Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Mapki atrakcji

Wróć
Kategorie bloga
Mikołajki dla dzieci w Warszawie

Mikołajki dla dzieci w Warszawie 3


Nieważne ile mamy lat, każdy z nas choć trochę wierzy w Świętego Mikołaja. 6 grudnia to z pewnością wyjątkowy dzień dla najmłodszych, ale i nam dorosłym dostarcza wielu miłych wspomnień. Przygotowaliśmy dla Was krótki spis spotkań ze Świętym Mikołajem, na które możecie wybrać się ze swoimi dziećmi.

O najciekawszych atrakcjach dla dzieci w Warszawie w grudniu pisaliśmy dla Was tutaj.
Wszystkie wydarzenia i warsztaty znajdziecie na Rodzicowo.pl w zakładce Eventy lub Warsztaty :)


1. Mikołajki, czyli zimowe show! - Okęcka Sala Widowiskowa

Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy serdecznie zapraszają na wspólne Mikołajki. Impreza odbędzie się 02.12.2017 roku o godzinie 11.00. W programie m.in. bitwa śnieżna z udziałem armaty śnieżnej, nauka tańca lapońskiego, skrzaty na szczudłach, przedstawienie dla dzieci pt. "Bombka śmiechu", przejażdżka saniami Świętego Mikołaja, malowanie twarzy.

Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa ul. 1 sierpnia 36A

Zapisy: za okazaniem zaproszenia, które można odbierać w Okęckiej Sali Widowiskowej w godzinach 12-19.

Wstęp: bezpłatny.

2. Bardzo kulturalne Mikołajki z Dwiema Siostrami - Multimedialna Biblioteka Dla Dzieci i Młodzieży Nr XXXI w Dzielnicy Mokotów

Księgarnia Dwie Siostry zaprasza 2 grudnia o godzinie 12.00 na pełne atrakcji Mikołajki nie tylko dla książkożerców. W programie m.in. sztuka teatralna o pięciu nieudanych i ich nieoczekiwanym gościu na podstawie książki "Pięciu Nieudanych" Beatrice Alemagny, tworzenie świątecznych misiowych bohaterów pod czujnym okiem ilustratorki Agaty Królak. Tego dnia będzie można spotkać i osobiście poznać autorów i ilustratorów, którzy specjalnie dla uczestników przygotują dedykacje i niepowtarzalne przypinki. Wszystkim atrakcjom będzie towarzyszył świąteczny kiermasz książek dla dzieci i specjalne kupony rabatowe do wykorzystania w księgarni.

Miejsce: Multimedialna Biblioteka Dla Dzieci i Młodzieży Nr XXXI w Dzielnicy Mokotów ul. Tyniecka 40a.

Wiek dziecka: spektakl dla dzieci w wieku 3-103 ;), zajęcia dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Zapisy: promocja@wydawnictwodwiesiostry.pl

Wstęp: bezpłatny.

3. Mikołajki w Lunie - Kino Luna

W niedzielę 3 grudnia od godziny 11.30 Kino Luna zaprasza na Mikołajki. W programie imprezy m.in. pokaz filmu familijnego "Mikołaj w każdym z nas", świąteczne gry, zabawy, animacje z uwielbianymi przez maluchy Misiowymi Przyjaciółmi. Na najmłodszych czekać będzie poczta świętego Mikołaja, wyścig reniferów, bitwa na śnieżki, wprawa saniami św. Mikołaja. Sam Mikołaj również przybędzie i obdaruje wszystkich drobnymi upominkami.

Miejsce: Kino Luna ulica Marszałkowska 28.

Wstęp: Pokaz filmu + animacje: Rodzic (20) + dziecko (25) - 45 zł, każde kolejne dziecko - 20 zł; Same animacje (bilety dostępne tylko w kasie):Rodzic + dziecko - 25 zł, każde kolejne dziecko - 10 zł

4. SF Christmas Party - Studio Tańca Spin Freekies

Studio Tańca Spis Freekies i Stowarzyszenie Taneczne SF zapraszają na wyjątkową imprezę świąteczno-mikołajkową, która odbędzie się 3 grudnia o godzinie 16.00. Organizatorzy zapewniają dużo tańca, zabawy, smaczne przekąski, wizytę wyjątkowego gościa. W ramach biletu wstępu proszą o przyniesienie smakołyków na stół.

Miejsce: Studio Tańca Spin Freekies ul. Jana Olbrachta 46.

Wiek dziecka: dla dzieci w każdym wieku.

Wstęp: bezpłatny.

5. Mikołajki w Pomponie - Pompon Klubokawiarnia dla Małych i Dużych

Pompon zaprasza na wyjątkowe rodzinne Mikołajki 6 grudnia od godziny 17.00. W trakcie imprezy dzieci własnoręcznie przygotują drobne upominki, które będą mogły zabrać ze sobą do domu i podarować swoim bliskim. Klubokawiarnie odwiedzi oczywiście Święty Mikołaj, który każdemu dziecku wręczy drobny prezencik. W specjalnej Strefie Druku Canon będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i od razu je wywołać. Mikołajkowe Śnieżynki będą częstować wszystkich świątecznymi słodkościami, a spędzony w Pomponie czas umili nastrojowa muzyka. Dzieci otrzymają skrzacie czapeczki, a rodzice będą mieli okazję skosztować pysznych zimowych herbatek.

