Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Mapki atrakcji

Wróć
Kategorie bloga
Wydarzenia i atrakcje dla dzieci we Wrocławiu - styczeń 2018

Wydarzenia i atrakcje dla dzieci we Wrocławiu - styczeń 2018


Liczne wydarzenia i atrakcje dla dzieci we Wrocławiu raczej nie dadzą szansy odetchnąć po hucznych sylwestrowych zabawach ;) W nowym roku z całą pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Ciekawe warsztaty, przedstawienia, rodzinne spotkania, to świetna okazja do wspólnej zabawy. Zobaczcie!

Co ciekawego dla dzieci we Wrocławiu będzie działo się w styczniu?

Klub Rodzica "Maluchowo" - 10.01.2018

Klub Rodzica to spotkania rodziców z dziećmi, dziadków z wnukami, rodziców z innymi rodzicami, dzieci z innymi dziećmi, które odbywają się w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. 10 stycznia spotkanie zostanie zorganizowane w Filii Nr 7 MBP we Wrocławiu. Spotkanie jest kierowane do dzieci w wieku 0-2 lat wraz z opiekunami. W programie zajęć znajdują się przede wszystkim zabawy fundamentalne z udziałem Magdaleny Krawczyk. Obowiązują zapisy: 717120013 email: mbp07@biblioteka.wroc.pl.

Bulwarowe czytanki - 12.01.2018

Są to spotkania organizowane co dwa tygodnie w Filii Nr 23 MBP we Wrocławiu wraz z Klubem Rodzica. Zajęcia są adresowane do dzieci w wieku od 4 lat wraz z opiekunami. Podczas warsztatów będzie głośne czytanie bajek połączone z zajęciami plastycznymi oraz wspólną zabawą. Na każdym spotkaniu tematem przewodnim będzie inna bajkowa postać. Wstęp wolny.

Mama z dzieckiem w kuchni - 12.01.2018

Pracownia Foof Design zaprasza dzieci w wieku 4-11 lat wraz z opiekunami na wspaniałą kulinarną przygodę. Będzie to świetna okazja do zainspirowania dziecka eksperymentowaniem w kuchni, a także przede wszystkim do wspólnego spędzania czasu. Podczas warsztatów organizatorzy podpowiedzą rodzicom, jak zainteresować malucha próbowania nowych smaków oraz jak odnaleźć dziecięcą radość we wspólnym przygotowywaniu posiłków. Zajęcia poprowadzi Natalia Gmyrek, mama, finalistka VI edycji programu MasterChef.

Betlejem Wrocławskie - 12.01.2018

Wyjątkowy koncert kolęd odbędzie się również we Wrocławiu, w Hali Stulecia. Najpiękniejsze polskie kolędy usłyszymy w wykonaniu znakomitych artystów: Natalia Kukulska, Kasia Moś, Daria Zawiałow, Beata Bednarz, Igor Herbut, Mate.o, Mietek Szcześniak, Agnieszka Musiał, Adam Krylik, Dana Vynnytska wraz orkiestrą Aukso. To będzie znakomite i niezapomniane wydarzenie muzyczne i duchowe, tym bardziej, że dochód ze sprzedaży biletów wspiera akcję "Głodnych nakarmić".

26. Finał WOŚP - 12.01.2018

W tym roku Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpocznie się we Wrocławiu już w piątek 12.01.2018 roku i potrwa cały weekend. Celem tegorocznego finału jest pozyskanie środków na wyrównanie szans w leczeniu noworodków. Koncerty będą odbywały się na trzech scenach: w Starej Piwnicy, w Starym Klasztorze i na placu Nowy Targ. Zagrają m.in.: Dżem, Arek Jakubik z zespołem Dr Misio, Lipali, Hurt, Koniec Świata, Bubliczki, Metalowe Dziewczyny i wiele innych. Wielki Finał odbędzie się 14 stycznia na dwóch scenach: plenerowej - na placu Nowy Targ oraz klubowej - w Starym Klasztorze. Na placu Nowy Targ będą czekać m.in. stoiska gastronomiczne, foodtrucki i stoiska z gorącymi napojami. Więcej informacji na stronie organizatora www.wosp.org.pl

Spotkanie autorskie i warsztaty plastyczne z Martą Szloser - 13.01.2018

Filia Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu zaprasza na wyjątkowe spotkanie z autorką książek dla dzieci oraz książek kulinarnych Martą Szloser. Pani Marta jest autorką książki pt. "Okruszek", której będzie poświęcone to spotkanie. Na początku będzie troszkę czytania, a później będzie można puścić wodze fantazji przy wykonywaniu okruszkowych cudo-stworków. Chętni będą mogli zakupić książki ze specjalną dedykacją oraz poprzytulać maskotkę psa Knedla.

Wielki Bal Karnawałowy - 13.01.2018

Klub Rodzica oraz Filia Nr 29 MBP we Wrocławiu serdecznie zapraszają na wspaniałą zabawę podczas Wielkiego Balu Karnawałowego. Impreza jest przeznaczona dla dzieci w wieku 3-6 lat wraz z opiekunami. Obowiązują zapisy: w bibliotece, telefonicznie (71 326 60 63) lub mailowo (mbp29@biblioteka.wroc.pl).

Rodzinne historie - 20.01.2018

Klub Rodzica oraz Filia Nr 29 MBP we Wrocławiu zapraszają na zajęcia warsztatowe, podczas których dzieci wraz z rodzicami tworzą drzewa genealogiczne swoich rodzin. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 6-9 lat wraz z opiekunami. Obowiązują zapisy: w bibliotece, telefonicznie (71 326 60 63) lub mailowo (mbp29@biblioteka.wroc.pl).

Atrakcje i wydarzenia dla dzieci, które w styczniu oferuje Wrocław to świetna okazja do wspólnego spędzania wolnego czasu oraz poszukiwania nowych inspiracji na cały rok. Mamy nadzieję, że nasz skrócony przewodnik pozwoli zaoszczędzić chociaż kilka chwil, które będziecie mogli wykorzystać dla siebie ;) 


Komentarze