Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Mapki atrakcji

Wróć
Kategorie bloga
Najciekawsze wydarzenia dla dzieci we Wrocławiu - grudzień 2017

Najciekawsze wydarzenia dla dzieci we Wrocławiu - grudzień 2017


Wydarzenia dla dzieci we Wrocławiu związane są już tylko z jednym tematem. Jeszcze chwila wyczekiwania i nadejdą Święta. Jeśli jeszcze zostało coś do odhaczenia na Waszej liście postanowień noworocznych, to już ostatni dzwonek ;) Ten czas, który pozostał do końca roku możecie również wykorzystać na udział w warsztatach, atrakcjach i wydarzeniach dla dzieci. Poniżej prezentujemy krótki przewodnik po tych najciekawszych. Wszystkie wydarzenia znajdziecie zaś w wyszukiwarce Eventów na Rodzicowo.pl :)

 1. Rodzinne warsztaty dekorowania pierników - 01.12.2017

Family Cafe Foks przy ulicy Krzyckiej 83c/1c zaprasza na słodkie warsztaty dekorowania pierników. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich, małych i dużych, również tych, którzy myślą, że do dekorowania pierniczków konieczny jest talent kulinarny i plastyczny. Okazuje się, że pierniki ozdabiać może każdy i nie liczy się wzór, ale wspaniała rodzinna zabawa. Koszt warsztatów to 55 złotych.

 1. Bieg Mikołajkowy z Biegiem Rodzinnym - 03.12.2017

Bieg Rodzinny rozpocznie się o godzinie 11.45, a Bieg Główny o 12.30. Celem imprezy jest promocja zdrowego stylu życia, integracja mieszkańców Wrocławia oraz zakończenie sezonu biegowego przez członków WKB Piast. Star i Meta obu biegów to alejka na końcu ulicy Malczewskiego od strony Parku Biskupińskiego. Bieg Główny obejmuje dystans 10 km, a Bieg Rodzinny 1 km. Dla wszystkich uczestników przewidziano nagrody, ciepłą herbatę, a dla najmłodszych uczestników słodkie upominki.

 1. Zaczarowany Prezent - Mikołajkowy spektakl taneczny dla dzieci - 03.12.2017

Jest to spektakl premierowy Teatru Widowiskowego Fantasma. Opowiada historię małej dziewczynki, która znajduje tajemnicze pudełko. Postanawia otworzyć je i odkrywa magiczne postacie, które przenoszą ją w zaczarowany świat Fantasmy. Jest to świat pełen spełnionych marzeń. W magicznym świecie dziewczynka spotyka rozmaite postaci, które posiadają wyjątkowe umiejętności i charakterystyczne rekwizyty.

 1. Mikołajki na Stadionie Wrocław - 03.12.2017

Szkoła Tańca Flashdance oraz Stadion Wrocław zapraszają na rodzinne świętowanie na stadionie. Organizatorzy zapewniają moc atrakcji dla małych i dużych. Czekają na Was m.in.: auta sportowe (Zygzak Mcqueen ;), gry planszowe, pokazy jiujitsu, strefa nauki, spektakle taneczne, gdy i zabawy z nagrodami. Tego dnia o godzinie 18.00 na stadionie odbędzie się również koncert charytatywny, którego gwiazdami będą m.in. Anna Wyszkoni, Beniamin, Paweł Tymiński wraz z zespołem. Organizatorem koncertu jest Fundacja Mam Marzenie. Wstęp na imprezę Mikołajkową jest bezpłatny, natomiast bilety cegiełki na koncert kosztują 35 złotych.

 1. Mikołajki w Loopy's World - 6,9,10.12.2017

Rodzinne Centrum Rozrywki zaprasza na wspólne spędzenie czasu w świątecznym nastroju. Święty Mikołaj i jego dzielni pomocnicy przygotowali całą moc atrakcji i zabawy dla całej rodziny. Dzieci odwiedzające Loopy's World mogą przystąpić do Egzaminu na Pomocnika Świętego Mikołaja, otrzymają Złoty Bilet, który uprawnia do podróży jedynym w swoim rodzaju zimowym wehikułem zabawy. Na gości czeka również animacja Ekspres polarny i skradziona gwiazdka oraz spotkanie z najprawdziwszym Świętym Mikołajem. 

 1. Przygoda z książką - warsztaty w CRZ Krzywy Komin. Historia w Harmonijce - 09.12.2017

Punktem wyjścia warsztatów są ilustracje z książek oraz ich treść. Prowadzący spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy można czytać książki napisane obrazkami. Uczestnicy poznają historie zwierząt, ludzi, strachów, stworów. Warsztaty są przeznaczone dla dzieci w wieku 9-12 lat i odbywają się w atmosferze wzajemnego szacunku, zrozumienia i otwartości na każdą wizję. Koszt uczestnictwa to 39 złotych. Książki, z którymi zapoznają się dzieci to: "Klementyna lubi kolor czerwony" oraz "Czary na białym".

 1. Bajeczki z walizeczki - 12.12.2017

Klub Rodzica oraz Filia Nr 23 MBP we Wrocławiu zapraszają na interaktywne zajęcia dla kreatywnych rodziców i dzieci (w wieku od 2 do 3 lat). W trakcie zabawy Pani Teatrzyk ze swojej magicznej walizeczki wyczaruje pacynkowe postaci z bajek i ulubionych wierszyków dla dzieci. Na zajęcia obowiązują zapisy, są one bezpłatne. Rezerwacja: tel. 71 354 72 64 lub mailowo mbp23@biblioteka.wroc.pl

 1. Ruchome obrazy - warsztaty tworzenia świątecznych gifów - 18.12.2017

Krzywy Komin i Centrum Rozwoju Zawodowego zapraszają na warsztaty tworzenia kreatywnych ruchomych obrazków - gifów - ze świątecznymi życzeniami. Będzie to doskonały pomysł na nowoczesne złożenie życzeń tym, z którymi podczas Świąt nie możemy spotkać się osobiście. Koszt warsztatów to 79 złotych.

Mamy nadzieję, że nasz krótki przewodnik umożliwi Wam wybór najciekawszych wydarzeń dla dzieci, na które możecie wybrać się w grudniu. Pamiętajcie, aby śledzić naszą stronę i często zaglądać w zakładkę Eventy, gdzie na bieżąco aktualizujemy listę atrakcji. Co miesiąc będziemy przygotowywać również przegląd tych najciekawszych wydarzeń dla dzieci we Wrocławiu.


Komentarze