Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Mapki atrakcji

Wróć
Kategorie bloga
Najciekawsze wydarzenia i atrakcje dla dzieci w Warszawie - styczeń 2018

Najciekawsze wydarzenia i atrakcje dla dzieci w Warszawie - styczeń 2018


Koniec świątecznego leniuchowania! Zaczynamy nowy rok. To oczywiście oznacza nowe postanowienia, nowe marzenia, nowe cele. Jeśli ktoś z Was postanowił sobie, że w 2018 roku będzie więcej czasu spędzał z dziećmi, to nadchodzimy z pomocą. Przygotowaliśmy dla Was szybki przegląd najciekawszych wydarzeń i atrakcji dla dzieci w Warszawie, które pomogą wytrwać w noworocznym postanowieniu.

Wszystkie wydarzenia i warsztaty dla dzieci znajdziecie na Rodzicowo.pl w zakładce Eventy lub Warsztaty. Bądźcie na bieżąco! :)

 

Wydarzenia i atrakcje dla dzieci w Warszawie - styczeń 2018

1. Betlejem w Warszawie -  04.01.2018

Na początek jeszcze coś w świątecznym klimacie. Wyjątkowy koncert kolęd odbędzie się 4 stycznia w Hali Torwar przy Łazienkowskiej 6A. Podczas ponad dwugodzinnego koncertu będzie można usłyszeć ponad 30 kolęd i pieśni bożonarodzeniowych, w zupełnie nowych aranżacjach. Wykonają je wspaniali artyści m.in. Natalia Kukulska, Igor Herbut, Kasia Moś, Mietek Szcześniak, Mateo.O, Adam Krylik, Beata Bednarz, Dana Vynnytska. Wokalistom będzie towarzyszyć jedna z najlepszych orkiestr kameralnych w Europie - AUKSO. Betlejem w Warszawie to jeden z koncertów cyklu Betlejem w Polsce, które odbędą się w  miastach.

2. Czytamisie. Warsztaty interakcyjne dla najmłodszych w BOK - 07.01.2018

Białołęcki Ośrodek Kultury Głębocka 66 zaprasza na rodzinne warsztaty z pedagogiem specjalnym. Celem tych warsztatów jest nauka nazywania emocji i poszukiwanie sposobów radzenia sobie z nimi. Najbliższe spotkanie będzie poświęcone zazdrości, z którą bardzo często nie potrafią poradzić sobie dzieci, ale jeszcze częściej dorośli. Dla rodziców zazdrość okazywana przez dzieci może być wyraźnym sygnałem ich potrzeb i pragnień, więc czasami może być pożyteczna. Na warsztatach uczestnicy nauczą się jak reagować na zazdrość, jak o niej rozmawiać, a może nawet jak ją pokonać. W trakcie spotkania zostaną wykorzystane techniki bajkoterapii, dramy, logorytmiki, arterterapii. Są to zajęcia bezpłatne dla dzieci w wieku 3-6 lat. Obowiązują zapisy kasa@bok.waw.pl lub 22 300 48 00, wew. 2.

3. Niedzielne balety - warsztaty baletowe dla dzieci - 07.01.2018

Bielański Ośrodek Kultury zaprasza na bezpłatne warsztaty baletowe dla dzieci od 4 roku życia. Jak zapewniają organizatorzy, balet rozwija plastykę ciała, pozwala wyrazić radość dziecięcych emocji, rozbudza wrażliwość na estetykę i piękno, a także wyrabia nawyk prawidłowej postawy. Zajęcia będzie prowadzić Beata Pawlik Kociałkowska - tancerka i choreograf. Obowiązują zapisy na info@bok-filia.eu.

