Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Mapki atrakcji

Wróć
Kategorie bloga
 14 pomysłów na ciekawy dzień w Świętokrzyskim

14 pomysłów na ciekawy dzień w Świętokrzyskim 3


Wybraliśmy dla Was najciekawsze miejsca do zobaczenia w Górach Świętokrzyskich. Trzeba było zaplanować zwiedzanie na dni i wyszły nam 2 tygodnie aktywnego wypoczynku. Zabierzcie całą rodzinę, bo będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wybierajcie co podoba Wam się najbardziej. Zapraszamy!

Świętokrzyskie  - czaruje, czaruje… przekonajcie się sami! Możecie po kolei poznawać kolejne atrakcje, lub przejść bezpośrednio do konkretnego dnia:

Dzień 1  / Dzień 2  / Dzień 3  / Dzień 4  / Dzień 5  / Dzień 6 /  Dzień 7  / Dzień 8  / Dzień 9  / Dzień 10 /  Dzień 11  / Dzień 12  / Dzień 13  / Dzień 14

Dzień 1

Miasto Kielce

"Scyzoryk, scyzoryk, tak na mnie wołają!" – dlaczego tak mówi na „kielcoków”? Historyk Charles van Onselen, w swojej ostatniej książce dowodzi, że Kuba Rozpruwacz, słynny seryjny morderca posługujący się nożem, pochodził z Kielc. Jakby nie było wszyscy w kieleckim nosili scyzoryki – taka moda, taki przemysł regionalny. Pierwsza zmianka o „kieleckich scyzorykach” pochodzi z 1911 roku.

Spacerując po mieście warto zwiedzić:

 1. Ulica Sienkiewicza (kielecki deptak) – proponujemy spacer jednym z najdłuższych (ok. 1270 m) i najstarszych deptaków w Polsce, który ciągnie się od dworca kolejowego przy placu Niepodległości do placu Moniuszki. Na końcu ulicy przywita was pomnik zamyślonego wieszcza Henryka Sienkiewicza;


Kielecki deptak, źródło zdjęcia: inwestycje.kielce.pl

 1. Park im. Stanisława Staszica – oprócz starych drzew, klimatu miejscu dodaje staw z fontanną, muszla koncertowa oraz ptaszarnia; przy parku jest też Pałacyk Zielińskiego z atrakcyjnym dziedzińcem i miejscem zabaw dla dzieci.


Park im. Staszica, źródło zdjęcia: www.um.kielce.pl

 1. Wzgórze Zamkowe - w murach dawnego więzienia kieleckiego znajduje się multimedialny Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej;


Wzgórze Zamkowe, źródło zdjęcia: http://www.gazeta.wyborcza.pl

 1. Pałac Biskupów Krakowskich - wzniesiony w połowie XVII wieku. Dziś Muzeum Narodowe;


Pałac Biskupów Krakowskich, źródło zdjęcia: www.facebook.com/kielce.official/

 1. Bazylikę Katedralną – piękna barokowa świątynia z 1171 roku. Do zwiedzania udostępnione są podziemia katedry oraz skarbiec;


Bazylika katedralna w Kielcach, źródło zdjęcia: www.um.kielce.pl

 1. Rynek – odrestaurowany, dość nowoczesny i tętniący życiem. Do Waszej dyspozycji są ogródki, parasolki oraz ciekawe ławki otoczone krzewami;


Kielecki rynek, źródło zdjęcia: www.um.kielce.pl

 1. Plac Wolności – tu przywita Was Józef Piłsudski na koniu. Przy Placu znajduje się Muzeum Zabawek i Zabawy – bardzo ciekawe miejsce dla dzieci. Na dziedzicu muzeum jest przyjazna kawiarnia Kawka Zabawka z pokojem zabaw dla najmłodszych. Po drugiej stronie placu znajduje się też manufaktura słodyczy „Magia Karmelu”  - to bajkowe miejsce gdzie dzieci mogą samodzielnie robić lizaki i cukierki z kolorowego karmelu. 


