Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Mapki atrakcji

Wróć
Kategorie bloga
Wydarzenia dla dzieci w Poznaniu - styczeń 2018

Wydarzenia dla dzieci w Poznaniu - styczeń 2018


W nowym roku każdy z nas ma na pewno nowe postanowienia, plany, marzenia. Jednak największą przeszkodą w ich realizacji jest brak czasu. Portal Rodzicowo.pl doskonale wie, że dla rodzica każda zaoszczędzona minuta jest na wagę złota. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Was krótki przewodnik po najciekawszych atrakcjach i wydarzeniach dla dzieci w Poznaniu, z których możecie skorzystać w styczniu.

Strefa zabawy: papierowy teatr - 13.01.2018

Centrum Kultury Zamek zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat na warsztaty opowiadania bajek prosto z Japonii. Bajki będą prezentowane za pomocą drewnianego teatrzyku Kamishibai. Oprócz usłyszanych opowiadań uczestnicy warsztatów zobaczą również piękne ilustracje, które dodatkowo pobudzają wyobraźnie, uwalniają emocje i uczucia, a także wprowadzają dzieci w świat wartości. Dzieci będą miały możliwość stworzenia własnych ilustracji do bajek i zaprezentowania ich w drewnianym teatrzyku. W trakcie warsztatów dzieci pozostają pod opieką prowadzących. Koszt zajęć 10 złotych.

TRENCADÍS. Kolorowy świat Antonia Gaudiego - 13.01.2018

Galeria Miejska Arsenał zaprasza dzieci w wieku 5-8 lat wraz z opiekunami na wyjątkowe warsztaty, których inspiracją będzie twórczość Antonia Gaudiego, który mawiał, że "kolor to życie". Gaudi z potłuczonych i wydawałoby się bezużytecznych elementów kolorowej ceramiki tworzył niezwykłe mozaiki. Szablon z zarysem projektów tego katalońskiego artysty, będzie przez dzieci przyozdabiana małymi fragmentami papieru. Dzięki temu uczestnicy warsztatów dowiedzą się czym jest mozaika i jak Gaudi wykorzystywał ją w swojej pracy twórczej. W trakcie zajęć zostanie również wyświetlony krótki pokaz przedstawiający prawdziwe budowle, które były wzorem do przyozdabianych szablonów. Wstęp wolny. Informacje i zapisy: sekretariat@arsenal.art.pl, tel.: 61 852 9501.

Warsztaty tworzyMy - 13.01.2018

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 w Poznaniu serdecznie zaprasza na zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku 3-6 lat wraz z rodzicami. Zajęcia będą odbywać się w każdą kolejną sobotę w godzinach 10.30-12.00. Koszt zajęć to 5 złotych. 13 stycznia tematem warsztatów będzie balonowy tor z przeszkodami. 20 stycznia będzie to upominek dla dziadków, a 27 stycznia wyrzutnia na piłeczki. Obowiązują zapisy osobiste lub telefoniczne.

Wyprawa z Mieszkiem - oprowadzanie dla rodzin z dziećmi - 13.01.2018

Zazwyczaj po Bramie Poznania oprowadza Jakub, który jest kapitanem wehikułu czasu. Tym razem jednak będzie go zastępował Mieszko I. Opowie swoim gościom o realiach życia w średniowieczu oraz o swoich związkach z Poznaniem. Z wielką radością odpowie również na pytania od zainteresowanych uczestników oprowadzania. Wydarzenie jest przeznaczone dla dzieci w wieku 5-10 lat wraz z opiekunami. Oprowadzanie jest bezpłatne, obowiązują zapisy: pod nr tel. 61 647 7634.

26. Finał WOŚP - 14.01.2018

Jednym z miejsc, gdzie podczas finału będzie się dużo działo jest Ławica. To tam odbędzie się wyjątkowy koncert. W pobliżu ulicy Złotowskiej 45 stanie olbrzymia scena, na której wystąpią m.in. Golden Life, Duet Bajka, De Mono oraz Tytus z Acid Drinkers. Na uczestników wydarzenia będą czekały wyjątkowe pierniki, które powstaną w piekarni ze stu letnią tradycją. Dla wielbicieli sportu przygotowano bicie rekordu w spinningu na rowerach stacjonarnych. Więcej informacji i aktualności znajdziecie na stronie internetowej wosp.org.pl.

Koncert Gordonowski - 14.01.2018

Organizatorem koncertu jest Szkoła Muzyki Kompozytornia. W trakcie imprezy dzieci wraz z opiekunami będą grać na  instrumentach w różnych skalach i rytmach. Ma to na celu dostarczenie jak największej ilości bodźców muzycznych dla maluchów. Dodatkowymi atrakcjami będą fruwające w powietrzu piłeczki, chustki i bańki mydlane. Podczas koncertu przeplatać się będą utwory różnych gatunków muzycznych: piosenki ludowe, utwory z repertuaru muzyki rozrywkowej, poważnej oraz jazzu. Jest to z pewnością świetna okazja do twórczego spędzenia czasu z dziećmi. Koncert odbędzie się w sali Parku Rekreacyjno-Sportowego FAIRPLAYCE ul. Bożydara 10 Poznań. Koszt zajęć 15 złotych od osoby. Zapisy: kontakt@kompozytornia.pl lub tel: 880934135.

Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali - 18.01.2018

Księgarnia Z Bajki przy ulicy Przyjaźni 125 C zaprasza 18.01.2018 roku na godzinę 16.30 na prezentacje piosenek dla dzieci sprzed 50,60 lat. W programie warsztatów również budowa zielonego mostka, taniec walczyka i poleczki oraz kółko graniaste. Inspiracją i podkładem muzycznym do zabawy będą dawne melodie zebrane na płytach dołączonych do książki do książki z ilustracjami Kazimierza Wiśniaka. Koszt biletu 10 złotych. Rejestracja pod nr tel.: 61 8200 582 lub e-mail: ksiegarnia@ksiegarniazbajki.pl.

Balik karnawałowy - 20.01.2018

Dom Kultury Orle Gniazdo zaprasza dzieci w wieku 2-4 lat wraz z opiekunami na niezwykły balik karnawałowy. Impreza odbędzie się w godzinach 11.00-13.00. Będą tańce i gry przygotowane przez animatorów z MOZAIKI. Koszt biletu to 10 złotych. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie 61 877 78 42 lub mailowo (dkorlegniazdo@gmail.com).

Teatr ATOFRI "Stół - ciuchcia - miś" - 21.01.2018

To niezwykły spektakl dla dzieci w wieku 1-5 lat. Trwa 30 minut + 10 minut zabawy. Scena teatru zamienia się w czarodziejski pokój, w którym zabawki zmieniają się jak w bajkach. Kolorowe klocki układają się w dziecięce opowieści o ciuchciach, misiach i niesfornych piłkach.

W nowym roku nie bójmy się spróbować czegoś nowego. Może pierwszy raz wybierzemy się z dzieciakami do teatru lub muzeum. Być może będzie to pierwsze wspólne wyjście do kina lub rodzinne warsztaty. Warto spróbować i przekonać się, które z atrakcji i wydarzeń dla dzieci sprawią, że miło spędzicie wspólnie czas.


Komentarze