Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Poszukiwanie pasji

Wróć
Kategorie bloga
Sztuki walki dla dzieci

Sztuki walki dla dzieci 6


Już od najmłodszych lat życia warto zapewnić dzieciom ciekawe atrakcje. W dobie telefonów komórkowych, smartfonów i tabletów, sport zszedł na drugi, a nawet trzeci plan. A przecież sport i ćwiczenia fizyczne to nie tylko dobra zabawa, ale także nauka życia. Sztuki walki przeznaczone są nie tylko dla dorosłych, ale także już dla najmłodszych dzieci. Dlaczego właśnie na nie powinnyście zapisać swoje pociechy? A może zapiszecie się na zajęcia całą rodziną?

Kinga opowiedziała nam dlaczego zapisała dzieci na karatę i jak to się stało, że teraz wszyscy razem chodzą na zajęcia :)

Dlaczego zapisaliście dzieci na karate? Same wybrały te zajęcia? 
- Szczerze mówiąc, to trochę przypadek - bo treningi odbywały się w szkole naszych dzieci. A poza tym taki sport miał być bardziej rehabilitacyjny - na krzywe kręgosłupy i platfusowate stopy.

Czy Wy - rodzice, wcześniej uprawialiście jakiś sport? 
- Kilka razy próbowaliśmy, ale nigdy nie było to nic zorganizowanego.

Kto zawozi i odwozi dzieci na karate? 
- Jeździmy tam razem z dziećmi. Czasem każde z nas z innego końca miasta.

Jakie miały wrażenia po zajęciach? 
- Na samym początku dzieci były zachwycone. Później, kiedy natężenie zajęć jest duże w roku szklonym, a do tego trzeba przygotować się do kolejnego egzaminu na kolejny stopień - jest trochę buntu i zwątpienia. Po każdym kolejnym turnieju lub egzaminie jest faza euforii.

Jak to się stało że zapisał się tata? 
- Namówiliśmy go, bo syn chciał.

Jak to się stało że dołączyła też mama? Na początku była sceptyczna? 
- Oczywiście, że była sceptyczna. Pamiętam jak weszłam na salę po dzieci na samym początku, a tam była prawie 100 spoconych ludzi. Nie mogłam pojąć dlaczego im się to podoba. Ale dzieci i mąż byli zadowoleni z ruchu i atmosfery tam panującej, wiec dałam się namówić. Wciągnęło i mnie.

Co dają takie wspólne zajęcia? 
- Dają sprawność fizyczną. Dają wiele zabawy, satysfakcji, wspieranie się w kolejnych próbach i trudnych wyzwaniach, bycie z rodziną w wolnym czasie. Dzieci i my na zajęciach uczymy się dyscypliny, z każdym treningiem przekraczamy swoje fizyczne możliwości no i oczywiście uczymy technik karate. Poza tym to świetne spotkania towarzyskie - zarówno dla dzieci jak i dla nas.

Ile już razem trenujecie?
- Zaczynamy już 5 rok. Syn zaczynał jeszcze w przedszkolu.

Na jakim jesteście poziomie?
- Dorośli: tata - 4 kyu, mama - 5 kyu, córka - 7.2 kyu, syn - 7.2 kyu

Czy polecacie innym taką formę rodzinnego spędzania czasu?
- Jak najbardziej. Jest to sport ogólnorozwojowy dla każdej grupy wiekowej, niekontuzyjny, bez agresji i niezdrowej rywalizacji. Rozwija ciało i umysł. Dodatkowo pozwala zawiązywać przyjaźnie na długie lata.

Kinga na początku była sceptyczna, ale na własnej skórze przekonała się jak te zajęcia mogą być wciągające. Pomyślcie, czy nie warto byłoby spróbować? Jeśli nie wahacie się przed zapisaniem syna czy córki na sztuki walki, czytajcie dalej :) 