Muzeum Zabawek i Zabawy, źródło zdjęcia: www.muzeumzabawek.eu

 1. Rezerwat Kadzielnia – wizytówka Kielc. Jest tutaj najpiękniejszy amfiteatr w Polsce. W ścianach skalnych znajduje się kilkadziesiąt jaskiń udostępnionych do zwiedzania, pomnik bojowników o wyzwolenie narodowe i społeczne oraz Mojżeszowe tablice.


Kadzielnia, źródło zdjęcia: www.um.kielce.pl

 1. Dworzec PKS –nie można nie wspomnieć o statku UFO z kieleckich pocztówek. Co prawda jest przed remontem, ale mimo to warty zobaczenia.
 2. Karczówka – na wzgórzu znajduje się klasztor Pallotynów. Można stąd podziwiać panoramę całych Kielc. Miejsce wyjątkowe na mapie miasta.

Źródło zdjęcia: www.facebook.com/kielce.official/

Jest w czym wybierać. Atrakcją dla najmłodszych będzie na pewno:

 1. Geopark - Centrum Geoedukacji, zlokalizowane w rezerwacie Wietrznia. Ciekawy architektonicznie, nowoczesny budynek, a w środku mnóstwo atrakcji i nauki przez zabawę: zwiedzanie Galerii Ziemi z wirtualną jaskinią, podróż do wnętrza Ziemi – kapsułą symulatorem 5D, zwiedzanie wystaw czasowych.  Wstęp wolny, po wcześniejszej rezerwacji.

Geopark Kielce, źródło zdjęcia: http://geopark-kielce.pl


Geopark Kielce, źródło zdjęć: http://geopark-kielce.pl

 1. Stadion Leśny – zielona cześć miasta, można spacerować, biegać, próbować swoich sił na Parku Linowym, wybrać się z dziećmi do największej bawialni „Leśny Raj” w środku lasu, zjeść obiad w restauracji „Siedem Pokus”, wypożyczyć rowery i szaleć po wyznaczonych leśnych ścieżkach lub próbować jazdy konnej w ośrodku Stangret.


Stadion Leśny, źródło zdjęcia: http://www.parklinowykielce.pl

 1. Energetyczne Centrum Nauki – tu przeżyjecie prawdziwą przygodę i dzięki interaktywnej wystawie, której możesz dotknąć i doświadczyć, oraz projekcji w kinie 3D dowiedz się wszystkiego o energii. Zabawa czeka takżew niezwykłym placu zabaw - Energetycznym Ogrodzie Doświadczeń przy budynku Centrum.


Energetyczne Centrum Nauki, źródło zdjęcia: http://ecn.kielce.pl/


Energetyczny Ogród Doświadczeń, źródło zdjęcia: http://ecn.kielce.pl/

Dzień 2

Chęciny

Z Kielce jedziemy trasą nr 762 w kierunku Krakowa i po drodze zwiedzamy:

 1. Centrum Neandertalczyka, w którym z ciekawych wystaw dowiemy się więcej o naszych przodkach i zobaczymy min. prawdziwych rozmiarów mamuta.


Źródło zdjęcia: http://alemuzea.pl

 1. Jaskinia Raj – najpiękniejsza jaskinia w Polsce. Należy zarezerwować wcześniej wstęp i zwiedzać jaskinie z przewodnikiem. Zbadano, że 40 tyś lat temu zamieszkiwali ją neandertalczycy.


Źródło zdjęcia: http://jaskiniaraj.pl

 1. Chęciny  - będąc w Chęcinach warto zobaczyć:
 • Klasztor franciszkański i gotycki kościół z 1368 roku ufundowany przez Kazimierza Wielkiego,
 • Niemczówkę - kamienica z 1570 r. w renesansowym stylu,
 • Rynek chęciński


Rynek w Chęcinach, źródło zdjęcia:  http://kielce.wyborcza.pl

 1. Zamek Królewski w Chęcinach – wizytówka województwa świętokrzyskiego i konieczny punkt zwiedzania regionu. Zamek jest pięknie położony, a z jego wieży, na którą można wejść, rozpościera się widok na okolicę. Przy pięknej pogodzie można dostrzec szczyty Tatr.

