Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Poszukiwanie pasji

Wróć
Kategorie bloga
Dlaczego warto zapisać dziecko na taniec?

Dlaczego warto zapisać dziecko na taniec? 5


Zauważyłeś, że Twój maluch rytmicznie podryguje w rytmie muzyki i oczami wyobraźni widzisz go na parkiecie mistrzostw świata w tańcu?  Nie trać czasu i zapisz go na zajęcia taneczne. Taniec nie tylko sprawia ogromną frajdę, przynosi dużo więcej korzyści. A kto wie, może w przyszłości faktycznie staniesz się rodzicem mistrza świata? Odpowiedzi udzieli Ci życie. Ale ten jeden rytmiczny krok, czyli zapisanie dziecka na zajęcia, zależy w głównej mierze od Ciebie.

Taniec dla dzieci - dlaczego warto?

"Odkąd Julka chodzi na tańce zmieniła się nie do poznania. Od zawsze wywijała piruety, ale po zajęciach w szkole tańca jest bardziej odważna, pewna siebie. Do tego zauważyłam u niej większą sprawność fizyczną, nie męczy się tak szybko, a drogę do domu pokonuje tanecznym krokiem. I udziela nam lekcji w weekedy. Jestem bardzo zadowolona." Magda, mama 9-letniej Julki

Taniec łagodzi obyczaje i wzmacnia organizm. Naukowcy potwierdzają, że ma bardzo duży wpływ na rozwój dziecka, zarówno fizyczny jak i emocjonalny. Rozwija jego sprawności motoryczną, dzięki czemu zyskuje ono zwinność, jest bardziej wytrzymałe oraz gibkie. Taniec pobudza również wyobraźnię przestrzenną, uczy radzenia sobie z emocjami. Zajęcia taneczne dla dzieci znacząco zwiększają stopień pewności siebie, która jest niezwykle przydatna w dorosłym życiu. A ostrożnie stawiając kroczki maluch uczy się koncentracji, rozwagi i skupienia. Krótko mówiąc coś dla ciała coś dla ducha! Czyż to nie jest połączenie doskonałe?

Kiedy zapisać dziecko na tańce?

Oczywiście jak najwcześniej. Zazwyczaj zawodowi tancerze rozpoczynali starania o swoje tytuły już we wczesnym dzieciństwie. Nie martw się jednak, jeśli przegapiłeś ten doskonały moment. Nikt nie wie, w kim i kiedy może obudzić się artysta, a na naukę nigdy nie jest za późno. Przygodę w szkole tańca można rozpocząć po skończeniu przez dziecko 4 lat, a korzyści z niej płynące będą odczuwalne przez całe życie. Niektóre ośrodki oferują zajęcia już dla rocznych dzieci (umuzykalnianie, zajęcia ogólnorozwojowe zawierają elementy tańca). Już dziś sięgnij do wyszukiwarki rodzicowo.pl i zapisz swojego szkraba na zajęcia taneczne. Znajdziesz tam szkoły tańca w okolicy, masz również możliwość filtrowania miejsca, wieku dziecka i rodzaju zajęć. Przy okazji zaoszczędzisz trochę czasu.

Jaki rodzaj zajęć tanecznych wybrać?

Szkoły tańca posiadają bogatą ofertę zajęć, zaczynając od ogólnego słowa ‘tańce’ po hip-hop czy breakdance. Na początek możesz zapisać dziecko na ogólne zajęcia taneczne, by spróbowało i dobrze się bawiło. Potem, jeśli zechce samo wybierze konkretny styl. Może spodoba mu się taniec towarzyski albo balet. Prowadzący zajęcia na pewno podpowiedzą, jeśli zobaczą w Twoim dziecku potencjał. Możesz też pokazać dziecku różne style tańca zapisując je na lekcję próbną.

Po pierwsze zabawa!

Zapisując dziecko pamiętaj, że Taniec ma być przede wszystkim dobrą zabawą dla dziecka. Ambicje są ważne, lecz nie wolno stawiać ich na pierwszym miejscu. Nie wszyscy muszą być mistrzami, a zaciętość może szkodzić. Wspaniale, jeśli widzisz u swojego malucha potencjał i go wykorzystujesz - już za to należy Ci się medal. Dążenie do wygranej za wszelką cenę niszczy zabawę, ostudza zapał, a tego nikt nie chce. Wspieraj swoje dziecko, tańcz z nim w domu i nie naciskaj, jeśli nie czuje w sobie rytmu. Tak jak wszędzie, do tanga trzeba dwojga - w tym przypadku i zaangażowania rodziców i zainteresowania dziecka.

Przygotuj się psychicznie na to, że będziesz musiał zarezerwować czas na przywożenie i odwożenie dziecka, wyjazdy na turnieje. Czasem pojawi się również niechęć i opór dziecka, któremu nie będzie się chciało iść na zajęcia. Wtedy Twoim zadaniem będzie rozpoznanie, czy to jednorazowe lenistwo czy nadchodzący koniec przygody z tańcem.


Komentarze


Nauka tańca Gdańsk /

Jestem zdania, że zawsze warto inwestować w rozwój i zamiłowania naszych dzieci. Sama zapisałam je do profesjonalnej szkoły http://sosalsa.pl/ i widać, że sprawia im to olbrzymią radość.

Dorota /

Taniec to piękna przygoda, której powinien spróbować każdy!!! absolutnie!

Magdalena /

zabawa zabawą :) ale ja zapisałam córeczkę na balet od przedszkola w trosce o jej prawidłowa postawę i o to żeby umiała pięknie się poruszać. Zwróćcie uwagę na ulicy jak chodzą nastolatki...

Kasia Marcjan /

Moja córka tańczy odkąd skończyła 5 lat. Najpierw poszła na "tańce", a potem chciała spróbować baletu. Przez trzy lata chodziła na balet, a potem zmieniła zdanie i wybrała street dance. Aż się boję pomyśleć co będzie następne. Pewnie wystartuje w You can dance albo innym Mam talent :)
Mimo wszystko bardzo się cieszę, że ma taką pasję :)

Gosia Cedro /

Już w przedszkolu dzieciaki mają tańce i są zachwycone! :D A co jeszcze mnie przekonuje do tych zajęć...byłam kiedyś na lekcji salsy, którą z ogromnym wdziękiem prowadziła 20-letnia dziewczyna! Jestem pewna, że ćwiczyła od dziecka. I już po liceum mogła uczyć innych. Niesamowite