Zalety uprawiania sztuk walki przez dzieci

 • Poprawa sprawności fizycznej 
  Sztuki walki przede wszystkim poprawiają sprawność fizyczną dzieci. Treningi poprawiają kondycję ruchową, postawę ciała, a także wpływają korzystnie na zwinność. Rozwijają również szybkość, siłę jak i wytrzymałość.
 • Samoobrona
  Niektórzy rodzice, właśnie sztuki walki wybierają jako atrakcje dla dzieci, aby te nabyły nauczyły się samoobrony. Nie mamy na myśli bicia i dokuczania rówieśnikom, ale to, żeby dzieci wiedziały jak zachować się i co robić kiedy pojawia się zagrożenie. Czasami naprawdę wystarczy niewiele, aby dziecku udało się uciec, gdy zrobi się niebezpiecznie.
 • Pewność siebie
  Nastoletnie dzieci, które trenują sztuki walki, stają się pewniejsze siebie, potrafią dążyć do celu, uczą się stanowczości, ale także koncentracji, spokoju i wyciszenia.
 • Funkcjonowanie w grupie
  Dzieci nieśmiałe, czasami wycofane, dzięki takim zajęciom poznają nie tylko nowe koleżanki czy kolegów, ale także uczą się współpracy, współzawodnictwa i funkcjonowania w grupie. Sztuki walki to nie tylko sport, ale i rozrywka dla dzieci.
 • Wrażliwość estetyczna
  Może wydawać Wam się dziwne, ale sztuki walki rozwijają również wrażliwość estetyczną.

Odmiany sztuk walki

Jest wiele odmian sztuk walki: karate, judo, aikido, tai chi, ju-jitsu, ale to nie koniec, bo cały czas powstają jeszcze nowe odłamy. Największą popularnością pośród dzieci i młodzieży cieszy się jednak judo i aikido. Wszystkie sztuki walki dla dzieci znajdziecie oczywiście na Rodzicowo.pl. Do waszej dyspozycji jest wyszukiwarka wraz z filtrowaniem miasta, rodzaju zajęć i wieku dzieci. 

Wybór zajęć

Zanim podejmiecie decyzję, na jakie zajęcia zapisać dziecko, zapoznajcie się dokładniej z daną placówką. Sprawdźcie czy instruktorzy posiadają  odpowiednie kwalifikacje do trenowania dzieci, zobaczcie czy placówka należy do związku sportowego danej dyscypliny, a także jak długo działa sekcja.

Trenowanie pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej osoby, jest naprawdę bardzo ważne. Dziecko z takich zajęć będzie czerpało bardzo wiele korzyści, które pozytywnie wpłyną na jego dalszy rozwój.

W niektórych szkołach orgaznizowane są pierwsze darmowe zajęcia, tak aby dziecko i rodzice mogli zobaczyć, czy na pewno taki rodzaj sztuki walki im odpowiada. W trakcie takiego spotkania możecie również zobaczyć jak wygląda szatnia, sala i w jaki sposób instruktor traktuje i uczy Wasze dziecko. Pamiętajcie, że sztuki walki to nie tylko sport, ale także atrakcja dla dzieci.

W jakim wieku można zapisać dziecko na sztuki walki?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, każde dziecko jest inne, każde rozwija się w swoim własnym tempie. Tylko rodzice, dzięki codziennej obserwacji, mogą zadecydować czy maluch jest  już gotowy do uczestnictwa w zajęciach sztuk walki. Najczęściej jednak już małe przedszkolaki są gotowe, aby stawić czoła takiemu wyzwaniu. Zapiszcie je na lekcję próbną karate dla dzieci i sprawdźcie.

Trenowanie sztuk walki to wspaniała alternatywa dla komputerów i telewizora. To nie tylko sport, ale także fajna atrakcja dla dzieci. Sztuki walki korzystnie wypływają na rozwój malucha, dlatego już w wieku 3-4 lat możesz spróbować wybrać się z dzieckiem na pierwsze zajęcia. Pamiętajcie jednak, nic na siłę. Nie zmuszajcie do niczego swoich pociech, może po prostu nie są jeszcze gotowe stawić czoła takiemu wyzwaniu.


Komentarze


Rafał /

Sport to podstawa. Nie chodzi tylko o sprawność fizyczną, ale samodyscyplinę, pewność siebie i naukę systematyczności.

Gosia Cedro /

Kurcze, kto by pomyślał, że cała rodzina może chodzić na karate. Spróbuje namówić dzieciaki, z mężem już będzie trudniej...

Anna Koźmińska - Gosia Cedro /

U mnie też chyba nie da rady. Chociaż...ja sama mam opory :)

Anna Koźmińska - Anna Koźmińska /

Ale dzieci, jeśli tylko chcą, zapiszę :)

Magdalena /

Zgadzam się z tekstem w 100% i polecam wszystkim, nie tylko dzieciom, spróbowania sztuk walki. Osobiście chodzę z dziećmi na judo i bardzo nam się podoba :)

Anna Koźmińska - Magdalena /

Też zastanawiałam się nad judo :)