Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Mapki atrakcji

Wróć
Kategorie bloga
Centra nauki w Polsce, które musicie zobaczyć!

Centra nauki w Polsce, które musicie zobaczyć! 6


W ostatnim czasie w Polsce bardzo dużą popularnością cieszą się centra nauki, które stały się świetną alternatywą dla tradycyjnych muzeów. Dzieci oraz młodzież chętniej odwiedzają takie miejsca, gdyż są ciekawe, bardzo często wykorzystują nowoczesne technologie i przy ich użyciu przekazują wiedzę. Takie miejsca są nastawione przede wszystkim na naukę poprzez zabawę. To świetny sposób na spędzenie czasu dla całej rodziny.

Centrum Nauki Kopernik - Warszawa

Największe i najciekawsze centrum nauki, które koniecznie musicie zobaczyć. Jeden dzień to za mało żeby spróbować wszystkiego. Będziecie latać na czarodziejskim dywanie, eksperymentować z wodą, grać na laserowej harfie. Niezliczona ilość atrakcji i doświadczeń  - to zdecydowanie najciekawsze miejsce w stolicy. Nauka poprzez zabawę, zero nudy, a w dodatku wszystkiego można dotknąć i spróbować. Do tego cykliczne warsztaty tematyczne i Planetarium – czego można chcieć więcej? To niesamowita atrakcja dla dzieci. Wyjdziecie z tego miejsca pod ogromnym wrażeniem.

  
Źródło zdjęć: www.kopernik.org.pl

Centrum Nauki Eksperyment – Gdynia

Centrum powstało w 2007 roku w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Najnowsza wystawa stała w centrum nosi nazwę Kierunek Zdrowie. To kilkanaście stanowisk interaktywnych, które dotyczą  codziennych wyborów i decyzji, jakie powinniśmy podejmować, aby być zdrowym. Ideą Centrum Nauki Eksperyment jest pokazanie świata z innej perspektywy. Centrum daje możliwość eksperymentowania w bezpiecznych warunkach, a dzięki interaktywnej formie wystawy, zwiedzający mogą samodzielnie doświadczyć zjawisk zachodzących w przyrodzie.


Źródło zdjęcia: www.experyment.gdynia.pl

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema – Kraków

Funkcjonuje od 2004 roku, jako sensoryczny park edukacyjny. Aktualnie jest oddziałem Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Zwiedzanie ogrodu to jednocześnie spacer po świecie nauki. Organizatorzy ogrodu zachęcają przede wszystkim do dotykania eksponatów i eksperymentowania. To niezwykle ciekawe miejsce dla dzieci, to również doskonała okazja do spędzenia czasu na powietrzu. Na terenie ogrodu bardzo często organizowane są warsztaty, pokazy, obserwacje nieba. Istnieje również możliwość wypożyczenia książki Stanisława Lema.


Źródło zdjęcia: www.facebook.com/pg/od.lema/photos/?ref=page_internal

Centrum Nauki Experymentarium – Łódź

Jeśli poszukujecie świetnej rozrywki dla dzieci, to miejsce jest dla Was. W parze z dobrą zabawą idzie nauka i odkrywanie wielkich tajemnic naszego świata. Łódzkie centrum powstało, aby udowodnić, że nauka nie musi być nudna. W pełni interaktywne wystawy sprawiają, że zwiedzający mogą własnymi rękami dotknąć i poczuć, czym jest nauka. Dla gości centrum przygotowano zabawę, w której wziąć udział mogą nawet najmłodsi. Polega ona na odkrywaniu tajemnic Einsteina, które zostały ukryte w opisach eksperymentów.


Źródło zdjęć: www.experymentarium.pl

EUREKA – Szczecin

Wystawa została otwarta w listopadzie 2002 roku i do dnia dzisiejszego cieszy się bardzo dużą popularnością. Głównym tematem wystawy są nauki ścisłe, które zostały zaprezentowane w formie interaktywnej. Jest to nie tylko nauka, ale również zabawa dla dzieci. Organizatorzy wystawy postawili na proste i nieskomplikowane eksponaty, które mają również rozbudzać wyobraźnię zwiedzających. Każdy eksponat został dodatkowo opisany. Zwiedzający otrzymuje polecenie, które musi wykonać, a następnie informację o zjawiskach technicznych lub fizycznych, dotyczących konkretnego eksponatu.


Źródło zdjęcia: www.fundacja-eureka.pl

Centrum Nauki Leonardo Da Vinci – Podzamcze (woj. świętokrzyskie)

Głównym tematem wystawy jest zdrowy organizm ludzki i procesy w nim zachodzące. Eksponaty wyjaśniają, jak bardzo jest on złożony i wymagający. Patronem wystawy jest Leonardo Da Vinci. Zwiedzający przy okazji poznają jego życie i twórczość naukową. Centrum umożliwia przeprowadzanie bezpiecznych eksperymentów oraz doskonale łączy naukę i zabawę.


Źródło zdjęć: www.facebook.com/centrumnaukileonardo/

Energetyczne Centrum Nauki - Kielce

Jedyne takie miejsce, gdzie można zobaczyć jak powstaje energia, skąd wydobywa się węgiel, na czym polega praca elektrowni wodnych oraz jak w energię zaopatrzone jest miasto. Niespotykane eksponaty są atutem tego miejsca. Można w nim nawet zatankować malucha! :) W Centrum jest również kino, a na piętrze laboratorium, w którym odbywają się energetyczne warszaty. Proces powstawania energii przestanie być dla Was tajemnicą :)


Źródło zdjęć: www.facebook.com/ECN.KPT/

Centra nauki dla dzieci są już praktycznie w każdym mieście. To idealne miejsce na zgłębianie tajemnic świata poprzez dobrą zabawę. To także doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu z korzyścią dla dorosłych i dla dzieci. Warto odwiedzić takie centrum choć raz i na własnej skórze przekonać się, że nauka nie musi być nudna! :)

Wszystkie pozostałe Centra Nauki w Polsce znajdziecie tutaj :) 


Komentarze


Magdalena /

nie mieliśmy takich miejsc w dzieciństwie, więc warto nadrabiać :) nie tylko dzieciom się podoba! nauka przez zabawę SUPER! :)

Kasia Marcjan /

Centa Nauki są genialne - sama świetnie się bawię, a co dopiero dzieci :D

Anna Koźmińska - Kasia Marcjan /

Ja też świetnie się bawiłam :P

Anna Koźmińska /

Fajne zestawienie. Dodałabym jeszcze to: https://rodzicowo.pl/katalog/rozrywka-g-18/centra-nauki-c-86/hydropolis-i-102050. Centrum Nauki o wodzie, świetne, polecam wszystkim!

Gosia Cedro /

O Energetycznym Centrum Nauki nie słyszałam, a wygląda bardzo ciekawe :)
Centrum Nauki Kopernik polecam z całego serca <3 Jest super!

Ewa - Gosia Cedro /

Gosia, w Energetycznym Centrum Nauki jest ciekawie. Myślę, że warto wybrać się z dziećmi. Jeśli będziesz w okolicy zobacz też Centrum Nauki Leonardo da Vinci - to niedaleko. Teraz jest wystawa Człowiek.