Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Mapki atrakcji

Wróć
Kategorie bloga
Przedstawienia teatralne dla dzieci - Październik 2017

Przedstawienia teatralne dla dzieci - Październik 2017 6


Czasami wydaje nam się, że teatr, to rozrywka przeznaczona głównie dla dorosłych i pomysł zabierania do niego dzieci nie należy do najbardziej trafionych. Jednak teatry dziecięce i proponowany przez nie repertuar przypadnie do gustu nie tylko najmłodszym widzom, ale również ich opiekunom. Duży wybór przedstawień dla dzieci w różnym wieku, to z pewnością argument, aby na kilkadziesiąt minut wrócić w beztroskie czasy dzieciństwa.

Przygotowaliśmy dla Was krótki przegląd najciekawszych przedstawień teatralnych dla dzieci, na które możecie się wybrać jeszcze w październiku!

Teatr Baniek Mydlanych - 23-31.10.2017

Katowice, Kielce, Kraków, Wrocław, Warszawa, Olsztyn, Białystok, Kalisz, Bielsko-Biała, Gdańsk


Źródło: teatrbaniek.pl

Teatr Baniek mydlanych kolejny raz wyrusza w trasę i zaprasza swoich widzów na spektakl pt. "Tajemnica Bańki Szczęścia". Bohaterowie sztuki to Mydlaneczka i Bąbelek, którzy próbują zgłębić naukę panowania nad bańkami mydlanymi. Zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycielki Czarodziejówny. Bąbelek bardzo pragnie poznać tajemnicę Bańki Szczęścia, która została utracona wiele lat temu. Okazuje się, że brakuje mu już tylko jednego składnika, który został ukryty w laboratorium Mistrza Bulbologii Szkodliwej - Profesora Bulbulasa. Niezwykłe przedstawienie przeniesie widzów w prawdziwie baśniowy wymiar. Efektów specjalnych z całą pewnością nie zabraknie.

NIKT NIC NIE WIE - 15.10.2017

 Kawiarnia Resort, Warszawa


Źródło: https://www.facebook.com/events/1969772473287036

Niezwykły spektakl dla młodych widzów, gdyż w całości jest on improwizowany. Oznacza to, że dzieci oraz ich opiekunowie sami decydują o tym, co wydarzy się na scenie. Przedstawienie nie posiada scenariusza, a aktorzy wspólnie z widzami układają zabawne, wzruszające historie. Wszystko dzieje się tu i teraz i wszystko zależy tylko od dziecięcej wyobraźni.

"Ale... Cyrk..." - 21-22.10.2017

Teatr Czarnego Tła, Chorzów


Źródło: http://teatr-czarnego-tla.blogspot.com

            Niezwykłe przedstawienie zrealizowane w technice "czarnego teatru". Widzowie będą mieli okazję z bliska przyjrzeć się pracy w cyrku, ale w dość nietypowy sposób. "Ale... Cyrk...", to spektakl, w którym główną rolę odgrywają ruch, muzyka, taniec i światło ultrafioletowe. W całym przedstawieniu nie pojawiają się sceny mówione. Pojawią się za to zwierzęta, akrobaci, a nawet klaun ;) Po zakończeniu spektaklu organizatorzy zapraszają na pokaz "jak to jest zrobione", który wyjaśni widzom na czym polega technika "czarnego teatru".

Kiedy zakwitnie Margerytka - 22-27.10.2017

Teatr Lalek Pleciuga, Szczecin

 Źródło:www.pleciuga.pl

Przedstawienie dla najmłodszych widzów, które umożliwia poznanie świata wartości. Spektakl, to historia uroczych kaczuszek, które wraz z mamą wybrały się na polanę, aby na własne oczy zobaczyć, jak kwitnie margerytka. Po drodze spotykają nowych przyjaciół: niedźwiadka, zająca i osła. Na słodkie kaczątka czyha niebezpieczeństwo w postaci przebiegłego lisa. Finał historii odpowie na pytanie, co jest silniejsze - przyjaźń, lenistwo, strach, czy chęć bycia podziwianym.

Ania z Zielonego Wzgórza - 15-16.10.2017

Kieleckie Centrum Kultury, Kielce


Źródło: www.kck.com.pl

Któż z nas nie pamięta wspaniałej historii uroczej, rudowłosej Ani? Być może warto odświeżyć sobie pamięć? Kultowa opowieść o potrzebie zrozumienia, przyjaźni i akceptacji. Seria powieści o sympatycznej Ani Shirley podbiła serca czytelników na całym świecie. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszą się również spektakle teatralne na podstawie książki. Stylowe kostiumy i dynamiczna scenografia z pewnością zainteresują młodszych widzów. Zabawne, momentami liryczne, dialogi przywrócą wspomnienia dorosłym. Wszystkich z pewnością zachwyci i skłoni do refleksji.

Październik teatrem stoi! Spośród wielu spektakli dla dzieci, naprawdę jest w czym wybierać. To doskonały moment, aby polubić teatr z wzajemnością. To świetna atrakcja dla dzieci małych i dużych.

Wszystkie spektakle i wydarzenia dla dzieci znajdziecie na Rodzicowo.pl w zakładce Eventy :)


Komentarze


Alicja /

do teatru jesienią... wspaniała propozycja :)

Anna Koźmińska /

My pójdziemy na Teatr Baniek Mydlanych :)

Alicja - Anna Koźmińska /

dzieci kochają bańki mydlane :)

Gosia Cedro /

Idziemy na Anię z Zielonego Wzgórza, córka już nie może się doczekać! Fajnie, że jeszcze to "grają" :)

Dorota /

rodzicom warto przypomnieć! zabierajcie dzieciaki do teatrzyku i twórzcie z nimi piękne wspomnienia

Magdalena /

Świetny artykuł. Warto przypomnieć dzieciom o teatrzyku. Musze przyznać, że ja mojej pierwszej wizyty w teatrze jako dziecko nigdy nie zapomnę... byłam zachwycona! Dzieci mają taką fantazję, żywe postacie to prawdziwa bajka - tu i teraz :)