Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog DIY

Wróć
Kategorie bloga
Urządzamy pokój dla dziecka - Prawdy i Mity!

Urządzamy pokój dla dziecka - Prawdy i Mity! 3


Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego wnętrza, w którym najmłodsi domownicy będą chętnie spędzać czas i czuć się komfortowo nie jest dla rodziców łatwym zadaniem. Jeśli rezygnujemy z pomocy architekta i sami planujemy urządzić pokój dla dziecka musimy pamiętać, że pełni on kilka funkcji. Jest jednocześnie miejscem zabawy i nauki oraz sypialnią. 

Ważny jest wybór kolorystyki, funkcjonalność mebli, ale również umiejętnie dobrane elementy dekoracyjne, które nie tylko spersonalizują przestrzeń, ale dadzą pole do popisu dziecięcej kreatywności. Każda inność w aranżacji przestrzeni inspiruje, rozwija wyobraźnię oraz zachęca do nauki i zabawy.

 

Wokół aranżacji pokoju dla dziecka narosło wiele stereotypów. Oto prawdy i mity dotyczące pokoju dziecięcego:

 

Pokój dziecięcy na planie prostokąta najłatwiej urządzić – mit!

Tylko pozornie taka regularna przestrzeń jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ stwarza również ograniczenia. Większość mebli dziecięcych przystosowanych jest do powierzchni typu pudełko i łatwo je ustawić, ale  trudno tu znaleźć miejsce na schowki. Jeśli we wnętrzu są wnęki, skosy, narożniki, zakamarki można stworzyć miejsca na pudełka do przechowywania zabawek, pojemną szafę, dodatkowe półki lub regały na książki montowane na ścianie, ale także pojemnik na pościel. Już na etapie projektu należy zaplanować miejsce na przechowywanie dziecięcych rzeczy, ponieważ z czasem ich liczba na pewno wzrośnie.

www.ikea.com

 

Trudno zaaranżować wysoki pokój – mit!

Wysoki pokój to nie problem, a możliwość kreatywnej aranżacji. Swobodnie zmieści się tu lubiane przez dzieci piętrowe łóżko, które w przypadku pokoju dla rodzeństwa jest idealnym rozwiązaniem pomagającym zaoszczędzić powierzchnię. Możemy pokusić się o wydzielenie dwóch poziomów: parteru i antresoli lub umieścić łózko na podeście, a w nim zamontować szufladę na pościel i pojemniki na przechowywanie akcesoriów i zabawek.

www.vox.pl

 

Funkcjonalność to podstawa – prawda!

Zaplanowanie wystroju dziecięcego pokoju w taki sposób, by przy zmianie zaledwie kilku elementów - pozostał on jak najdłużej funkcjonalny to sposób na spore oszczędności. Dobrym rozwiązaniem jest wybór mebli modułowych, które umożliwiają stopniowe doposażanie pokoju dorastającego dziecka. Takie meble „rosną” wraz z dzieckiem. To idealne rozwiązanie, by niewielkim kosztem dostosować pokój do aktualnych potrzeb twojego dziecka przy zachowaniu maksymalnej funkcjonalności.

www.timoore.eu

 

Pokój dziecka to najłatwiejsza przestrzeń do zaprojektowania - mit!

Wielu rodzicom wydaje się, że pokój dla dziecka nie wymaga profesjonalnego projektowania. Ale nie każdy rodzić potrafi sprostać temu zadaniu. Najczęściej urządzamy je w zgodzie ze stylem domu lub według własnego wyobrażenia o tym jak taki pokój powinien wyglądać. Zamiast spełniać własne marzenia z dzieciństwa spróbujmy włączyć nasze dziecko w urządzanie pokoju. Zachęćmy je, aby samo wybrało dodatki, kolory lub styl w jakim będzie urządzony pokój. Dzieci chcą i powinny mieć możliwość decydowania o wyglądzie własnego pokoju. Rodzice mogą doradzać, ale nie decydować.

http://www.babyland.pl/photos/ppt/bellamy-cutie-classy-zestaw-58038-7a9f7339.jpg

www.babyland.pl

 

Dziecięcy pokój powinien zaspokoić jego wszystkie potrzeby - mit!

Ciągłe przebywanie  dziecka we własnym pokoju nie służy utrzymywaniu bliskiej więzi z rodziną. Pokój nie powinien zaspokajać wszystkich potrzeb młodego człowieka. Lepiej zachęcić dziecko do wspólnego spędzania czasu na grach, rozmowach, wspólnym oglądaniu filmu. Zamiast komputera i telewizora w każdym pokoju lepiej wydzielić wspólna przestrzeń do pracy, gdzie są ustawione dwa komputery oraz salon z dużym telewizorem gdzie wspólnie oglądamy telewizję. Takie rozwiązanie służy rozwijaniu więzi z najbliższymi i umożliwia rodzicom kontrolowanie czasu spędzanego przy komputerze i telewizorze.

