Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Mapki atrakcji

Wróć
Kategorie bloga
Wydarzenia dla dzieci w Gdańsku - grudzień 2017

Wydarzenia dla dzieci w Gdańsku - grudzień 2017 2


Dla wszystkich, którzy już nie mogą doczekać się Świąt przygotowaliśmy krótką listę najciekawszych wydarzeń dla dzieci w Gdańsku, które umilą czas oczekiwania. Coś dla siebie znajdą i mali i duzi sympatycy przedświątecznych atrakcji.

Wszystkie atrakcje i imprezy dla dzieci znajdziecie na Rodzicowo.pl w zakładce Eventy lub Warsztaty. 

1. Jarmark Bożonarodzeniowy Gdańsk - 02-23.12.2017

Jarmark Bożonarodzeniowy będzie odbywał się aż w trzech miejscach: na Targu Węglowym, wewnątrz Wielkiej Zbrojowni przylegającej do Targu (Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła), na Wyspie Spichrzów( Świąteczne Smaki). Na odwiedzających czekają liczne atrakcje m.in.: mówiący ludzkim głosem łoś Lucek, renifery w Zaczarowanej Karecie, bombki giganty, 8-metrowy Anielski Młyn, rumaki w Weneckiej Karuzeli, 35 metrów długości torów saneczkowych na Górce Lodowej. Na Jarmarku Rzemiosła i Rękodzieła będą czekały ręcznie wykonane ozdoby choinkowe, wyroby ceramiczne, tkane dywany, zabawki edukacyjne, naturalnie wyrabiane kremy i mydła. Od 6 grudnia na Targu będzie można spotkać św. Mikołaja i otrzymać od niego specjalną pocztówkę z dedykacją.

2. Mikołajki w Loopy's - 06,09,11.12.2017

Loopy's zaprasza wszystkie maluchy do wspólnego ratowania Świąt. Okazało się bowiem, że ktoś skradł pierwszą gwiazdkę i Mikołaj nie będzie wiedział, że już czas na rozdawanie prezentów. Na śmiałków czeka mnóstwo dodatkowych atrakcji: podróż ekspresem polarnym, spotkanie ze św. Mikołajem. Chętni będą mogli podejść do egzaminu na pomocników św. Mikołaja. Dla wytrwałych Mikołaj przygotował specjalne upominki.

3. Mikołajki w Ogrodzie Centrum Reduta - 06.12.2017

Mikołajki są organizowane dla mieszkańców Dolnego Miasta, dla całych rodzin: rodziców, dzieci, dziadków, dla każdego kto zechce przyjść i wspólnie świętować. W programie wydarzenia m.in.: Przedstawienie grupy teatralnej z Centrum Reduta, występ Chóru Mieszczan Gdańskich, pokaz ogni, występ bluesowego zespołu Werbińska&Pawlina. Gościem honorowym imprezy będzie oczywiście Mikołaj, który przybędzie z workiem pełnym prezentów. Organizatorzy ze swojej strony zapewniają ciepłą herbatę i ciasto. Uprzejmie proszą o zabranie własnych wypieków lub przekąsek.

4. Mikołajki na Lodowisku - 06.12.2017

Wyjątkowe spotkanie ze św. Mikołajem zapowiada się na Gdańskim Lodowisku. Zaprasza na nie organizator - Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury. W godzinach 17.30-19.30 jazdę na lodzie będzie umilał Lew - maskotka Lechii Gdańsk oraz sam św. Mikołaj z workiem pełnym słodyczy. Do zabawy zaproszą również bajkowe postaci, z którymi będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. W trakcie zabawy odbędzie się konkurs na najlepsze bajkowe przebranie. Hala zostanie przyozdobiona świątecznymi światełkami, a o dobrą muzykę do zabawy zadba dj. Podczas imprezy będzie organizowana zbiórka na rzecz fundacji "Obudź Nadzieję".

