Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Mapki atrakcji

Wróć
Kategorie bloga
Najciekawsze wydarzenia dla dzieci w Krakowie - grudzień 2017

Najciekawsze wydarzenia dla dzieci w Krakowie - grudzień 2017


Miasto Smoka Wawelskiego gotowe na Święta! Przez cały miesiąc czekają na Was ciekawe wydarzenia i atrakcje, które doskonale wprowadzą Was w świąteczny nastrój. Na wiele z nich obowiązują zapisy, więc nie czekajcie do ostatniej chwili. Skorzystajcie z naszego krótkiego przewodnika, a zaoszczędzony czas spędźcie z dzieciakami.

1. Dni Dzielnicy I - Stare Miasto Koncertowo - 02.12.2017 

SCKM oraz Rada Dzielnicy I Stare Miasto serdecznie zapraszają do wspólnego świętowania. Organizatorzy zapowiadają dużo świetnej muzyki, a co za tym idzie dużo wspólnego tańca. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12.00 w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży ul. H. Wietora 13/15. Na scenie wystąpią m.in. Bajazzer, Sokół Orkestar, zespoły taneczne, które zaprezentują różny styl tańca: ludowy, nowoczesny, orientalny, narodowy, a także zespoły teatralne z pokazami spektakli muzycznych. Nie zabraknie również działań angażujących publiczność: lekcje tańca, sztuki cyrkowej, twórczości plastycznej oraz warsztaty i pokazy akrobacje. Wstęp bezpłatny.

2. Bajki Pod Globusem - ubieramy choinkę - 02.12.2017

Księgarnia Pod Globusem zaprasza wszystkich miłośników dobrej literatury na bajkowe spotkanie poświęcone świątecznym przygotowaniom. Uczestnicy wspólnie ubiorą księgarnianą choinkę oraz wybiorą lektury na świąteczne wieczory. Księgarnia proponuje sięgnąć po Mamę Mu i Pana Wronę. Odbędą się również warsztaty przygotowywania ozdób świątecznych: wyklejane bombki i renifery. Każde dziecko jedną z ozdób pozostawi na księgarnianej choince, a drugą zabierze do domu. Wstęp bezpłatny.

3. Kraina św. Mikołaja w Centrum Handlowym Czyżyny - 02.12.2017

Centrum Handlowe Czyżyny zamieni się 2 grudnia w prawdziwą zimową krainę, królestwo św. Mikołaja, który wraz ze swoimi pomocnikami, dzielnymi Elfami, zaprosi dzieci i dorosłych do wspólnej zabawy. Zostaną przygotowane specjalne strefy mikołajkowej krainy, w których będzie można kreatywnie spędzić czas i stworzyć niepowtarzalny upominek dla najbliższych. Dzieci wykonają własnoręcznie kukiełki, które będą mogły służyć jako urocze zabawki. Przygotowana zostanie również specjalna fotobudka, w której będzie można zrobić pamiątkowe zdjęcie. Tego dnia nie zabraknie zabaw, konkursów i oczywiście spotkania z samym św. Mikołajem.

4. Bieg Mikołajów - 02.12.2017

Charytatywna akcja, w której za każdy pokonany kilometr przekazujemy 1 złotówkę na cele charytatywne. Wystarczy przebiec jedno okrążenie toru, aby wziąć udział w klasyfikacji. Długość całego odcinka wyniesie 10 km. Oprócz samego biegu na uczestników czeka wiele atrakcji m.in. wspólne kolędowanie, spotkanie ze znanymi sportowcami, gry i zabawy. Obowiązują zapisy. Koszt zestawu startowego to 60 złotych.

5. Najsłodsze Mikołajki Pod Wawelem - 02-03.12.2017

Restauracja Aquarius serdecznie zaprasza na słodkie świętowanie Mikołajek. W programie imprezy m.in. warsztaty pieczenia i dekorowania pierników, które mogą stać się choinkową dekoracją lub wspaniałym świątecznym podarunkiem. Restaurację odwiedzi św. Mikołaj i rozda atrakcyjne upominki. W tym roku Mikołaj przybędzie na statku :) Poza tym mnóstwo zabaw i animacji dla dzieci, a dla dorosłych gorąca kawa i herbata. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Cena 45 zł/ 1 dziecko, 80 zł/2 dzieci, 100 zł/3 dzieci, każde kolejne dziecko 30 złotych. Zapisy: info@aquariuskrakow.pl.