Zamek w Chęcinach, źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/zamek.krolewski.checiny

 1. Centrum Nauki Leonardo Da Vinci – miło i ciekawie spędzicie wolny czas. Miejsce porównywane do Centrum Nauki M. Kopernika w Warszawie. Tematem wystawy mówiąc ogólnie jest zdrowy organizm ludzki. Wystawy są co jakiś czas zmieniane.


Źródło zdjęcia:  http://www.rmf24.pl

Dzień 3

Tokarnia - Sobków - Nagłowice

Jeszcze dalej na południe od Kielc w stronę Jędrzejowa, znajduje się Skansen w Tokarni – cel wyprawy w propozycji na dziś.

 1. Skansen w Tokarni - Park Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej - to miejsce przeniesie was do innego świata, w którym czas się zatrzymał.  Jest malowniczo i pięknie. Można zatrzymać się na dłużej i nocować na terenie skansenu.


Skansen w Tokarni, źródło zdjęcia: http://mwk.com.pl/

Co tu zobaczymy:

 • wiejskie zagrody, chałupy i domy z różnych regionów województwa
 • wiatraki
 • młyny
 • wiejską szkołę z lat 30 ubiegłego wieku
 • starą aptekę
 • sklep małomiasteczkowy
 • dwór z XIX wieku
 • Kościół drewniany z XVIII
  Na terenie skansenu organizowane są licznie eventy tematyczne oraz wydarzenia dla rodzin. Informacji o nich szukaj tutaj: Eventy
 1. Zamek Rycerski w Sobkowie – w ruinach zamku i zespołu podworskiego nad brzegiem rzeki Nida można przenocować, dobrze zjeść, skorzystać ze stajni rycerskiej, zorganizować spływy kajakowe lub ognisko. Miejsce pełne atrakcji i piękne samo w sobie, z niezwykłym klimatem.


Zamek Rycerski w Sobkowie, źródło zdjęcia: http://www.zameksobkow.eu

 1. Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach -  będąc w świętokrzyskim warto zajrzeć do Reja. Niedaleko Jędrzejowa w cichych Nagłowicach soi dworek pisarza nazywanego „ojcem języka polskiego”. Dziś znajduje się tam muzeum poświęcone jego twórczości. Dwór otoczony jest pięknym parkiem w angielskim stylu.


Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach, źródło zdjęcia: http://www.echodnia.eu/

Dzień 4

Krajno – Św. Katarzyna i Łysica – Bodzentyn – Ciekoty

 1. Sabat Krajno Park Rozrywki i Miniatur – po drodze do Św. Katarzyny warto zajrzeć do parku miniatur z najważniejszymi budowlami z całego świata min. watykańską bazyliką z Placem Świętego Piotra, krzywą wieżą w Pizie, Katedrą Notre Dame. Jest tutaj także Lunapark, Park linowy i kino 6D. Dzieci będą zachwycone!


Sabat Krajno Park Rozrywki i Miniatur, źródło zdjęcia: http://sabatkrajno.pl

 1. Św. Katarzyna i Łysica – najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich (612 m n.p.m.) i jednocześnie najniższy szczyt w Koronie Gór Polskich. Zdobycie góry nie jest wielkim wyzwaniem i może stanowić miły i uroczy spacer z dziećmi po Parku Narodowym. Wyprawę zaczynamy w malowniczej wsi Święta Katarzyna.  


Klasztor bernardynek w Św. Katarzynie, źródło zdjęcia: https://pl.wikipedia.org/

Co tu zobaczymy:

 • Muzeum Minerałów i Skamieniałości
 • Klasztor Bernardynek i kościół św. Katarzyny
 • Kapliczka świętego Franciszka
 • Kapliczka Janikowskich, zwana kapliczką Żeromskiego


Łysica, źródło zdjęcia: https://pl.wikipedia.org/

 1. Bodzentyn – wracają w stronę Kielc przez to miasteczko będące oazą spokoju, warto zwiedzić ruiny średniowiecznego zamku na malowniczym wzgórzu.


Zamek Bodzentyn, źródło zdjęcia: https://pl.wikipedia.org/

 1. Ciekoty - stał tu dwór, w którym lata swojego dzieciństwa i młodości spędził Stefan Żeromski. Dziś w tym miejscu powstało Centrum Edukacyjne Szklany Dom oraz odbudowany dworek pisarza.