5. Świąteczna ciężarówka Coca-Cola! - 06.12.2017

Świąteczna ciężarówka Coca-Cola zatrzyma się w Gdańsku na ulicy Stągiewnej (przed kołem widokowym AmberSky) o godzinie 15.00, a w dalszą drogę wyruszy o godzinie 20.00. Przywiezie ze sobą oczywiście całą moc atrakcji: Baśniowy Pokój ze św. Mikołajem, personalizację puszek Coca-Cola, wirtualną przejażdżkę saniami św. Mikołaja, gifbudka, fabryka upominków i prezentów świątecznych, konkursy, gry i zabawy.

6. Planszowanie w ECS - 07.12.2017

W każdy pierwszy czwartek miesiąca zimowy ogród Europejskiego Centrum Solidarności zaprasza na wspólne granie w planszówki. Grać może każdy, w każdym wieku, sam, z rodziną lub z przyjaciółmi. Organizatorzy zachęcają do gry, gdyż planszówki doskonale wspomagają rozwój intelektualny, uczą zasad współzawodnictwa, rozwijają wyobraźnię oraz są doskonałym sposobem na wspólne spędzenie wolnego czasu. W ECS można zagrać m.in. w :Ego, Kolejka, Santiago, Zwierzaki Cudaki i wiele innych.

7. O bombce, co z choinki spadła - 10.12.2017

Miasto Aniołów, w ramach pokazów teatralnych dla dzieci, zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Teatrzyki. Tym razem dzieci wezmą udział w przedstawieniu o bombce, która spadła z choinki i niefortunnie rozbiła pięknie zapakowany prezent. Zmartwiona bombka poprosi o pomoc dzieci, które spróbują naprawić uszkodzony upominek. Muszą się jednak spieszyć, bo pierwsza gwiazdka lada moment zabłyśnie na niebie, a Mikołaj czeka już za drzwiami. Koszt biletu 12 złotych.

8. Dzielny Grześ i Święty Mikołaj - 17.12.2017

Kolejne przedstawienie z cyklu Teatrzyki organizowane przez Miasto Aniołów. Dzielny Grześ i Święty Mikołaj to spektakl pacynkowy skierowany do dzieci w każdym wieku. Bohaterowie przedstawienia zwracają się bezpośrednio do widzów i wchodzą z nimi w interakcje. Dzięki temu dzieci czują, że razem z aktorami tworzą to wyjątkowe dzieło. Przedstawienie opowiada historię dzielnego chłopca, Grzesia, który ratuje miasto i Mikołaja przed złą czarownicą.

9. Sylwestrowe EduParty dla dzieci od 3 lat - 31.12.2017

Najprawdziwszy w świecie Bal Sylwestrowy z zabawą i nocowaniem pod fachową opieką animatorów z EduCafe. W programie imprezy m.in. zabawa taneczna przy największych hitach (mile widziane przebrania), sylwestrowa kolacja, gry, zabawy, konkursy i animacje. Po imprezowanym szaleństwie przyjdzie czas na sen, a następnie na wspólne noworoczne śniadanie. Obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 10 dzieci). Koszt 210 złotych (przy zapisach do 8 grudnia), 240 złotych (przy zgłoszeniu po 8 grudnia).

W grudniu marzy nam się żeby było biało, nie za zimno, świątecznie, nastrojowo i spokojnie. Niestety rzeczywistość nie zawsze jest dla nas łaskawa. Kiedy za oknem deszcz zamiast śniegu, w sklepie długie kolejki, w pracy nerwowa końcówka roku, sami musimy zadbać o świąteczny nastrój. Na szczęście z pomocą przychodzą wydarzenia dla dzieci, które sprawią, że z całą pewnością poczujecie magiczny klimat nadchodzących świąt.


Komentarze


Gosia Cedro /

Fajne macie te zestawienia miesięczne! Ale wyszukiwarka Eventów mi służy, jest bardzo pomocna kiedy chcemy zrobić z dziećmi coś ciekawego. Ostatnio znaleźliśmy fajne warsztaty z dekorowania pierniczków, dzieciaki zachwycone i już powiesiły je na choince. Są z siebie bardzo dumne :D

Aneta /

Bardzo dziękujemy za ciekawe propozycje na złapanie Mikołaja :) Na łyżwach będziemy na pewno. Pozdrawiamy zespół.