6. Świąteczne Targi Rzeczy Wyjątkowych w Podgórzu - 02-03.12.2017

Rynek Podgórski w godzinach 11.00 do 17.00 zamieni się w prawdziwą świąteczną wytwórnie rzeczy wyjątkowych. Wyjątkowość rzeczy wynika z ich lokalności. Tworzą je artyści i rękodzielnicy we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Goście będą mogli nabyć wyjątkowe rękodzieła oraz wspaniałe przysmaki. Całość wydarzenia dopełni oprawa muzyczna oraz rozdający słodkości św. Mikołaj. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. W sobotę i niedzielę zostaną zaprezentowane fantastyczne spektakle dla dzieci: "Zimo przyjaźń" oraz Halo Mikołaju. Atrakcją będzie również ponad  letnia Karuzela Wiktoriańska, która przeniesie gości w czasy dawnych jarmarków.

7. Roztańczona Zabawa Mikołajkowa - 02.12.2017

LaLoba Centrum Kobiet zaprasza na Zabawę Mikołajkową wszystkie maluchy w wieku 1-4 lat. Podczas imprezy dzieci będą mogły spotkać się ze św. Mikołajem, który rozda wszystkim prezenty. Będzie to radosna, roztańczona, rodzinna impreza, pełna zabawy, śmiechu i świetnego nastroju. Wymagana rezerwacja miejsc. Koszt biletów w przedsprzedaży to 45 złotych.

8. Mikołajki z Karmimy Psiaki na Szpitalnej  -  05.12.2017

Karmimy Psiaki i Szpitalna 1 zapraszają na wyjątkowe spotkanie z Mikołajem. Wyjątkowe, bo tego dnia Mikołajem może zostać każdy z nas. Dochód z wydarzenia zostanie w całości przekazany dla podopiecznych Schroniska Psie Pole w Racławicach i Skawińskiego Stowarzyszenia Pomocy Dla Zwierząt. W godzinach 18.00-22.00 odbędą się lekcje dla dzieci o posiadaniu psa, kącik adopcyjny, porady groomera, wykład behawiorysty oraz pokaz pierwszej pomocy zwierzakom. O godzinie 22 rozpocznie się taneczna część imprezy.

9. Mikołajkowa Zabawa w Anikino - 06.12.2017

Anikino zaprasza wszystkie dzieci na wyjątkowe Mikołajki. W tym dniu, do każdego dziecka przyjdzie prawdziwy święty Mikołaj i obdaruje je prezentami. Oczekiwanie na Mikołaja osłodzą cukierkami Aniołki, które również nauczą dzieci świątecznej piosenki. Będzie zabawa, przebieranie, malowanie twarzy i impreza.

10. Tajemnica Wesela 1900. Podsłuchuj/Podglądaj/Współpracuj - 09.12.2017

 Teatr im.J.Słowackiego w Krakowie zaprasza na pierwszą w Polsce inscenizację Wesela Wyspiańskiego dla dzieci. Magdalena Miklarz, reżyserka, przedstawiła ten narodowy dramat z perspektywy dzieci i dla dzieci. Inspiracją do podjęcia tego tematu była postać Isi, córki Gospodarza. Wydarzenie jest przeznaczone dla dzieci w wieku 6-12 lat. Aby wziąć w nim udział niezbędna jest umiejętność czytania i pisania lub obecność opiekuna, który pomoże w wykonywaniu tych czynności.

12. Spektakl Świąteczny Mikołajki Zapominajki - 10.12.2017

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży zaprasza na świąteczny spektakl pt." Mikołajki Zapominajki". Jest to urocza historia o próbie ocalenia świąt, gdyż św. Mikołaj zaginął. Do akcji ratowniczej wkroczą Śnieżynka Katarzynka i Reniferek Raperek. Spektakl jest pełen dobrego humoru, pięknych autorskich piosenek śpiewanych na żywo przez aktorów, napisany prostym językiem, który trafi do najmłodszych widzów. Po przedstawieniu dzieci będą miały okazję do spotkania ze św. Mikołajem.

13. Witrażowe śnieżynki - 16.12.2017

Muzeum Witrażu zaprasza na warsztaty w ramach sobotnich poranków w Muzeum. Tym razem na zajęciach będą uczyły się wykonywać piękne, kolorowe śnieżynki, które z całą pewnością wprawią wszystkich uczestników w świąteczny nastrój. Będą również doskonałą ozdobą okna lub choinki. Konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc: 512 937 979.

Biorąc pod uwagę ilość wydarzeń i atrakcji dla dzieci, grudzień to będzie bardzo aktywny czas dla rodziców i dzieci. Warto skorzystać z wielu świątecznych warsztatów, następna okazja będzie przecież dopiero za rok ;)


Komentarze