Centrum Edukacyjne Szklany Dom, źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/centrum.dom/

Dzień 5

Nowa Słupia – Św. Krzyż

1. Nowa Słupia – miejscowość słynie z dorocznego festynu archeologicznego Dymarki Świętokrzyskie. Zawsze jednak  warto tu zobaczyć:

 • Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi
 • Centrum Kulturalno-Archeologiczne w Nowej Słupi
 • Kościół Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi
 • Dom Opata


Centrum Kulturowo–Archeologiczne w Nowej Słupi, źródło zdjęcia: http://www.nowaslupia.pl

 1. Święty Krzyż - najstarsze w Polsce sanktuarium położone na szczycie Łysej Góry (595m n.p.m.). Konieczny punkt wycieczki w górach świętokrzyskich.

Co tu zobaczymy:

 • Kościół Trójcy Przenajświętszej z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego,
 • Kaplice Oleśnickich,
 • krypty grobowe,
 • zmumifikowane ciało księcia Jeremiego Wiśniewskiego,
 • widok z klasztornej wieży na krajobraz Gór Świętokrzyskich,
 • wieżę przekaźnikową o wysokości 157 m,
 • Puszczę Jodłową,
 • Gołoborze,
 • Osadę Średniowieczną w Hucie Szklanej. 


Klasztor na Św. Krzyżu, źródło zdjęcia: https://pl.wikipedia.org/

Znajdziemy tutaj zaplecze noclegowo - gastronomiczne, targ regionalny i duży parking. Łysą Górę możemy zdobyć kilkoma szlakami pieszymi – dostępnymi także dla wózków i rowerów.

Dzień 6

Szydłów – Kurozwęki – Zalew Chańcza

1. Szydłów – zwany "polskim Carcassonne" ze względu na zachowana architekturę obronną z Bramą Krakowską i imponujący Zamek z XIV w. Warto zwiedzić także obiekty sakralne: 

 • Kościół farny Św. Władysława
 • kościółek Wszystkich Świętych
 • synagogę


Zamek w Szydłowie, źródło zdjęcia: https://pl.wikipedia.org/

 1. Pałac w Kurozwękach - pałac z drugiej połowy XIV wieku, odrestaurowany i pięknie zaaranżowany wokół. Można tutaj bardzo przyjemnie spędzić czas i jest zdecydowanie atrakcją świętokrzyskiego. Co jeszcze możecie zobaczyć:
 • podziemia oraz wnętrza pałacu
 • hodowlę bizonów amerykańskich
 • minizoo
 • stadninę koni
 • labirynt z kukurydzy


Pałac w Kurozwękach, źródło zdjęcia: http://www.kurozweki.com/


Hodowla Bizonów w Kurozwękach, źródło zdjęcia: http://www.kurozweki.com/

 1. Zalew Chańcza - propozycja odpoczynku od zwiedzania na piaszczystej plaży nad pięknym jeziorem, gdzie cisza i spokój. Dobrze zorganizowane zaplecze gastronomiczno-rekreacyjne.  


Zalew Chańcza, źródło zdjęcia: http://www.chanczadomki.pl

Dzień 7

Krzyżtopór – Sandomierz – Opatów

1. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (gm. Iwaniska) - ruiny największej budowli pałacowej w Europie sprzed powstania Wersalu. Powstała w pierwszej połowie XVII w. Zaplanowana wg kalendarza: okien tyle ile dni w roku, pokoi tyle ile tygodni, sal balowych tyle ile miesięcy i cztery narożna baszty symbolizujące kwartały roku.