Znalezione obrazy dla zapytania meble vox pokój młodzieżowy

www.agatameble.pl

 

Dziecko powinno mieć tematycznie urządzony pokój – prawda!

Aranżacja pokoju dziecięcego może wzmocnić osobowość, pomóc w rozwoju intelektualnym, rozwijać zmysł estetyczny, wyobraźnię oraz sprecyzować i ugruntować zainteresowania. Do tego celu będzie służyło tematyczne urządzenie pokoju, np. jeżeli dziecko interesuje się modą, można wprowadzić związane z nią dodatki: pościel w ubranka lub wieszaki, zdjęcia modelek, szkice projektów, najsłynniejsze cytaty projektantów, manekin, duże lustro, moodboard  z inspiracjami, miejsce na kolekcje ubranek itp.

www.meblik.pl

 

Pokoje dziecięce muszą być kolorowe - mit!

Zachowanie umiaru kolorystycznego w aranżacji pokoju dziecięcego to warunek konieczny, aby uzyskać pozytywny efekt końcowy. Wybór kolorystyki, w jakiej utrzymane będzie wnętrze ma ogromne znaczenie. Nie eksperymentujmy z paletą barw. Pokój powinien być jasny i przytulny. Krzykliwe kolory męczą wzrok, a w pomieszczeniach o niewielkim metrażu mogą być przytłaczające. Lepiej postawić na jasne barwy, które optycznie powiększą przestrzeń i stworzą idealne tło dla wyrazistych elementów wystroju, takich jak dywan, łóżko, zawieszone na ścianie literki z imieniem dziecka lub wzorzyste poduszki, rolety lub zasłony. Starsze dzieci z pewnością docenią ściany pokryte farbą tablicową, umożliwiającą malowanie kredą po ich powierzchni.

www.meblepinio.pl

 

Urządzając dziecięcy pokój należy uwzględnić zmieniające się z wiekiem potrzeby – prawda!

Dzieciaki w zależności od wieku mają różne potrzeby. Pokój dziecka w wieku przedszkolnym nie musi być duży wystarczy około 11m2, ponieważ maluchy najchętniej spędzają czas blisko opiekunów. Rodzice wolą kiedy ich dziecko rysuje przy kuchennym stole, buduje z klocków na podłodze w pokoju dziennym, bo mają je na oku. Pokój przedszkolaka powinien więc być niewielki, ale usytuowany jak najbliżej sypialni rodziców. Dzieci w wieku szkolnym lubią czasem być same, chętnie też zapraszają koleżanki i kolegów na wspólne nocowanie. Potrzebne więc będzie dodatkowe miejsce do spania w dziecięcym pokoju dla małych gości. Nastolatek na pewno wybierze pokój najbliżej wejścia do domu, na poddaszu czy w oddzielnym skrzydle budynku. Powinien być większy - około 18 m2, ponieważ nastolatek wiele czasu spędza w swoim pokoju  ucząc się, czytając, słuchając muzyki itp. Najważniejsze jest to, by  pokój był słoneczny i jasny.

Caps

www.brw.com

 

Istnieją uniwersalne sposoby na aranżacje dziecięcego pokoju - mit!

Przemyślana aranżacja pokoju najmłodszych członków rodziny może pomóc w rozwijaniu ich wyobraźni i kreatywnego myślenia. Błędnie uważamy, że wystarczy powtórzyć aranżację z katalogu, a pokój naszego dziecka będzie perfekcyjnie urządzony. Przenosząc gotową aranżację do mieszkania zupełnie nie uwzględniamy charakteru i potrzeb dziecka. A tymczasem świadomie wybrane elementy wyposażenia, kolory ścian i mebli, oświetlenie mogą nam pomóc w wychowaniu naszego dziecka oraz przyczynić się do kształtowania jego osobowości. W pokoju młodszego dziecka warto przewidzieć miejsce na eksponowanie jego talentów – dyplomów, medali, prac plastycznych, a w pokoju nastolatka na plakaty z idolami. Bez względu na wiek dziecka sprawdzi się tablica magnetyczna lub korkowa zawieszona nad biurkiem.

www.vox.pl

Zdjęcie główne: www.meblik.pl


Komentarze


/

Super :) Ja też biorę pod uwagę zdanie dziecka. Mi bardzo podobały się łóżka ze scandicsofa pl, moje dziecko, już prawie nie jest dzieckiem, ma 12 lat i chciała duże łóżko w stylu skandynawskim, a że pokój ma duży, to ma teraz wygodne łóżko :)

Rafał /

Pokój urządzamy zgodnie z wytycznymi dziecka. Moja córka ma nawet sufit różowy :) pewnie za chwilę będę przemalowywał.

Magdalena /

Bardzo fajny artykuł! Pomysł na rower w pokoju syna "kupuje" :)