Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Mapki atrakcji

Wróć
Kategorie bloga
Gdzie spędzić ferie zimowe z dzieckiem?

Gdzie spędzić ferie zimowe z dzieckiem? 2


Już niedługo, już za momencik rozpoczną się dwa tygodnie wielkiego leniuchowania. Co mamy na myśli? Oczywiście ferie zimowe, na które dzieci czekają z utęsknieniem. O ile dla maluchów to wspaniały czas odpoczynku, to dla niektórych rodziców to nie lada wyzwanie. Muszą zapewnić dzieciom opiekę na czas, który będą spędzać w pracy. Jeżeli jesteście szczęściarzami i możecie pozwolić sobie na kilka dni wolnego od pracy, to super!  Jeśli zastanawiacie się gdzie i jak spędzić tegoroczne ferie zimowe, przygotowaliśmy dla Was kilka pomysłów. Na początek zerknijcie na terminy ferii zimowych w tym roku szkolnym:

Imprezy i wydarzenia dla dzieci,  bawialnie, centra nauki, parki rozrywki i wiele innych znajdziecie na Rodzicowo.pl. Wszystko gromadzimy dla Was w jednym miejscu - to duża oszczędność czasu i nerwów :)  

 

A co robić z dziećmi w ferie? Oto kilka pomysłów: 

Narciarskie szaleństwa

Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie stoki narciarskie pokryte białym, puszystym śniegiem. Czego chcieć więcej? Wspólny wyjazd w góry to jedna z ciekawszych propozycji na spędzenie ferii zimowych. Jeżeli jazda na nartach bądź na desce snowbordowej nie jest Wam obca, będzie to wspaniała okazja do potrenowania i udoskonalenia swoich umiejętności. Jeśli jednak żadne z Was nie miało z tym zimowym sportem wcześniej nic wspólnego, najwyższa pora nadrobić zaległości. Wynajmijcie instruktora i wszyscy razem rozpocznijcie naukę jazdy na nartach bądź na desce. Przebywanie na świeżym powietrzu i uprawianie sportu z całą pewnością pozytywnie wpłynie na rozwój Waszego dziecka. Noclegi w górach - Białka Tatrzańska, Zakopane a może Karpacz?  Znajdziecie tam wiele fajnych tras o różnych stopniach trudności. Oprócz tego czekają na Was piękne widoki, górski klimat i pyszne jedzenie.

Morskie opowieści

Jeżeli morze jest bliższe Waszemu sercu, nic nie stoi na przeszkodzie, aby nad Polskim Bałtykiem spędzić ferie zimowe. Spacery po zaśnieżonej plaży i podziwianie pięknej, delikatnie zaszronionej tafli wody powinno sprostać Waszym oczekiwaniom. Nie zapominajcie o jodzie, którego to właśnie jesienią i zimą jest najwięcej w powietrzu. Kolejnym plusem wyjazdu nam morze są ceny, które w okresie zimowym są o wiele niższe w porównaniu do tych w polskich górach.

Najciekawsze zakątki w Polsce

Jeżeli od dłuższego czasu nie mieliście okazji na wspólne wyjazdy, ferie zimowe to wspaniała okazja do nadrobienia zaległości. Możecie urządzić sobie wycieczkę po najciekawszych i najpiękniejszych miastach w Polsce. Sandomierz, Kazimierz, Toruń, Wieliczka… to tylko cztery z ogromnej ilości propozycji. Ustalcie wcześniej dokładny plan, bo kiedy wszystko jest dopięte na ostatni guzik o wiele łatwiej się podróżuje i zwiedza.
A może nie byliście jeszcze w Górach Świętokrzyskich? Koniecznie nadróbcie zaległości, szczególnie, że jest to świetne miejsce na zimowe szaleństwa. Przygotowaliśmy artykuł o atrakcjach w tym regionie, znajdziecie go tutaj.

Półkolonie

Nie możecie pozwolić sobie na urlop w pracy, a chcecie spędzić z maluchami jak najwięcej czasu? W takim przypadku skorzystajcie z półkolonii dla dzieci. W czasie gdy Wy będziecie w pracy, na Waszą pociechę czeka moc zabaw i atrakcji organizowanych przez szkoły, domy kultury czy inne prywatne instytucje. A po południu, możecie robić już wszystko na co macie ochotę! Zimowe szaleństwa, jazda na łyżwach, wypady do kina… W cale nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, aby miło spędzić czas z rodziną.  Gry planszowe, zabawy edukacyjne, a  może układanie puzzli?  A do tego kubek z pysznym kakao i kruche ciasteczka z konfiturą! Mniamm

Weekend za miastem

Kolejną ciekawą propozycją dla zapracowanych rodziców jest wspólny weekend za miastem. W piątkowe popołudnie spakujcie najpotrzebniejsze rzeczy i wyruszajcie podbijać świat!  Jeżeli od dłuższego czasu nie widziałyście swoich najbliższych, to właśnie z nimi możecie spędzić te kilka zimowych dni.

Ferie zimowe zbliżają się wielkimi krokami, pomyślcie jak planujecie je spędzić i postarajcie się o atrakcje dla dzieci. Rozważacie wspólny wyjazd? W takim przypadku zarezerwujcie już miejsce noclegowe, bo już niedługo najciekawsze oferty będą niedostępne. A jeżeli ferie spędzicie w domu, nie smućcie się! Pomyślcie jak urozmaicić sobie te zimowe popołudnia!


Komentarze


Mariola 35 /

Super! właśnie szukałam takiej informacji :)

Magdalena /

Dziękuję za podpowiedz! całe szczęście nie cała Polska na raz zjedzie się w nasze piękne góry :)