Zamek Krzyżtopór, źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/zamek.krzyztopor.ujazd.castel/

 1. Sandomierz – Miasto Królewskie malowniczo położone nad Wisłą na 7 wzgórzach, pod którym ciągną się tajemnicze podziemne korytarze. Kryje w sobie mnóstwo atrakcji:
 • Zamek w Sandomierzu
 • Ratusz
 • Rynek i Stare Miasto Kamienice miejskie oraz Zbrojownia Rycerska
 • Brama Opatowska 
 • Katedra
 • Kościół Św. Michała 
 • Dom Długosza 
 • Podziemia sandomierskie (zejście w Rynku w kamienicy Oleśnickich)
 • Wąwóz Królowej Jadwigi
 • Rej statkiem po Wiśle


Panorama Sandomierza, źródło zdjęcia: http://www.echodnia.eu

 1. Opatów – wracając w stronę Kielc warto zatrzymać się także w Opatowie. Zabytki Opatowa:
 • Kolegiata Św. Marcina - romańska budowla z XII wieku, z bogatym wystrojem,
 • Brama Warszawska z XVI wieku, jedyna zachowana brama miejska w Opatowie,
 • Kościół i klasztor Bernardynów z XV wieku,
 • Podziemia w Opatowie XV-wieczne lochy miejskie, trasa o długości 400 m.


Brama Warszawska w Opatowie, źródło zdjęcia: http://www.radio.kielce.pl

Dzień 8

Kałków – Krzemionki k. Ostrowca Św. – Ćmielów

 1. Kałków – po drodze do Ostrowca w miejscowości Kałków – Godów znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej.  Poza świątynią, zwiedzicie tu również inne obiekty sakralne: Droga Krzyżowa, Golgota, Dom Jana Pawła II, Szopka Betlejemska, Grota Lourdzka, Muzeum Przeszłości, Kaplica Nienarodzonych. Atrakcją dla najmłodszych jest mini zoo.


Golgota, źródło zdjęcia: http://www.kalkow.com.pl/

 1. Krzemionki k. Ostrowca Św. – jeden z największych w Europie prahistorycznych kompleksów kopalń. Krzemionki uznano za pomnik historii i trafiły na listę kilkudziesięciu najcenniejszych zabytków w Polsce. 

Warto zobaczyć tu również:

 • rekonstrukcje pradziejowej osady z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu,
 • grobowiec megalitycznego prezentujący wierzenia i obrządek pogrzebowy sprzed 4000 lat
 • warsztat garncarza.


Krzemionki, źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/Krzemionki

 1. Ćmielów – powstałe przy słynnej na całym świecie fabryce Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie. Zobaczycie tu jak powstają porcelanowe dzieła, od masy począwszy, przez modelowanie i formowanie, odlewania, zabezpieczanie, czyszczenie i malowanie.  Bardzo wyjątkowe i ciekawe miejsce. 


Muzeum, źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/Zywe.Muzeum.Porcelany.Cmielow/

Dzień 9
JuraPark w Bałtowie

Na pobyt w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym przeznaczyć jeden dzień to absolutne minimum. Będzie to czas pełen wrażeń i emocji! 