4. Poranki filozoficzne w Teatrze Polskim - Różnorodność. Harmonia. Piękno - 13.01.2018

Poranki filozoficzne w Teatrze Polskim, to cykl spotkań realizowanych wspólnie z Pracownią Filozoficzną EUREKA. Ich celem jest zachęcanie dzieci do samodzielnego myślenia oraz zadawania trudnych pytań, a przede wszystkim do oczekiwania, od nas dorosłych, odpowiedzi na te pytania. Uczestnicy warsztatów dyskutują na zadany temat ucząc się werbalizowania swoich myśli, argumentowania swojego zdania i reagowania na argumenty innych uczestników dyskusji. W warsztatach dzieci uczestniczą samodzielnie. Koszt udziału w warsztacie to 12 złotych. Informacje i rezerwacje: Biuro Obsługi Widzów tel. 22 826 49 18, e-mail rezerwacje@teatrpolski.waw.pl. 20 stycznia tematem warsztatów będzie: Kultura. Wiele Kultur. Wielokulturowość.

5. 26 Finał WOŚP - 14.01.2018

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy tym razem zagra "dla wyrównania szans w leczeniu noworodków". 14 stycznia odbędzie się 26 już finał Orkiestry dowodzonej przez Jurka Owsiaka. Całość wydarzenia zostanie pokazana w transmisji telewizyjnej, jednak w ten jeden dzień w roku warto z Orkiestrą być na żywo. W wielu miejscach w Warszawie odbędzie się mnóstwo wydarzeń towarzyszących. Warto śledzić oficjalną stronę internetową: https://www.wosp.org.pl/ i wybrać się z całą rodziną, aby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

6. Minecraft i Super Bohaterowie. Warsztaty plastyczne - 20.01.2018

Pracownia Zajęć Twórczych M80 zaprasza na rodzinne warsztaty plastyczne z kreatywnymi koralikami. Celem warsztatów będzie wykonanie oryginalnych breloczków, które będzie można przymocować do kluczy lub do plecaka lub torby. Dzieci zostaną wyposażone we wszystkie niezbędne materiały. Samodzielnie w warsztatach mogą brać udział dzieci w wieku od lat 7. Młodsze dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach z opiekunami. Koszt uczestnictwa: 45 złotych (dziecko + rodzic). Informacje i zapisy: zapisy@pracownia-m80.pl lub telefonicznie 693 859 100.

7. Nie ma…nie ma…jest - 24.01.2018

To wyjątkowy spektakl przygotowany przez aktorów Teatru Baj dla dzieci w wieku 0-3 lat i ich opiekunów. Sam spektakl trwa 30 minut, po nim następuje 15 minut zabawy. Przedstawienie wypełnione jest rozmaitymi kształtami, dźwiękami i niespodziewanymi zdarzeniami. Aktorzy przy pomocy prostych cylindrycznych obiektów zaglądają w świat wczesnego dzieciństwa.

8. Mały DKF w Domu Kultury Świt. Czy dobrze jest być sobą? 27.01.2018

Dom Kultury Świt na Targówku zaprasza na Mały Uniwersytet Filmowy, w ramach którego odbędzie się projekcja filmu "Dziewczyna i chłopak". Po filmie organizatorzy zapraszają na dyskusję. Podczas dyskusji uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytania: dlaczego często chcemy być kimś innym?, co się nam w nas nie podoba?, kim chcemy być?, jak to się zmienia w czasie?, czy warto być sobą? Fabuła filmu opowiada historię rodzeństwa, która pomimo uderzającego zewnętrznego podobieństwa ma zupełnie odmienne charaktery. W czasie wakacji dochodzi do niezwykłego zdarzenia i rodzeństwo zamienia się ciałami. Czas spędzony w "skórze" tego drugiego będzie wielkim sprawdzianem dla obojga.

Po świątecznej gorączce i sylwestrowym szaleństwie w styczniu proponujemy Wam nieco zwolnić tempo. Noworoczne wydarzenia dla dzieci w Warszawie, to również okazja do przemyślenia i zweryfikowania naszych postanowień i celów. 


Komentarze