Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Poszukiwanie pasji

Wróć
Kategorie bloga
„Mamo, chcę być Youtuberem!” – zgodzić się czy nie? O czym pamiętać, pozwalając dziecku na aktywność w sieci?

„Mamo, chcę być Youtuberem!” – zgodzić się czy nie? O czym pamiętać, pozwalając dziecku na aktywność w sieci?


Nie lekarzem, nie weterynarzem ani nawet strażakiem czy policjantem – dzisiejsze dzieci marzą o tym, aby zostać Youtuberami. Publikowanie własnych filmów w sieci stało się tak popularne, że pragną tego już 8-latkowie. Czy ulec błagalnym spojrzeniom i zezwolić na taką aktywność? O czym pamiętać, jeśli podejmiemy taką decyzję? Oto nasz przewodnik dla rodziców.


Zdjęcia: pixabay.com

Od kiedy dziecko może publikować własne filmy na Youtube?

Wytyczne Google, czyli właściciela serwisu YouTube, są jasne – osoba poniżej 13 roku życia nie powinna publikować własnych treści czy zakładać kanału. Wiek ten wydaje się na tyle racjonalnie wyważony, że warto się do niego po prostu stosować (co daje nam do ręki argument w dyskusjach z dzieckiem).

Warto zauważyć, że młodsze dzieci są zwykle zdecydowanie zbyt niedojrzałe, aby podjąć się takiego działania czy zmierzyć się z krytyką – mimo gorących zapewnień, że jest inaczej. Mówiąc krótko – zdaniem wielu specjalistów, ośmiolatek czy dziewięciolatek nie jest gotowy na taką aktywność. Warto także zwrócić uwagę na to, że nastolatek niemal na pewno będzie wstydził się tego, co publikował, będąc jeszcze tak małym dzieckiem.

W rozmowie z pociechą warto wykorzystać zarówno argument o ograniczeniach wieku zalecanych przez YouTube, jak i ten związany ze skrępowaniem, jakie będzie czekało smyka w przyszłości. Aby to zobrazować, warto pokazać dziecku filmik z jego udziałem sprzed kilku lat – na przykład przedszkolny występ czy wygłupy przed kamerą. Zapytajmy pociechę, czy chciałaby, aby zobaczyli to jej znajomi ze szkoły i wytłumaczmy, że podobnie będzie z publikacjami na YouTube – za kilka lat dziecko będzie ich żałowało.

Jeśli postanowisz powiedzieć: „dobrze”

Załóżmy jednak, że postanowiłeś lub postanowiłaś ulec prośbom dziecka, niezależnie od jego wieku. O czym warto pamiętać na początek?

•          rozmowy o hejcie

O tym, jak gigantyczny wpływ na ludzi ma hejt, nie trzeba nikogo przekonywać – zwłaszcza w kontekście styczniowych wydarzeń w naszym kraju. Choć wielu wypowiedziało hejterom wojnę, choć pojawiają się kampanie społeczne, hejterzy będą funkcjonować i wpływać na psychikę ludzi – zwłaszcza tych młodych, niepewnych swojej wartości.

Dlatego właśnie musicie rozmawiać o hejcie – nie raz, nie dwa, ale kilkakrotnie. Dzieci zapominają!

Co twoje dziecko powinno od ciebie usłyszeć? Otóż przede wszystkim to, kim jest hejter. A jest to osoba nieszczęśliwa i sfrustrowana, która cieszy się z tego, że sprawi komuś przykrość. Nie można jej zadowolić i przekonać – nawet normalną rozmową. Taka osoba chce, aby ktoś poczuł się źle – to jej jedyny cel. Twoje dziecko musi wiedzieć, że na takich ludzi jest tylko jedna metoda – ignorować ich i blokować na swoim kanale. Podpowiedz synowi lub córce, że za każdym razem, gdy przeczyta wulgarny komentarz, powinna zablokować daną osobę i powiedzieć sobie głośno: „jeden z głowy”. Wytłumacz jednak także, czym różni się dobra krytyka („film średni, bo mówisz trochę za cicho, musisz bliżej przysunąć głośnik”) od hejtu („z takimi kłakami to do cyrku, nie na YouTube”).

•          konieczna autoryzacja

Zapowiedz dziecku, że warunkiem publikowania filmów jest ich wcześniejsza kontrola przez ciebie. Krótko mówiąc, musisz przejrzeć każdy materiał, zanim twoja pociecha wrzuci go do sieci. Zwracaj uwagę na to, aby dziecko nie podało za dużo informacji o sobie, a jeśli trzeba – skasuj te fragmenty. Oczywiście jednocześnie oznacza to pomoc dziecku – jeśli widzisz, że coś z filmem jest nie tak, porozmawiajcie o tym, bądź pomocny/-a.

•          bez twarzy i komentarzy

Jeśli twoja pociecha bardzo chce publikować, zaproponuj tworzenie filmików, w których nie widać jej twarzy (słychać tylko głos), a komentarze są zablokowane. To polecane rozwiązanie zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci, które – jak wspomnieliśmy, nie są gotowe na brutalną krytykę i mogą później wstydzić się swojej aktywności. A ona przecież z sieci nie zniknie.

Uwaga! Po pewnym czasie możesz usłyszeć prośby o odblokowanie komentarzy, bo ich czytanie to prawdziwa rozrywka dla dzieci. Gdy już się jednak zgodzisz, nie dopinguj pociechy, pisząc pod jej filmem na przykład: „Super, synciu! Mama jest z ciebie mega dumna!”. Takie „komenty” mogą tylko dać pole do popisu hejterom. Jeśli chcesz pochwalić, zrób to tak, aby nie wyróżniać się spośród innych komentarzy.

Czy YouTube jest zły? Niekoniecznie.

Internetowa aktywność twojego dziecka nie musi być czymś złym. Przy twojej kontroli i rozsądnym podejściu może nawet rzeczywiście otworzyć dziecku drogę kariery związanej z branżą informatyczną. Pamiętaj jednak, aby trzymać rękę na pulsie. I gdy tylko zauważysz, że dzieje się coś złego, dziecko nie radzi sobie z komentarzami, przejmuje się, o niczym innym nie myśli – przerwij tę zabawę.


Komentarze