 • Jurapark – ścieżka dydaktyczna przez erę dinozaurów, w której podziwiamy prawdziwych rozmiarów okazy tych prehistorycznych gadów. 
 • Muzeum Jurajskie – a w nim skamieniałe szczątki organizmów, które w czasie panowania dinozaurów zasiedlały środowisko wodne. Prezentuje min. zęby, kręgi i tropy dinozaurów.
 • Gondwana - tajemnicza wioska przedstawicieli człowiekowatych sprzed ok. 30 tys. lat, z widokiem na „Czarcią stopkę”- miejsce odkrycia pierwszego tropu dinozaura w Bałtowie,
 • Prehistoryczne Oceanarium - zobaczysz z bliska, jak wyglądało podwodne życie miliony lat temu, staniesz „oko w oko” z gatunkami, które żyły na Ziemi tysiące lat temu.
 • Żydowski Jar - przed ponad 150 milionami lat obszar, na którym dziś leży Bałtów, był terenem wędrówek dinozaurów. Świadectwa ich obecności i oryginalne ślady znajdziecie w Żydowskim Jarze.
 • Plac zabaw – zorganizowany na plaży, ogrodzony, nowoczesny i bezpieczny, wyposażony w huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie itp. atrakcje dla najmłodszych.
 • Park Rozrywki – wesołe miasteczka wyposażone w karuzele, dmuchańce, baseny z piłeczek, tyrolke, euro-bungy, trampoliny, kolejkę górską, gokarty, kolejkę szynową itp.
 • Zwierzyniec Bałtowski - ponad 400 zwierząt biegających swobodnie w kilku sektorach żyje w warunkach zbliżonych do ich naturalnego środowiska: żubry, wielbłądy, lamy, alpaki, daniele, jelenie, kozy afrykańskie, owce, bydło, antylopy Nilgau, dziki, emu, strusie afrykańskie, kuce szetlandzkie itd. Podróż po safari odbywa się amerykańskim schoolbusem.
 • Wioska Czarownic - w Sabatówce spotkanie z sympatycznymi czarownicami
  i ich magią. To miejsce gdzie można skosztować słodyczy i wypić np. pyszną herbatkę. Chatka na kurzej łapie zachwyca! 
 • Kino Emocji 5D – dostarcza takich zmysłowych wrażeń, że stajesz się uczestnikiem akcji rozgrywającej się na ekranie.
 • Rollercoaster – 400 m emocjonalnego zjazdu dla odważnych
 • Kraina Koni – od zwiedzania stajni po naukę jazdy konnej.
 • Galeria Stary Młyn -  „żywe muzeum” stwarza możliwość poznania procesu przemiany ziarna w mąkę i pracy młynarza.
 • Skansen Pszczeli - różne formy uli, od najbardziej pierwotnych po nowoczesne. Dowiemy się wielu ciekawostek na temat życia pszczół i tego jak bardzo są nam potrzebne.
 • Atrakcje Wodne – miejsca przeznaczone do kąpieli z piaszczystą plażą i czystą wodą. Bezpieczeństwa pilnuje ratownik, a tuz obok znajduj się pole namiotowe i kamping.
 • Dzieje Polski w Miniaturze -  kilkadziesiąt miniatur polskich zamków i pałaców. Przewodnicy opowiadają legendy, interesujące  wydarzenia i postaci historyczne związane z prezentowanymi zabytkami.

Dzień 10

Skarżysko Kamienna – Wąchock

 1. Skarżysko – Kamienna jest połączone z Kielcami świetną infrastruktura drogową i kolejową… może pociągiem? Co ciekawego można tam zobaczyć:
  • Muzeum Orła Białego - drugi co do wielkości
   w Polsce zbiór militariów eksponowany w plenerze, gdzie można np. usiąść za sterami wojskowego samolotu. Obok zachowały się fragmenty XVIII-XIX wiecznego zakładu wielkopiecowego Rejów z murem oporowym, kanałem roboczym i częścią wielkiego pieca. 
  • Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej
  • Rezerwat Archeologiczny Rydno – obszar doliny rzeki Kamiennej, na którym odkryto największe na świecie skupisko osad z epoki kamienia sprzed 20 tyś. lat. Corocznie organizowany jest na terenie rezerwatu piknik archeologiczny.
  • Zalew Rejów – nad tym zbiornikiem wodnym z jego ciekawą infrastrukturą można się zrelaksować, odpocząć lub aktywnie spędzić czas na wodnym szaleństwie z dziećmi.


Muzeum Orła Białego, źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/muzeum.skarzysko

 1. Wąchock – miasto z dowcipów istnieje naprawdę! Co ciekawego można w nim zobaczyć? 
 • Opactwo Cystersów w Wąchocku – a w środku m.in.  Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu, grób Jana Piwnika „Ponurego”, klasztorne krużganki, romański kościół, kapitularz, karcer, fraternia, wirydarz, refektarz oraz klasztorne ogrody.
 • Pomnik Sołtysa Wąchocka - odsłonięty w 2003 roku symbolizuje to, że Wąchock od lat słynie w całej Polsce z dowcipów o sołtysie. Corocznie w Wąchocku odbywa się Zjazd Sołtysów - turniej konkurencji sprawnościowych
  i intelektualnych, opartych na poczucie humoru
 • "Lessowy wąwóz Rocław" - wąwóz o długości kilkuset metrów, szerokości 30 m i głębokości około 15 m
 • Kamieniołom w Wąchocku - historyczny kamieniołom sięgający XIII wieku, z odsłonięciem czerwonych piaskowców dolnotriasowych, z którego budowana klasztor Cystersów.
 • Ruiny dawnego zakładu metalowego z XIX wieku z pałacem


