Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Poszukiwanie pasji

Wróć
Kategorie bloga
Czy warto zapisać dziecko na zajęcia dodatkowe?

Czy warto zapisać dziecko na zajęcia dodatkowe? 4


Dzieciństwo to czas zabaw i beztroski, kiedy każda chwila powinna być wypełniona śmiechem i miłością. Niewiele z nas jednak wie, jak dużo zależy od tych początkowych lat naszych dzieci. Na pewno znacie rodziców, którzy zapisują już kilkuletnie dzieci na zajęcia językowe, muzyczne czy dodatkową matematykę, pozornie nie dając im chwili wytchnienia. Myślimy wtedy, że dziecko jest zadręczane i traci swoje najlepsze lata życia. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak duże jest to poświęcenie ze strony rodziców i jak mocno ono zaowocuje w przyszłości. 

Wrodzony talent nie istnieje

"Ona ma wrodzony talent" lub "nie mam do tego talentu" - te powiedzenia są powszechnie znane. Koniecznie trzeba wziąć na tapetę słowo talent, za którym stoją godziny ciężkiej pracy, wyrzeczeń, a czasami nawet bólu. Nikt nie rodzi się geniuszem. Owszem, możemy mieć do czegoś predyspozycje, lecz bez ich nieustannego wzmacniania sukces spełznie na niczym. Przypomnijmy sobie  historie sławnych muzyków, piłkarzy czy tancerzy. Lata ćwiczeń, odciski na palcach, całkowite odrzucenie życia towarzyskiego na poczet pasji to tylko kilka z najczęściej wymienianych wspomnień ludzi sukcesu. Idąc za słowami Honore de Balzac "Nie istnieje wielki talent bez wielkiej siły woli".
 

Wszystko w rękach rodziców

O tym, kim będzie w przyszłości Twoje dziecko, w dużym stopniu decydujesz Ty! W dodatku znacznie wcześniej niż myślisz. Zazwyczaj czekamy na to, aż nasz synek czy córka zainteresują się danym hobby lub przedmiotem w szkole i wtedy szukamy lekcji gry na instrumentach, bądź korepetycji z matematyki. Jednak czekając na to objawienie, możemy przegapić ogromną szansę na narodziny talentu. Chyba każdy z nas słyszał myśl, że o talencie decyduje przepracowane 10 000 godzin.  Z pewnością jest w tym wiele racji, a wnioski nasuwają się same. Ciężko będzie 30-letniemu człowiekowi, który dopiero zaczyna pierwszą lekcję gry na skrzypcach, dogonić trzynastolatka, który będąc już 5-letnim brzdącem rozpoczął swoją muzyczną przygodę. Oczywiście nie jest to nie możliwe i nigdy nie jest za późno na naukę, lecz szanse na stanie się wirtuozem są znikome. Dlatego pokaż swojemu dziecku wszystko, co tylko możesz, odkrywaj z nim świat i bądź wyczulony na to, co go zainteresuje.


Co możesz zrobić?

Przede wszystkim nieustannie szukać, pokazywać dzieciom nowe rzeczy i czynności,  uwrażliwiać je na sztukę. Ogromną bazę zajęć dodatkowych znajdziesz w wyszukiwarce Rodzicowo.plgdzie  zainspirujesz się do wprowadzenia dodatkowych aktywności dla swojego dziecka.  Jeśli nie zainteresuje go to, co mu zaproponujesz z pewnością ci o tym powie.

Ważne jest również podejście do każdej nowej pasji twojego malucha. Jeżeli widzisz, że jest coś w czym robi olbrzymie postępy i najzwyczajniej lubi to robić - pozwól mu na to i wspieraj go. Ważny jest jednak dystans. Nie można popadać ze skrajności w skrajność, kiedy to rodzice widząc u swojego dziecka tak zwany „dryg” niemal katują go korepetycjami i dodatkowymi zajęciami sprawiając, że pasja zamienia się w przykry obowiązek. Potrzeba tutaj dużo empatii.

Gdy słyszysz od dziecka, że nie chce iść kolejny raz na trening, nie wygrażaj się szlabanem czy odebraniem kieszonkowego. Powiedz, że w takim razie sprzedacie jego ulubione korki i piłkę, żeby nie musiał się męczyć. Dzieciaki są bardzo sprytne i szybko potrafią określić swoje priorytety, jeżeli będzie im na czymś zależało, nie dadzą tak łatwo sobie tego odebrać.

Pamiętaj, że podstawą jest zdrowe podejście do wszystkiego. Ważne, by wzbudzić zainteresowania i chęć do rozwoju umiejętności, ale wszystko w granicach rozsądku. Przewożenie malucha z lekcji szkolnej na kilkugodzinne korepetycje z innych dziedzin jest wyczerpujące dla dorosłych, a co dopiero dla dzieci. Czując presję nieustannych obowiązków ten mały człowiek będzie przemęczony i nieustannie będzie starał się zadowolić rodziców, co prowadzi do frustracji w przyszłości.

Masz już pomysł na jakie zajęcia dodatkowe zapisać swoje dziecko? Świetnie! Aby ominąć etap wielogodzinnych poszukiwań zebraliśmy dla Was wszystko w jednym miejscu. Możesz wybrać rodzaj zajęć, filtrować według miasta i wieku dziecka. Do wyboru masz: zajęcia plastyczne, językowemuzyczne, taneczne, sportowe, sztuki walki i inne. Mamy nadzieję, że ułatwimy ci zadanie.

Jakie jest Twoje zdanie na temat zajęć dodatkowych? Posyłać - nie posyłać? Od kiedy? Napisz w komentarzu.
Uważasz, że to dobry i potrzebny artykuł? Udostępnij innym! Dziękujemy :)


Komentarze


Patrycja K /

Warto wspierać rozwój dziecka, żałuję że w moich czasach nie było tak wielu możliwości jak teraz.

Wiki /

Najważniejsze - wszystko w granicach rozsądku ;)

Izabel /

Warto! dziecko powinno spróbować wszystkiego, a my jesteśmy od tego, żeby mu to umożliwić. Pokazać świat.

Łukasz /

Definitywnie warto posyłać dzieci na zajęcia dodatkowe w mojej opinii. W zależności od zajęć dziecko ma okazję do poznania nowych kolegów i koleżanek. Natomiast zajęcia ruchowe pomagają zachować zdrowie i pozwalają się dzieciakom wyszaleć :) Mój 7 letni syn uczęszcza na treningi piłki nożnej oraz karate. Oba te sporty bardzo go zafascynowały i mają bardzo dobry wpływ. Na podwórku strzela pięknie gole, a w FIFĘ nie mam już z nim szans :P