Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Zabawy Rozwojowe

Wróć
Kategorie bloga
W co się bawić, gdy pada deszcz?

W co się bawić, gdy pada deszcz? 4


Kiedy pogoda za oknem nie zachęca do wyjścia z domu,  dzieci są zazwyczaj niepocieszone. Jeżeli jednak pada duży deszcz i wieje silny wiatr, rodzice nie pozwalają swoim maluchom na zabawy na świeżym powietrzu. Jednak pozostanie w domu, wcale nie oznacza nudy. Przygotowaliśmy dla Was ciekawe atrakcje dla dzieci, które pozwolą na miłe spędzenie czasu, nawet gdy za oknem pada deszcz.

W co się bawić, gdy pada deszcz?

  • Gry planszowe

Gry planszowe są fajnym rozwiązaniem, niezależnie od wieku dziecka. Należy jednak pamiętać, żeby wybrać grę, która będzie pasowała do wieku maluszka. W brew pozorom jest to naprawdę fajna atrakcja dla dzieci, a dodatkowo jest to wspólnie spędzony czas z rodzicami.  Przypomnijcie sobie, czy Wy nie lubiliście grać z mamą, tatą a może i rodzeństwem w typowe planszówki? Oczywiście teraz dostępne są o wiele ciekawsze i atrakcyjniejsze gry, które są nie tylko wspaniałą zabawą, ale także rozwijają wiedzę i manualność dziecka. Jeśli nie macie w domu żadnych gier planszowych i zastanawiacie się co kupić, już biegniemy Wam z pomocą. Koniecznie zajrzyjcie do naszego rankingu najlepszych gier planszowych.

Dobble to gra, w która mogą grać zarówno 4-latki, 18- latki jak i 40-latki. Polega ona na jak najszybszym znalezieniu dwóch kart z takimi samymi obrazkami. Uwierzcie nam, to wcale nie jest takie łatwe, a gra wbrew pozorom potrafi naprawdę zainteresować i wciągnąć nawet malucha.

Jenga to gra zręcznościowa. Polega na budowaniu wieży z klocków, które udało nam się wyciągnąć z innej wieży. Gra z całą pewnością uczy cierpliwości, opanowania a nawet i wyciszenia.

  • Puzzle

Puzzle to rozrywka dla dzieci, która pozwoli na miłe spędzenia czasu w domu. Jeśli w domu macie przedszkolaka, układajcie puzzle składające się z kilkudziesięciu elementów. A jeśli mieszka z Wami nastolatek, to stoicie przed niemałym wyzwaniem. Kilka tysięcy drobnych elementów już czeka. Jeżeli układanie puzzli zajmie Wam kilka dni, bądź nawet kilka tygodni, przygotujcie sobie odpowiednie miejsce, w którym jeszcze nieułożony obraz będzie mógł leżeć i na Was czekać.

  • Malowanie, rysowanie

Dzieci wręcz uwielbiają rysować, malować. Możecie wykorzystać kredki, flamastry, farby, mogą Wam do tego posłużyć pędzle, jednak pozwólcie także maluchom na malowanie palcami, całymi dłońmi czy nawet stopami. Nie bójcie się pobrudzić.  A sami przekonacie się, ile to dzieciom sprawi radości. Zabawa ta pozwala na rozwój kreatywności, a  czasami na wyładowanie niepotrzebnych emocji.

  • Pozostałe zabawy plastyczne

Maluchy nie tylko lubią malować, ale także wyklejać, lepić, tworzyć. Możecie lepić zwierzątka z plasteliny lub modeliny. Jeśli macie córeczkę, zróbcie piękne korale z makaronu. Materiały, bibuła, kolorowe kartki papieru, to wszystko może Wam posłużyć do wyczarowania prawdziwych dzieł sztuki.

  • Przebieranki

Kolejną atrakcją dla dzieci są przebieranki. Zaangażujcie całą rodzinę, niech każdy przebierze się za kogoś innego. Dziewczynkom pozwólcie zostać prawdziwą księżniczką, a chłopcu walecznym rycerzem. Możecie także pobawić się w teatrzyk i odgrywać różne role. Czasami wystarczy tak niewiele, aby sprawdzić dziecku dużo radości.

  • Budowa fortu

Pamiętacie taką zabawę dla dzieci? Krzesła, koc, poduszki i fort już gotowy.  Niby takie proste, a maluchy potrafią czasami bawić się cały dzień.

  • Czytanie książek

Kiedy za oknem pada deszcz i wieje wiatr, możecie usiąść wspólnie na kanapie i czytać maluszkowi jego ulubione bajki. Jeżeli dziecko, potrafi już samo czytać, to niech ono Wam czyta przeróżne, ciekawe historie i opowiadania. Czytanie książek nie tylko poszerza wiedzę, ale także zacieśnia więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicami.

A jeśli za oknem jedynie mży bądź pada delikatny deszcz?

Jeżeli nie ma dużego wiatru, ani też ulewy, a jedynie pada delikatny deszcz, możecie pozwolić swoim dzieciom na zabawę w deszczu. Pamiętajcie, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Jeżeli założycie dziecku kalosze i płaszcz przeciwdeszczowy, możecie mu pozwolić na zabawę w deszczu, skakanie w kałuży. Oj jaka to będzie frajda! Będzie to niezapomniana atrakcja dla dzieci!

Jak widzicie, nawet gdy za oknem pada deszcz, dzieci wcale nie muszą się nudzić. Wystarczy tylko zorganizować im czas, zapewnić rozrywkę, zorganizować atrakcję, a wszyscy będą uśmiechnięci i zadowoleni.


Komentarze


Alicja /

Gry planszowe są najlepsze... tyle przy tym radości i takie nauki też wygrywania-przegrywania. To taki dobrze spędzony czas razem, którego bardzo potrzebujemy. A jak pogoda pozwoli to spacery i jeszcze raz spacery :)

Dorota /

karty, planszówki, puzzle :)

Magdalena /

a u nas kolorowe kredki królują :)

Anna Koźmińska /

U nas królują planszówki :D Gramy wszyscy, to nasz sobotni rytuał. Chętnie skorzystamy z Waszego rankingu, o kilku pozycjach nie słyszeliśmy :)