Klasztor Cystersów, źródło zdjęcia: http://www.wachock.cystersi.pl/

Dzień 11

Kompleks Świętokrzyska Polana – Dąb Bartek – zalew Kaniów – Samsonów

 1. Kompleks Świętokrzyska Polana – kompleks położony w miejscowości Chrusty (gm. Zagnańsk) w samym sercu lasu. Czeka tutaj mnóstwo atrakcji min: Oceanika – kraina wielkich akwariów, Park Miniatur największych zabytków regionu świętokrzyskiego,  Kraina Zabawy,  a w niej park linowy i inne, jazda konna, basen, Lipowy Dwór z kuchnią regionalną.

2. Dąb Bartek – najbardziej znane, najstarsze i największe drzewo w Polsce. Leże na terenie gminy Zagnańsk. Liczy około 1000 lat.


Dąb Bartek, źródło zdjęcia: http://zagnansk.pl/

 1. Zalew Kaniów – piękna sceneria sosnowego lasu i piaszczystych urwisk, zorganizowana plaża z atrakcyjnym dla dzieci statkiem pirackim na brzegu. Wspaniałe miejsce na odpoczynek.
 2. Ruiny Huty „Józef” w Samsonowie – będą w okolicy watro zobaczyć stara hutę z wielkim kamiennym piecem.


Ruiny Huty „Józef”, źródło zdjęcia: http://zagnansk.pl/

Dzień 12

Oblęgorek / Perzowa Góra / Góra Sieniawska / Zalew w Strawczynie

1. Oblęgorek – koniecznie zajrzyjcie do:

 • Dworku Henryka Sienkiewicza – prywatny pałacyk pisarza w którym mieszkał
  w latach 1902-14. W 1958 roku dzieci Henryka Sienkiewicza podarowały dworek państwu polskiemu, w którym powstało Muzeum Henryka Sienkiewicza. Odtworzona tam wygląd i wystrój pomieszczeń z czasów pisarza, a na piętrze jest wystawa jemu poświęcona.


Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, źródło zdjęcia: http://mnki.pl/sienkiewicz/pl

 • Muzeum Kowalstwa – żywe muzeum kowalstwa artystycznego kryje działającą kuźnię, w której można podziwiać pracę kowala.

2. Perzowa Góra - góra, której pokonanie nie sprawi kłopotu najmłodszym. Na końcu znajduje się kapliczka wykuta w skale, niespotykana i tajemnicza atrakcja.

3. Góra Sieniawska - góra, na której umieszczono taras widokowy na całe świętokrzyskie. Niespotykany widok, warte zobaczenia. Miejsce, gdzie na swój dom wybrał znany polski piosenkarz - Andrzej Piaseczny.

4. Zalew w Strawczynie - miejsce spacerów, wypoczynku i rozrywki. Obok znajduje się Centrum Sportowe Olimplic, gdzie znajdą się atrakcje dla całej rodziny. Basen, boiska do gry, kort tenisowy, pole golfowe, ścianki wspinaczkowe, plac zabaw dla dzieci i wiele więcej atracji. Nie brakuje też miejsc, gdzie można coś zjeść, a także przenocować.

Dzień 13

Trasa: Pińczów – Busko – Pacanów – Wiślica

 1. Pińczów - zabytki i atrakcję, które można zwiedzić gdybyście chcieli zostać tu dłużej:
 • Kościół i dawny klasztor Paulinów w Pińczowie,
 • Kaplica Św. Anny w Pińczowie z 1600 roku.
 • Pałac Wielopolskich w Pińczowie,
 • Muzeum Regionalne w Pińczowie - ciekawe Muzeum z siedzibą w równie interesującym budynku - popaulińskim, barokowym klasztorze z połowy XV wieku. Obiektem Muzeum jest też Stara Synagoga, Drukarnia Ariańska oraz Lapidarium rzeźby na cmentarzu
 • Baszta w Pińczowie - pawilon ogrodowy z XVI wieku
 • Ciuchcia Expres Ponidzie – kolejka wąskotorowa obecnie czynna w sezonie od maja do września na trasie Pińczów - Jędrzejów
 • Aeroklub Regionalny w Pińczowie - ośrodek położony nad Zalewem oferuje loty na paralotniach, motolotniach, za holem oraz loty rekreacyjne,
 • Spływy kajakowe po Nidzie - jednodniowe i wielodniowe spływy, z biesiadami i ogniskami.


