Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Mapki atrakcji

Wróć
Kategorie bloga
Najciekawsze wydarzenia dla dzieci w Krakowie - styczeń 2018

Najciekawsze wydarzenia dla dzieci w Krakowie - styczeń 2018


Po sylwestrowych balach, rodzinnych spotkaniach przy wigilijnym stole, porcjach pierogów, górach prezentów, czas na nowe rozdanie, czas na nowy rok i nowe wydarzenia dla dzieci w Krakowie. Wszyscy liczymy na to, że rok 2018 będzie lepszy od poprzedniego, że to będzie TEN rok, w którym wszystko, co sobie zaplanujemy i postanowimy w końcu się uda! Jeśli ktoś z Was postanowił sobie, że w 2018 roku będzie więcej czasu spędzał ze swoimi dziećmi, to mamy dla Was idealny noworoczny prezent. Krótki przewodnik po najciekawszych wydarzeniach dla dzieci w Krakowie z pewnością ułatwi to postanowienie zrealizować.

Najciekawsze imprezy i wydarzenia dla dzieci w Krakowie - styczeń 2018

MINIspotkania ze sztuką. Geometria - 07.01.2018

Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza dzieci w wieku 4-8 lat na warsztaty, których tematem jest jedno pojęcie związane z wystawą Lwów, 24 czerwca 1937 roku. Miasto, architektura, modernizm. Zajęcia rozpoczną się o godzinie 12.30. Nie obowiązują zapisy, wstęp wolny.

Konik muzealny: Niech żyje bal! - 07.01.2018

Muzeum Narodowe - Oddział Sukiennice zaprasza na wyjątkowy karnawałowy bal! Ale zaraz, zaraz, czy w muzeum można tańczyć? Okazuje się, że jak najbardziej tak! Podczas warsztatów najmłodsi przekonają się, że nieruchome rzeźby potrafią pięknie tańczyć, a z pozoru milczące obrazy wydawać niesamowite odgłosy. Do wspólnej muzycznej zabawy zaproszą Rusałki i niebezpieczna Salome. Udział w warsztatach nie wymaga rezerwacji.

Krakowskie jasełka - 07.01.2018

Muzeum Narodowe - Oddział Dom Józefa Mehoffera zaprasza na tradycyjne, w niezmiennej od 100 lat formie, jasełka, które prezentuje rodzina Malików. W tej rodzinie wielopokoleniową tradycją jest wykonywanie krakowskich szopek. Podczas jasełek będzie można spotkać Krakowiankę, która w dzień swojego ślubu gotowała karpiele, Górala, któremu psy zjadły portki, żydówkę, która uwielbia marcepan i Twardowskiego, który strasznie się przechwalał. Jeśli nie boicie się groźnego diabła, złego Heroda i krzykliwej czarownicy koniecznie przybywajcie na jasełka. Przekonacie się, że Betlejem jest bardzo blisko nas.

Pomysłowe klocki - 09.01.2018

Robotowo zaprasza na cykl zajęć skierowanych do dzieci w wieku 2-5 lat i ich opiekunów. W trakcie trwania warsztatów maluchy bawią się z rówieśnikami przy wykorzystaniu klocków LEGO® DUPLO®  oraz LEGO®  Soft ®, a także kolorowych chust, bębenków i piłek. Zabawa z pewnością wspiera rozwój kreatywny i manualny. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (wtorek lub czwartek). Pojedyncze wejście na zajęcia to 35 złotych. Informacje i zapisy: info@placrozwoju.pl, kom. 795 116 996.

Zajęcia rozwojowe dla niemowląt - 11.01.2018

Laloba Centrum Kobiet zaprasza maluszki od 3 miesiąca życia wraz z mamami na zajęcia rozwojowe dla niemowląt. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawę. Wszystko to w przyjaznej atmosferze i pod bacznym okiem mamy. Zajęcia są również świetną inspiracją do tego, jak bawić się z dzieckiem w domu. Dla dzieci to świetna okazja do pierwszego kontaktu z rówieśnikami, a dla mam możliwość poznania innych mam. Zajęcia są podzielone na dwie grupy, w zależności od wieku maluszków. Wymagane zapisy w klubie lub pod numerem telefonu: 666 290 333.

