetna  świąteczna rozrywka. Razem z całą pewnością wyczarujecie niesamowite, oryginalne i wyjątkowe ozdoby choinkowe. Przygotowaliśmy dla Was kilka podpowiedzi i wskazówek. Przygotowanie dekoracji czas zacząć!

1. Szyszkowe zwierzątka

Bardzo ciekawą i naturalną ozdobą Waszej choinki mogą być zwierzątka wykonane z szyszek. Najtrudniejsze do wykonania są główki zwierzątek jednak pamiętajcie, że nie muszą być one wcale tak precyzyjne.

Będziecie potrzebować:

 • Szyszek
 • Białej farby
 • Pędzelka
 • Sianka, z którego możecie wykonać główki
 • Ziarenek pieprzu – zrobicie z nich oczka
 • Zapałek – zrobicie z nich nóżki
 • Kleju
 • Sznureczka


źródło: www.potterybarn.com

2. Drewniane płatki śniegu

Kolejną niesamowitą ozdobą choinkową, którą bez najmniejszego problemu możecie wykonać ze swoimi dziećmi są drewniane płatki śniegu.  Każdy płatek może mieć inny kształt i może być przyozdobiony innym guziczkiem. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie zieloną choinkę, której główną ozdobą są takie drewniane płatki śniegu… Czyż nie wygląda ona uroczo?

Będziecie potrzebować:

 • Drewniane gałązki o różnej grubości
 • Zielone gałązki świerku bądź sosny
 • Kolorowe guziczki równej wielkości
 • Szary sznureczek
 • Klej


źródło: www.countryliving.com

3. Ozdobne ciasteczka

Jeżeli kochacie piec ciasteczka, a Wasze dzieci uwielbiają pomagać Wam w kuchni, w takim razie przygotowanie poniższej dekoracji nie powinno stanowić dla Was najmniejszego problemu. Ciasteczka wykonajcie według swojego sprawdzonego przepisu a następnie przyozdóbcie je lukrem jedno bądź wielokolorowym. Nie zapomnijcie, aby przed upieczeniem ciasteczek, zrobić w nich małą dziurkę. Przewleczecie przez nią sznureczek i będziecie mogły swoje piękne wypieki zawiesić na Bożonarodzeniowej choince.


źródło: https://www.bbcgoodfood.com

4. Wełenkowe kółeczka

Jeżeli żadna z powyższych ozdób nie przypadła Ci do gustu, to może wełenkowe kółeczka sprostają Twoim oczekiwaniom? Własnoręczne przygotowywanie ozdób choinkowych sprawi dzieciom na pewno wiele radości!

Będziecie potrzebować:

 • Metalowe kółeczka
 • Kolorowe wełenki
 • Koraliki, guziki, listki
 • Klej
 • Sznureczek bądź grubszą nitkę


źródło: https://www.huffingtonpost.com

5. A może orzeszki laskowe?

Ozdoba choinkowa z orzeszków laskowych przypadnie do gustu nie tylko wiewiórce! Tylko spójrzcie, czyż taka dekoracja nie jest jedyna i niepowtarzalna? Uwierzcie nam, jej wykonanie jest naprawdę bardzo proste. Dlatego czym prędzej biegnijcie po orzeszki i do dzieła!

Będziecie potrzebować:

 • Orzeszki laskowe
 • Klej
 • Sznureczek


źródło: https://www.huffingtonpost.com

6. Filcowe choinki

Naszą kolejną propozycją ozdób choinkowych są jaśniutkie jak płatki śniegu choinki. Takich dekoracji na pewno nie znajdziecie w żadnym sklepie! Dzięki nim Wasza choinka zachwyci wszystkich gości.

Będziecie potrzebować:

 • Filc
 • Nożyczki
 • Klej
 • Sznureczek


źródło: http://www.countryliving.com

7. Kolorowe serduszka

A może kolorowe serduszka zawładną Waszym sercem? Jeżeli zależy Wam na spójnych dekoracjach choinkowych, wówczas wszystkie serduszka przygotujcie w jednym kolorze. Jeżeli natomiast marzycie o różnorodności, każde z nich możecie wykonać z innego materiału.

Będziecie potrzebować:

 • Kolorowe materiały
 • Watę
 • Igłę i nitkę
 • Nożyczki


źródło: https://www.flickr.com

8. Niepowtarzalne bombki choinkowe

Przygotowaliśmy dla Was jeszcze jedną propozycję ozdób choinkowych, którą możecie wykonać własnoręcznie razem z dziećmi. Bombki choinkowe bardzo skromne, ale jakże wyjątkowe. Nie zniechęcajcie się, ich wykonanie wcale nie jest takie trudne jak mogłoby się wydawać.

Będziecie potrzebować:

 • Styropianowe bombki
 • Filc
 • Klej
 • Nożyczki


źródło: http://strawberry-chic.blogspot.ru

9. Naturalne i delikatne bombki choinkowe

Wyszywanie ani pieczenie nie jest Twoją  mocną stroną? W takim razie poniższe dekoracje są stworzone właśnie dla Ciebie! Bombki przygotujecie bez najmniejszego problemu, w bardzo krótkim czasie. Nie ograniczajcie swojej wyobraźni, dajcie się jej ponieść!

Będziecie potrzebować:

 • Przezroczyste bombki
 • Zielone gałązki
 • Tasiemkę


źródło: https://www.marthastewart.com

10. Odrobina szaleństwa

Naszą ostatnią propozycją ozdób choinkowych jest srebrna bombka wykonana z zawleczek od puszek. Niestety do wykonania jednej bombki będziecie potrzebować sporą ilość zawleczek. Uważajcie, aby podczas przygotowań dzieci się nie skaleczyły.

Będziecie potrzebować:

 • Zawleczki od puszek
 • Srebrną bombkę
 • Klej


źródło: diyhomedecorguide.com

Mamy jeszcze kilka propozycji:

Nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia jest pięknie przyozdobiona choinka. Wspaniałym pomysłem jest własnoręczne przygotowanie ozdób choinkowych. Dzięki temu zaoszczędzicie nieco pieniędzy, spędzicie czas razem z dziećmi oraz sprawicie, że Wasze drzewko będzie naprawdę wyjątkowe. Do przygotowania takich dekoracji nie potrzebujecie ogromnych zdolności plastycznych. Jesteśmy pewni, że każdy z Was poradzi sobie z naszymi propozycjami. Będzie to także wspaniała atrakcja dla dzieci!


Komentarze


Gosia Cedro /

Mnóstwo inspiracji :) Najlepsze jest to, że niektóre można zrobić prawie za darmo. Ale ostatnia dla tatusia wygrała :D