Ciuchcia Ponidzie, źródło zdjęcia: http://pinczow.com

 1. Park Zdrojowy w Busku - Zdrój – rośną w nim unikalne gatunki drzew pośród których wiodą romantyczne alejki, usiane kwiatami.  Jest tutaj Pijalnia Wód, gdzie bezpłatnie można skosztować słynnych wód siarczkowych o silnym zapachu.

Dzień 14

Trasa: Pacanów – Wiślica

 1. Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie – miejsce, w który przeniesiecie się do krainy bajek, kolorowe i niezwykłe. Choć Koziołek Matołek gra tutaj „pierwsze skrzypce” i wita wszystkich już w drzwiach to w środku spotkanie wiele innych bajkowych postaci. Odbywają się tu ciekawe warsztaty i zajęcia dla dzieci. Centrum otoczone jest pięknym terenem spacerowym i odpoczynkowym.


Centrum Bajki, źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/pg/EuropejskieCentrumBajki

 1. Wiślica – wracać w stronę Kielc można przez Wiślicę – miasteczko nad Nidą stare jak sama Polska, a tam:
 • Dom Długosza w Wiślicy - gotycki budynek z cegły z XV w.,
 • Kolegiata w Wiślicy gotycki, monumentalny kościół Narodzenia NMP, który stanął w XIV wieku z fundacji Kazimierza Wielkiego,
 • Relikty romańskie - ruiny dwóch romańskich świątyń,  jest tu najstarsza misa chrzcielna w Polsce z IX wiek,
 • Dzwonnica w Wiślicy, obok bazyliki stoi XV-wieczna dzwonnica, ufundowana przez Jana Długosza,
 • Rynek - plac o 1000-letniej historii
 • Grodzisko - pierwsza otwarta osada istniała tu już najprawdopodobniej w IX wieku, później w XI stuleciu, za czasów Bolesława Chrobrego powstało zamknięte grodzisko.


Zabytkowa Wiślica, źródło zdjęcia: http://mnki.pl/wislica/pl/

Dotrwaliście do końca i już wiecie, że świętokrzyskie kryje w sobie coś więcej niż tylko Łysą Górę i czarownice ;)  Aby dobrze się odnaleźć w tym regionie Polski musicie koniecznie zapoznać się ze słownikiem Scyzoryka, przygotowanym przez NIEMAPA:Świetokrzyskie ostatnio znacznie zwiekszyło swoją ofertę dla dzieci, głównie dzięki funduszom unijnym. Powstały liczne atrakcje, parki rozrywki, oceanaria i parki miniatur. Wszystko to z myślą o najmłodszych i ich rodzinach. Nie zapominajmy jednak o zabytkowych budowlach i przekazywaniu tradycji narodowej - to równie ważne, mimo że już troszkę mniej atrakcyjne. 

A teraz, jeśli ktoś zapyta "Co zobaczyć w świętokrzyskim?" podeślijcie mu link do tego artykułu :) 

Pamiętajcie, że te i inne miejsca rozywki dla dzieci wyszukacie  na Rodzicowo.pl

 


Komentarze


Magdalena /

świętokrzyskie jakie cudne... :) Polecam.

Małgorzata T /

Nigdy nie wiedziałam, gdzie jechać z rodziną na weekendowy wypad, ułatwiacie życie rodzicom. Czekam na kolejne województwa:)

Anna Koźmińska /

Bardzo tego dużo! Wow, nawet nie pomyślałabym, że w świętokrzyskim jest tyle do zwiedzania :) Trochę już nam się znudziły stare szlaki, więc chyba się niedługo wybierzemy. Na pewno odwiedzimy Bałtów i Pacanów :)