Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Mapki atrakcji

Wróć
Kategorie bloga
Wydarzenia dla dzieci w Gdańsku - styczeń 2018

Wydarzenia dla dzieci w Gdańsku - styczeń 2018


Jeśli jeszcze nie możecie się odnaleźć po świętach i zabawie sylwestrowej nadchodzimy Wam z pomocą ;) Przygotowaliśmy krótki przegląd atrakcji i wydarzeń dla dzieci w Gdańsku, na które możecie zabrać maluchy w styczniu. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Wszystkie wydarzenia, zajęcia, warsztaty, imprezy dla dzieci na bieżąco znajdziecie na Rodzicowo.pl w zakładce Eventy lub Warsztaty

Koncert Noworoczny: Taneczne podsumowania - 10.01.2018

Dom Sztuki GAK zaprasza serdecznie na Koncert Noworoczny, który odbędzie się dziesiątego stycznia w godzinach 17.30 - 18.30. Będzie to koncert zespołów tanecznych GAK, wykonujących taniec współczesny oraz taniec z przyborem. Będzie to wydarzenie podsumowujące pierwszy semestr taneczny. Wystąpią zespoły: Insomnia, Wesołe Nutki, Nutki Mini. Koszt biletu 5 złotych.

Kraina Śpiochów - 13.01.2018

Miejski Teatr Miniatura zaprasza na premierę spektaklu dla dzieci od lat 3 pt. "Kraina Śpiochów". Jest to spektakl w wykonaniu znakomitych aktorów z Polski i Litwy. Opowiada o Królewnie Śpioszce, która dręczona sennymi koszmarami nie może zasnąć. Jej tata, Król Śpioch, postanawia wyruszyć w drogę i poszukać rozwiązania problemu. Historia pełna humoru i niesamowitych zdarzeń, której autorką jest Marta Guśniowska.

Zabawa choinkowa dla dzieci - 13.01.2018

Winda - Gdański Archipelag Kultury zaprasza na wyjątkową zabawę choinkową dla najmłodszych. Start imprezy o godzinie 11.00. W tym roku tematem przewodnim będzie historia Piotrusia Pana, a bal odbędzie się pod hasłem "Karnawał w Nibylandii". Pomimo tego, że mieszkańcy Nibylandii cały rok spędzają na zabawie i psotach, karnawał to czas wyjątkowy. W zabawie obiecali uczestniczyć Wódz Wielka Mała Pantera wraz z Tygrysią Lilią, Syreny, a być może również Pan Smee - bosman statku Kapitana Haka. Wstęp wolny na podstawie wejściówek, które można odbierać w Klubie Winda przy ulicy Racławickiej 17.

26. Finał WOŚP - 14.01.2018

Miejscem, gdzie zaplanowano najwięcej imprez towarzyszących 26 finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie Targ Węglowy, gdzie od godziny 15.00 rozpoczną się koncerty. Wolontariusze na ulice miast wyruszą już od godziny 6.00. Sztab Orkiestry oraz centrum obliczeniowe będzie znajdować się w pobliżu Targu, w Akademii Sztuk Pięknych. Więcej informacji oraz aktualności najdziecie na stronie internetowej organizatora: www.wosp.org.pl.

Rodzic w Teatrze - 14.01.2018

Rodzic w Teatrze to wyjątkowa inicjatywa dla rodziców, którzy z miłą chęcią wybrali się do teatru, ale nie mają z kim zostawić w tym czasie swoich pociech. Teatr Wybrzeże wychodzi naprzeciw takiej sytuacji i zaprasza na spektakl, który zapewni niesamowite wrażenia rodzicom i ich dzieciom. W momencie, gdy rodzice z przejęciem będą oglądać "Przedwiośnie" ich maluchy będą świetnie się bawić na teatralnym placu zabaw, na którym czeka na nich mnóstwo zabaw ruchowych, plastycznych, a nawet mała charakteryzacja. Opieka dla maluchów jest obliczona na pół godziny przed spektaklem, do pół godziny po spektaklu. Zapisy dzieci (od 3 roku życia) oraz rezerwacja miejsc na wybrane spektakle pod numerem telefonu: 58 301 13 28.

Zatańczmy z całym Światem - koncert edukacyjny - 15-16.01.2018

Polska Filharmonia Bałtycka zaprasza na wyjątkowy koncert, podczas którego poprzez taniec i muzykę widzowie poznają kulturę, zwyczaje, bliskich i dalekich krajów. Ponieważ będzie to koncert karnawałowy, będzie kolorowy i odjazdowy. Zatańczą znakomici tancerze, a przygrywać im będą wspaniałe instrumenty, takie jak: klarnet, saksofon oraz trąbki. Następnie na scenę wkroczy fortepian, perkusja i kontrabas. Koncert rozpocznie marsz, następnie widzowie obejrzą stylowego walca wiedeńskiego oraz tango A. Piazzolli. Będzie też polka i włoskie tarantella. Na scenie nie zabraknie rosyjskiego tańca w kolorowych strojach oraz żywiołowego tańca wiedeńskiego. Na oczach widzów powstanie afrykański busz, w którym bębny rozpoczną afrykański taniec. Tancerze przedstawią również taneczną wersje "Lampy Aladyna".

Kolorowe wiersze - 21.01.2018

Restauracja Miasto Aniołów oraz Teatrzyki Niedzielne zapraszają na wyjątkowe przedstawienie grane w formule kabaretowej, które uczy poprzez zabawę. Dzięki temu dzieci poznają najpiękniejsze wiersze dziecięce. Przedstawienie opowiada historię spotkania w parku poety i malarki, którzy postanawiają wspólnie zająć się poezją. Zamieniają płotek w wielką książkę i oczom dzieci ukazują się znane polskie wiersze. Wystąpi m.in.: "Chory kotek", "Stefek burczymucha", " Żuraw i czapla". W ten sposób dzieci zaznajomią się z bohaterami wierszy takich autorów jak: Maria Konopnicka, Jan Brzechwa czy Ignacy Kraszewski.

Teatr Qufer "Kot w Butach" - 26.01.2018

Na scenie Domu Sztuki po raz kolejny swoje przedstawienie zaprezentuje Teatr Qufer. Tym razem będzie to opowieść o sile przyjaźni i pielęgnowaniu marzeń pt. "Kot w butach". Bajka opowiada historię dwóch braci, którzy po śmierci ojca młynarza, dzielą majątek. Starszy brat dostaje młyn, młodszemu zaś dostaje się kot. Wydawać by się mogło, że podział był bardzo niesprawiedliwy, jednak jak to w bajkach bywa, kot nie był zwykłym kotem. Ujęty dobrym sercem Janka, który oddaje mu odziedziczone po dziadku buty, postanawia pomóc chłopcu w zrealizowaniu marzeń. Bajka przeznaczona jest dla dzieci w wieku 3-12 lat. Koszt biletu 10 złotych.

Przedstawienie, koncert, a może zabawa choinkowa? Atrakcje i wydarzenia dla dzieci w Gdańsku to prawdziwe karnawałowe szaleństwo :) Warto skorzystać z okazji i wybrać się z dziećmi na chociażby jedno wydarzenie. 


Komentarze