Serce - warsztaty dla dzieci - 13.01.2018

Jak to w końcu jest z tym sercem? Serce - sługa, czy nie sługa? Na te pytania spróbują znaleźć odpowiedź uczestnicy warsztatów organizowanych w Dworku Białoprądnickim (Zajazd Kościuszkowski). Dzieci dowiedzą się również o tym, jak zbudowane jest serce oraz co robić aby biło długo i nie przysparzało nam zmartwień. Sugerowana przez organizatorów grupa wiekowa 7-12 lat. Cena warsztatów 25 złotych/os. Obowiązuje rezerwacja: rezerwacja@szkielkoioko.edu.pl.

26. Finał WOŚP 2018 - 14.01.2018

Na krakowskim rynku odbędzie się prawdziwe święto pomagania. 26 finał akcji to świetna okazja do wspólnej zabawy w szczytnym celu. Podczas finałowego koncertu zagrają m.in. Batalion d'Amour, Killsorrow, Pull The Wire, Krzywa Alternatywa, Elektryczne Gitary, Enej. Oprócz koncertu na Rynku Głównym na wszystkich uczestników będzie czekać wiele wspaniałych atrakcji, m.in. kwestujące gwiazdy, namiot z nauką pierwszej pomocy, sklepik z orkiestrowymi gadżetami, krwiobus i wiele innych. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie organizatora:  https://www.wosp.org.pl/.

Karnawałowy Bal Przebierańców - 20.01.2018

Laloba Centrum Kobiet zaprasza maluszki w wieku od 1,5 do 4 lat wraz z opiekunami na wyjątkowy bal karnawałowy. Będzie to prawdziwy bal przebierańców. Będzie dużo tańca, muzyki, zabawy, śmiechu. W przerwie tanecznych wygibasów na milusińskich i ich opiekunów czekają ciekawe zagadki, zabawy ruchowe i twórcze. Na balu nie przewidziano tematu przewodniego, więc w wyborze stroju ograniczać Was może jedynie Wasza wyobraźnia ( i wyobraźnia dzieci oczywiście). Koszt wstępu 40 złotych (dziecko+rodzic). Informacje i zapisy: 666 290 33 mail: rezerwacja@lalobacentrum.pl.

Dzień Magii z Harrym Potterem - 21.01.2018

Prosto z Hogwartu do kawiarni "Dziurawy Kocioł" doleciał list z programem Dnia Magii z Harrym Potterem. Ten niezwykły list umożliwi poznawanie tajemnych zaklęć, wykonywanie chemicznych doświadczeń, a przy okazji naukę angielskiego. Uczestnicy Dnia Magii obowiązkowo skosztują również Kremowego Piwa z Ulicy Pokątnej. Organizatorzy zapewniają: bilet wstępu na przedstawienie "Magia fizyki, fizyka magii", łamigłówki językowe, zabawę "Wielka Księga Zaklęć" na PlayStation Move, karmelowe piwo bezalkoholowe oraz pizze, opiekę wykwalifikowanej kadry. Koszt wydarzenia to 50 złotych. Informacje i zapisy: 12 658 61 15.

Styczeń, to zdecydowanie ten miesiąc, w którym chcielibyśmy odpocząć ;) Nowy rok dopiero się zaczął, a my często jeszcze nie zdążyliśmy złapać oddechu po atrakcjach poprzedniego. Wśród wydarzeń i atrakcji dla dzieci w styczniu możemy wybrać coś również z myślą o sobie, coś co pozwoli nam naładować akumulatory i doda sił na kolejne 11 miesięcy nowego roku. 

Wszystkie wydarzenia, imprezy, przedstawienia i koncerty dla dzieci i całych rodzin znajdziecie na Rodzicowo.pl w zakładce Eventy.

Komentarze