Miejsce: Pompon Klubokawiarnia dla Małych i Dużych ul. Młynarska 13.

Zapisy: info@pomponart.pl.

Wstęp: 45 złotych/dziecko

6. Popołudnie w Muzeum. Mikołajkowy wieczór z niespodziankami - Muzeum Dla Dzieci

Muzeum Dla Dzieci w Państwowym Muzeum Etnograficznym zaprasza 6 grudnia o godzinie 17.00 na rodzinne warsztaty mikołajkowe. Podczas zajęć uczestnicy poznają legendę o św. Mikołaju biskupie oraz wspólnie wykonają warsztat niespodziankę.

Miejsce: Państwowe Muzeum Etnograficzne ulica Kredytowa 1.

Zapisy: rezerwacje@ethnomuseum.pl lub 22 696 53 80.

Wstęp: 15 zł - pierwsze dziecko z rodzeństwa, 5 zł - każde następne.

7. Bal Mikołajkowy - Fikołki Sala Zabaw Arkadia

Sala Zabaw organizuje niezapomniane Mikołajki w dniu 6 grudnia w godzinach 17.00-20.00. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje. Goście mogą liczyć m.in. na: świąteczne przedstawienie teatralne, zimowe eksperymenty, zdobienie pierniczków, bitwę na śnieżki, tworzenie ozdób choinkowych i kartek świątecznych, słodki poczęstunek i najważniejsze...spotkanie ze Świętym Mikołajem ;)

Miejsce: Fikołki Sala Zabaw dla Dzieci ul. Jana Pawła II 82.

Zapisy: arkadia@fikolki.pl, 500 200 200 wewn. 5.

Wstęp: 50 złotych.

8. Mikołajki w Małym Zamieszaniu - Sala Zabaw Małe Zamieszanie

Sala Zabaw dla dzieci zaprasza na dwa dni wyjątkowego świętowania ze Świętym Mikołajem. 5 i 6 grudnia w godzinach 16.30-19.00 dzieci wraz z rodzicami będą miały okazje zdobić pierniki, robić łańcuchy, tańczyć, bawić się, sprawdzić się w quizie o świętach.

Miejsce: Sala Zabaw Małe Zamieszanie ul. Wałbrzyska 11.

Wiek dziecka: bez ograniczeń, jednak większość zabaw przeznaczona dla dzieci od 2 lat.

Zapisy: obowiązuje zasada, kto pierwszy ten lepszy, 25 biletów do sprzedania.

Wstęp: 30 złotych.

9. Christmas Party - Klubokawiarnia Anse Kabanse

10 grudnia Klubokawiarnia Anse Kabanse zaprasza wszystkich dużych i małych na wspólną zabawę Mikołajkową. W programie m.in. tworzenie ozdób choinkowych, konkurs na najdłuższy papierowy łańcuch, ubieranie choinki, a przy okazji rozświetlenie kawiarni świątecznymi światełkami. Przewidziano również zdobienie pierniczków, śpiewanie świątecznych piosenek i spotkanie z Mikołajem. Organizatorzy proszą o przygotowanie drobnego upominku, który Mikołaj wręczy dziecku.

Miejsce: Klubokawiarnia Anse Kabanse ul. Sowińskiego 25.

Wiek dziecka: dzieci 1-3 w godzinach 10.00-12.00, dzieci starsze w godzinach 12.30-15.30.

Zapisy: osobiście lub pod numerem tel. 575 595 355.

Wstęp: 50 złotych, bilet rodzinny- 80 złotych za 2-4 dzieci.

10. Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Kinie Praha - Kino Praha

Kino Praha zaprasza na prawdziwie kinowe spotkanie ze Świętym Mikołajem, które odbędzie się 10 grudnia w godzinach 10.00-16.00. Na widzów czekać będą projekcje bajek oraz przedstawienie teatralne pt. "Wigilia św. Mikołaja". Poza salą projekcyjną na gości będzie oczekiwał sam święty Mikołaj, a jego pomocnicy obdarują wszystkich drobnymi upominkami oraz poprowadzą mnóstwo gier, zabaw i konkursów z nagrodami. W programie imprezy znajdą się również Warsztaty Artystyczne, podczas których będą wykonywane ozdoby z filcu, kolorowe torby na prezenty oraz dekoracje świąteczne. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w Wyścigu Pingwinów, Prezentowych Zmaganiach oraz wybrać się do Świątecznej Charakteryzatorni, która odmieni ich twarze.

Miejsce: Kino Praha ulica Jagiellońska 26.

Zapisy: 22 343 03 10

Wstęp: Cena biletu na projekcje bajek - wg cennika, cena biletu na spektakl teatralny "Wigilia św. Mikołaja" - 25 zł (od osoby).

Spotkanie ze św. Mikołajem z całą pewnością będzie wielką atrakcją dla dzieci. Dla dorosłych to świetna okazja na spędzenie czasu ze swoimi pociechami i odnalezienie w sobie magii nadchodzących świąt. Kto wie, może i nam dorosłym ten białobrody staruszek szykuje jakąś niespodziankę? Życzymy udanej zabawy i wielkiej góry prezentów ;) 


Komentarze


Anna Koźmińska /

Super zestawienie!

Magdalena /

oczywiście o Tego prawdziwego chodzi! ;)

Magdalena /

Co roku poszukujemy Mikołaja w ciekawych miejscach w Warszawie... dziękujemy za podpowiedź :)