Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Mapki atrakcji

Wróć
Kategorie bloga
Najciekawsze wydarzenia dla dzieci w Poznaniu - grudzień 2017

Najciekawsze wydarzenia dla dzieci w Poznaniu - grudzień 2017


Grudzień w Poznaniu zapowiada się naprawdę ciekawie. Bogata oferta atrakcji i wydarzeń dla dzieci umili oczekiwanie na radosne Święta Bożego Narodzenia. Bawić się mogą i mali i duzi. Warto w tym szczególnym czasie gdzieś być, bo kto wie, może spotkamy samego św. Mikołaja :)

 1. Mikołajki w Restauracji Galeria Tumska - 06.12.2017
  Restauracja Tumska zaprasza swoich najmłodszych gości na wspólne świętowanie Mikołajek. W programie m.in. świąteczne malowanie, twarzy, dekorowanie pierników, list do św. Mikołaja, konkursy i zabawy ze Śnieżynką, świąteczna niespodzianka, wspólne śpiewanie kolęd, Opowieść Wigilijna, świąteczny poczęstunek. Obowiązuje rezerwacja: 885 988 008.
   
 2. Bal Mikołajkowy z Mikołajem - 06.12.2017
  Cafe Leniwiec serdecznie zaprasza na wielki bal mikołajkowy. Dla wszystkich gości organizatorzy przewidują tańce, zabawy, słodki poczęstunek oraz obowiązkowo wizytę św. Mikołaja, który wszystkich gości obdaruje upominkami. Mile widziane przebrania. Koszt biletu to 50 złotych. Przewidywany czas trwania imprezy to około 1,5 godziny. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.00.Obowiązują zapisy: info@cafeleniwiec.pl lub 733004484.
   
 3. Mikołajkowy Bal ze Śnieżynką - 08.12.2017
  Park Rozrywki Rodzinka zaprasza na wyjątkowo atrakcyjny bal mikołajkowy. W programie m.in. malowanie twarzy w świąteczne wzory, zagadki i konkursy z nagrodami, słodkie upominki dla każdego, całe mnóstwo gier i zabaw. Park odwiedzi sam św. Mikołaj oraz wielu innych gości. Przewidziano również magiczną niespodziankę.
   
 4. Potworki. Warsztaty fotografii otworkowej dla dzieci - 09.12.2017
  Galeria Miejska Arsenał zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat na bezpłatne warsztaty fotografii otworkowej. Potworki to aparaty typu camera obscura, które udowadniają, że nie trzeba mieć bardzo drogiego aparatu, aby robić znakomite zdjęcia. Podczas warsztatów uczestnicy skonstruują własny aparat otworkowy, zrobią nim zdjęcie i samodzielnie wywołają je w miniciemni fotograficznej. Aparaty zostaną wykonane z materiałów z odzysku. Celem zajęć jest rozwijanie kreatywności i przekazanie praktycznej wiedzy, którą dzieci będą mogły wykorzystać w warunkach domowych.
   
 5. Kinowy Targ Świąteczny - 10.12.2017
  Kino Muza przy ul. Św. Marcina 30 zaprasza na jedyny w swoim rodzaju targ świąteczny. To idealne rozwiązanie na spędzenie wspólnie niedzieli, a przy okazji zakup świątecznych upominków. Dla dorosłych uczestników organizatorzy zapewniają pyszne grzane wino i mobilną saunę, która stanie na ulicy Św. Marcina. Oprócz tego będzie można kupić niebanalne prezenty m.in. ręcznie robione zapachowe świece i biżuterię, książki, plakaty, płyty winylowe. Rodzice będą mieli okazję wspólnie z dziećmi wykonać świąteczne kartki z życzeniami i obejrzeć świąteczne filmy.
   
 6. CZYTATY "Kiedy byłem mały..." - 16.12.2017
  Biblioteka Raczyńskich zaprasza na wyjątkowe przedświąteczne spotkanie z Chórem Domirela z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Henryka Wieniawskiego. Organizatorzy zapraszają do świata nut i dźwięków oraz wspólnego muzykowania. Na uczestników czekają również niespodzianki, opowieści o Bożym Narodzeniu i czasie, w którym wielu z nas wspomina znajome zapachy, smaki i dźwięki z przeszłości. Będzie to spotkanie wieńczące cykl CZYTATY i poprowadzi je Aleksander Michalica.
   
 7. Mamo, Tato, chodź do opery! Zaśpiewaj kolędę! - 17.12.2017
  Wyjątkowe spotkanie dla dzieci, rodziców i dziadków, aby zaczarować święta. Teatr Wielki w Poznaniu zaprasza na wspólne śpiewanie i granie ulubionych kolęd. Nie będzie to jednak, jak zapewniają organizatorzy, zwykłe kolędowanie. Będzie za to mnóstwo dobrej zabawy, żartów i niespodzianek spłatanych przez niesfornego elfa. Warsztaty rozpoczną się ćwiczeniami wokalnymi. Organizatorzy proszą o zabranie ze sobą instrumentów i wszystkiego, co wydaje dźwięki, a także tworzy atmosferę Świąt. Koszt zajęć 10 złotych.
   
 8. Pokaz Kotów Domowych - 17.12.2017
  W ferworze świątecznych przygotowań znajdźmy chwilę dla ... kota :) Animacje dla dzieci zapraszają do Ośrodka Kultury "Wierzbak" na niecodzienny Pokaz Kotów Domowych. W programie imprezy m.in. wybór najpiękniejszego kota, nagrody dla kotów i publiczności, konkursy z nagrodami, dziecięcy pokaz kociej mody, kocie malowanie twarzy, warsztaty plastyczne z pazurem, zbiórka artykułów dla bezdomnych kotów, wizyta św. Mikołaja. Wstęp płatny w dniu imprezy: dzieci do lat 3 bezpłatnie, ulgowy 5 złotych, normalny 10 złotych. Rozpoczęcie o godzinie 11.00.

Oj będzie się działo i to nie mało ;) Mieszkańcy Poznania mają bardzo szeroki wybór na przedświąteczne spotkania, i to całkiem różne. Od wizyt św. Mikołaja do spotkań z .... kotem :) nie może Was tam zabraknąć! 

To tylko kilka z licznych atrakcji dla dzieci i całych rodzin w Pozaniu. O wiele więcej znajdzecie na Rodzicowo.pl w zakładce Eventy lub Warsztaty. Bądźcie na bieżąco, a nic Was nie ominie.

Komentarze