Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog DIY

Wróć
Kategorie bloga
DIY - pomysły na andrzejkowe kostiumy dla dzieci

DIY - pomysły na andrzejkowe kostiumy dla dzieci 1


Jak ubrać dziecko na Andrzejki? Jak samodzielnie wykonać kostium? Gdzie szukać inspiracji?

Andrzejki zbliżają się wielkimi krokami. Niesamowita noc wróżb odprawiana jest w nocy z 29 na 30 listopada.  Przelewanie wosku przez klucz, ustawianie butów w kolejce do drzwi  czy też andrzejkowe kartki na wodzie, to tylko część zabaw jakie cieszą się największą popularnością. Nastolatkowie i dorośli bawią się do białego rana, ponieważ jest to ostatnia okazja na huczne zabawy przed adwentem.

Nie możemy jednak tego dnia zapomnieć o dzieciach,  które także uwielbiają ten wyjątkowy dzień. Dla najmłodszych bardzo często w przedszkolach organizowany jest bal andrzejkowy, na który maluchy musza przyjść w przebraniu. Klubokawiarnie czy inne lokale dla dzieci również starają się przygotować coś ciekawego. Czy w Waszej okolicy dzieje się coś ciekawego dla najmłodszych sprawdźcie na Rodzicowo.pl w zakładce Eventy.

A jeśli nie macie pomysłu na kostiumy dla dzieci, przygotowaliśmy dla Was, a dokładniej dla Waszych pociech kilka najciekawszych propozycji na przebrania andrzejkowe. 

Wypożyczyć czy zrobić samemu?

Jeżeli poszukujecie przebrania dla dzieci udajcie się do wypożyczalni kostiumów, w której znajdziecie przebrania dla dzieci. Andrzejkowe przebrania możecie także kupić w sklepie z artykułami dla najmłodszych.  Jeżeli jednak nie chcecie, aby Wasz maluch był księżniczką, królową śniegu, supermenem czy strażakiem, zachęcamy Was do samodzielnego wykonania niesamowitego przebrania andrzejkowego. Niestety wypożyczalnie kostiumów za oryginalniejsze i fajniejsze stroje, oczekują wyższej zapłaty. Dlatego strój zrobiony razem z dzieckiem to nie tylko sposób na ciekawe przebranie, ale i oszczędność pieniędzy. 

Andrzejkowe kostiumy dla dzieci – zrób to sam

Przebrania na imprezy dla dzieci to nie lada wyzwanie dla rodziców.  Dlatego przygotowaliśmy dla Was kilka ciekawych propozycji na andrzejkowe kostiumy.

Duszek

Bardzo ciekawym i prostym w wykonaniu przebraniem jest biały duszek.  To delikatna i zwiewana propozycja dla dziewczynki. Wystarczy biała bluzeczka, biała tiulowa spódniczka i kawałek czarnego materiału. Z czarnego materiału wytnijcie oczy i buzię, które następnie naszyjcie na spódniczkę. Biało- czarne trampki i biała kokarda we włosach będą wspaniałym dopełnieniem  całości.


źródło: sincerelyjean.com

Paw

Dziewczynkę możecie także przebrać za pawia.  Do wykonania stroju będzie Wam potrzebna niebieska bluzeczka, niebieska tiulowa spódniczka i kolorowy materiał, z którego wykonacie pawie oka. Piękny efekt gwarantowany.


źródło: gotosew.com

Nurek

Kolejnym oryginalnym i ciekawym pomysłem jest kostium nurka, który w brew pozorom nie jest wcale trudny do wykonania. Potrzebne Wam będą jedynie dwie duże butelki plastikowe, sznureczek i okulary do nurkowania. Butelki możecie dodatkowo okleić taśmą, co spowoduje, że będą wyglądały jak profesjonalne butle z tlenem. Takie kostiumy dla dzieci zachwycą na pewno nie jednego przedszkolaka.

 
źródło: www.delineateyourdwelling.com

Smok

Jeśli Wasz maluch uwielbia bajki, w których główną rolę odgrywają smoki, to może warto przemycić ten pomysł do stroju andrzejkowego. Wystarczy, że do bluzy przyszyjecie trójkąty z kolorowego materiału. Dobrze byłoby, aby był to materiał dość sztywny, wówczas kostium będzie prezentował się naprawdę ciekawie. Jest to wspaniały strój zarówno dla chłopca jak i dla dziewczynki.


źródło: www.realsimple.com

Strach na wróble

Kiedy większość dzieci będzie przebrana za batmana, strażaka czy policjanta, Wasza pociecha może być strachem na wróble. To naprawdę oryginalny kostium, a do jego wykonania będziecie potrzebować ogrodniczek, kawałka materiału, sznurka, juty i trochę słomy.  Niby tak niewiele a efekt będzie zachwycający. Czasami wystarczy odrobina kreatywności, aby Wasze dziecko wyróżniało się na tle innych.


źródło: www.costume-works.com

Ślimak

Strój ślimaka to wspaniały pomysł na przebranie dla małej, uroczej dziewczynki. Będziecie Wam potrzebny kawałek szarego papieru, tekturka oraz materiał, z którego zrobicie szelki. Jeszcze tylko żółta opaska i dwie żółte piłeczki do ping-ponga i kostium gotowy. Jesteśmy pewni, że dzieci będą zachwycone.


źródło: ohhappyday.com

Jak widzicie pomysłów na kostiumy dla dzieci, które możecie same wykonać jest bardzo wiele. A dodatkowo podczas przygotowywania i tworzenia będzie mnóstwo niesamowitej zabawy. Same zobaczycie! Wasze dzieci będą przeszczęśliwe. Udanej zabawy!


Komentarze


Ulka /

Extra pomysły :)