Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Mapki atrakcji

Wróć
Kategorie bloga
Zimowa atrakcja dla dzieci - wyjście na lodowisko!

Zimowa atrakcja dla dzieci - wyjście na lodowisko! 1


Sezon zimowy uważamy za w pełni rozpoczęty, więc lodowiska pojawiły się na pewno w każdym mieście. Nadeszła idealna  pora na zimowe zabawy na świeżym powietrzu. Na sankach już byliście kilka razy, bałwan już stoi na podwórku, zabawa śnieżkami także już się odbyła, ale czy o czymś nie zapomnieliście? Jazda na łyżwach to jeden ze sportów, który cieszy się u dzieci dużą popularnością. Pamiętacie jak w dzieciństwie jeździliście na łyżwach? Teraz z wielką chęcią zabralibyście swoje pociechy na lodowisko jednak boicie się kompromitacji? Bez obaw! Jazdy na łyżwach nie zapomina się tak samo jak jazdy na rowerze. Kiedy, gdzie i z ilu letnim dzieckiem można wybrać się na lodowisko? Przygotowaliśmy dla Was kilka wskazówek i małych podpowiedzi.


źródło: https://thedriftbackpackershostel.com

Dziecko w jakim wieku można zabrać na lodowisko?

O ile na osiedlowej ślizgawce mogą już bawić się dwuletnie maluchy, to z zabraniem dziecka na lodowisko radzilibyśmy poczekać do 3-4 roku życia. Jeżeli jednak planujecie pójść na lodowisko z trzylatkiem, zacznijcie od przygody z łyżwami saneczkowymi inaczej dwupłozowymi.  Łyżwy dwupłozowe nakładane są na buty malucha i przeznaczone są właśnie do nauki jazdy. Z kolei dzieci, które skończyły już 4 latka mogą spróbować nauczyć się jeździć na tradycyjnych łyżwach.

Lodowisko -  gdzie szukać?

Chyba niemalże w każdym większym mieście, mniej więcej od połowy grudnia rozpoczyna się sezon łyżwiarski. Lodowisko otwiera się jedno za drugim, dlatego nie powinniście mieć żadnego problemu z jego znalezieniem. W Ośrodkach Sportu i Rekreacji, w Centrum Sportu, na Rynku Starego Miasta, w pobliżu szkół – w tych jak i wielu innych miejscach szukajcie otwartych lodowisk. Niektóre z nich są bezpłatne, wiec możecie bez ograniczeń szaleć za darmo, jednak niestety za większość będziecie musieli zapłacić. Nie są to jednak duże kwoty – nie zniechęcajcie się! Lodowiska znajdziecie również na Rodzicowo.pl, w zakładce Rozrywka :) 

Rodzinna zabawa

Jesteśmy pewni, że Ty bądź Twój mąż mieliście kiedyś łyżwy na nogach i na pewno jazda nie stwarzała Wam większego problemu. Dlatego teraz nie panikujcie, nie bójcie się i również pojeździjcie z dziećmi na lodowisku. Przecież ktoś musi ich nauczyć jazdy na łyżwach i dotrzymywać im towarzystwa. A takie wspólne, rodzinne wyjście na lodowisko, to naprawdę wspaniała atrakcja dla dzieci.

Łyżwy – kupować czy wypożyczać?

Wasz maluch dopiero rozpoczyna swoją przygodę z łyżwami? Jeśli tak, to radzilibyśmy najpierw wypożyczyć sprzęt, aby sprawdzić czy dziecku ten rodzaj sportu zimowego przypadnie do gustu. Nie zapomnijcie również o kasku, który jest absolutną koniecznością, a także o ochraniaczach na kolana, które zwłaszcza na początku okażą się niezastąpione.

Jak się ubrać na lodowisko?

Wbrew pozorom na zimowe szaleństwa na lodowisku, nie trzeba ubierać się bardzo ciepło. Przecież cały czas będziecie w ruchu, a kiedy dziecko się spoci będzie o wiele większe ryzyko, że następnego dnia obudzi się przeziębione. Dlatego cienka bluzeczka z długim rękawem, sweter i kurtka w zupełności wystarczą. Nie zapomnijcie o czapce, szaliku i rękawiczkach, które przecież zawsze możecie zdjąć. Wiele zależy także od tego czy wybieracie się na lodowisko kryte czy na świeżym powietrzu, a także czy na dworze jest -1C czy może -15C.

Początki bywają trudne

Nikt z nas nie urodził się z łyżwami na nogach. Każdy musi nauczyć się tego zimowego sportu. Dlatego jeżeli na początku zdarzają się upadki, nie zniechęcajcie się! Tak samo niech nie zniechęcają się Wasze dzieci! Najważniejsze abyście nauczyli się prawidłowo upadać, tak aby nie zrobić sobie krzywdy. Postarajcie się zawsze upadać do przodu i podczas upadku podpierajcie się rękami. Na głowie zawsze musicie mieć kask ochronny. Wyobraźcie sobie, że uderzycie tyłem głowy o taflę lodu? Przezorny zawsze ubezpieczony! Podczas wejścia na lodowisko nie wymachujcie rękami, starajcie się utrzymać równowagę. Nogi miejcie blisko siebie, tak aby Wam się nie rozjeżdżały i powolutku, małymi kroczkami posuwajcie się do przodu. Jeżeli jednak nie jesteście przekonani do jazdy na łyżwach i nie odważycie się spróbować jazdy z dzieckiem, malucha możecie zapisać do szkółki łyżwiarskiej. Tam pod okiem trenerów Wasza pociecha szybko opanuje podstawy, a potem czeka ją już jazda figurowa!

Co daje jazda na łyżwach?

Sport to zdrowie! I wiadome to jest nie od dziś. A jazda na łyżwach to naprawdę cudowny, zimowy sport, którego uprawianie niesie za sobą wiele korzyści. Rodzice spalają niepotrzebne kalorie,  dzieci ćwiczą koordynację ruchową, dotleniają organizm a także wzmacniają mięśnie całego ciała. Kiedy tylko  macie wolne popołudnie, nie szukajcie wymówki, tylko zabierzcie dzieci na łyżwy – niezapomniana zabawa gwartanowana!

Nie macie pomysłu na jutrzejsze popołudnie, a może wybierzecie się całą rodziną na lodowisko? Dajcie koniecznie znać jak Wam poszło! Trzymamy kciuki!


Komentarze


Magdalena /

niesamowita frajda! o ochraniaczach i kasku u dzieci trzeba koniecznie pamiętać to prawda.