Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

  • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
  • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Poszukiwanie pasji

Wróć
Kategorie bloga
Zajęcia dodatkowe - najlepsza inwestycja w rozwój Twojego dziecka!

Zajęcia dodatkowe - najlepsza inwestycja w rozwój Twojego dziecka!


Zajęcia dodatkowe to jeden z lepszych sposobów na rozwijanie umiejętności i zainteresowań dziecka. We współczesnym świecie możliwości są naprawdę ogromne. Język angielski, niemiecki, piłka nożna, balet czy taniec towarzyski – to tylko kilka z wielu propozycji. Czym kierować się podczas wyboru zajęć dodatkowych i jak pogodzić je z codziennymi obowiązkami?

Co dają dziecku zajęcia dodatkowe?

Zajęcia dodatkowe to przede wszystkim możliwość rozwoju zainteresowań dziecka. Jest to także czas, który dziecko spędza ze swoimi rówieśnikami. Uczy się integracji, pracy w grupie, negocjacji, a także wzajemnego szacunku. Dla wielu rodziców pod pojęciem zajęć dodatkowych, kryje się  zainwestowanie w przyszłość dziecka.

Jak wybrać odpowiednie zajęcia dodatkowe?

Ze względu na ogromną ilość możliwości, wybór zajęć dodatkowych nie jest wcale taki łatwy. Rodzice bardzo często nie mogą się zdecydować czy zapisać synka do szkółki piłkarskiej czy może na lekcje pływania. Pamiętajcie, że niespełnione marzenia rodziców są najgorszym doradcą. Nie przelewajcie swoich niezrealizowanych pragnień i planów na dzieci.

W takim razie czym kierować się podczas wyboru zajęć dodatkowych? Poobserwujcie, porozmawiajcie, dowiedzcie się co lubią robić Wasze dzieci, co sprawia im przyjemność i przynosi satysfakcję. Dzieci bardzo często zmieniają swoje zainteresowania, nie jest to jednak powód do zrażania się. Zaproponujcie im kilka zajęć, pójdźcie na pierwsze zajęcia (najczęściej darmowe) i dajcie możliwość wyboru. Jeśli dziecko jest aktywnie fizycznie, wybierzcie się z nim do szkółki piłkarskiej, na zajęcia pływania, możecie mu także zaproponować lekcję tenisa. Z kolei dzieci, które posiadają zdolności językowe, warto zapisać na lekcje języka angielskiego, niemieckiego czy włoskiego.

Pamiętajcie, że zajęcia dodatkowe powinny być przyjemnością i mile spędzonym czasem. Dziecko powinno czerpać z nich satysfakcję i radość. Jeżeli nie chce w nich uczestniczyć, nie zmuszajcie go do niczego. Z biegiem czasu może samo Was poprosi, abyście zapisali je na któreś z nich.

Tutaj znajdziecie wyszukiwarkę zajęć dodatkowych dla dzieci w Waszym mieście >>> Zajęcia dodatkowe <<<


Jak pogodzić szkołę z zajęciami dodatkowymi? Jak zorganizować dzień, w którym obywają się zajęcia dodatkowe?

Rok szkolny to czas przepełniony mnóstwem zadań i wyzwań zarówno dla dzieci jak i rodziców. Odprowadzanie dziecka do szkoły, praca, szkoła, odrabianie lekcji, przygotowywanie posiłków – dla kogoś kto nie ma dzieci może wydawać się to łatwym zadaniem. Jednak rodzice doskonale wiedzą, że czasami trzeba stanąć na głowie, aby wszystko ze sobą pogodzić. A czy to codzienne zamieszanie i gonitwę można pogodzić jeszcze z zajęciami dodatkowymi? Oczywiście, dla chcącego nic trudnego.  

Zacznijmy od tego, że dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej powinny mieć wolne od zajęć dodatkowych co najmniej dwa dni po szkole. Pozostaje Wam pogodzenie trzech dni w tygodniu ze szkołą i innymi obowiązkami. O ile z odwożeniem jednego dziecka na zajęcia dodatkowe nie powinniście mieć większego problemu, to dwójka lub trójka to już spore wyzwanie. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie planu dnia. Wszystko rozpiszcie dokładnie na kartce, którą przyczepicie do lodówki lub skorzystajcie z Kalendarza Rodzica, dostępnego dla Was bezpłatnie po zalogowaniu się na portalu. Dobry plan jest podstawą dobrej organizacji. Weźcie pod uwagę dni, które są dla Was najcięższe. Jeśli macie możliwość, możecie poprosić o pomoc bliskie Wam osoby. A może kolega Waszego synka, który mieszka nieopodal również uczestniczy w tych samych zajęciach? Jeśli tak, porozmawiajcie z jego rodzicami o naprzemiennym zawożeniu dzieci na treningi.

Czy koszt zajęć dodatkowych jest współmierny z korzyściami jakie czerpie dziecko?

W części szkół organizowane są darmowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Jest to najczęściej gra w piłkę nożna, czy kółka zainteresowań. Jeżeli jednak chcecie zapisać dziecko do szkółki pływackiej, na zajęcia tenisa, balet czy do szkoły językowej musicie liczyć się z dodatkowymi opłatami. Niektórzy zastanawiają się, czy na pewno warto jest inwestować pieniądze w tego rodzaju zajęcia. Jeśli widzicie, że dziecko chętnie uczy się języka angielskiego, czy lekcje baletu naprawdę sprawiają mu prawdziwą przyjemność, to warto. Rodzice w ten sposób inwestują w lepszą przyszłość swojego dziecka.

 Jeżeli jednak zauważycie, że zajęcia nie przynoszą żadnych rezultatów, a dziecko uczestniczy w nich niechętnie, nie zmuszajcie go do niczego. Pamiętajcie, zajęcia dodatkowe powinny przynosić dziecku satysfakcję i radość. To pewnego rodzaju nagroda i frajda, a nie kara

Tutaj znajdziecie wyszukiwarkę zajęć dodatkowych dla dzieci w Waszym mieście >>> Zajęcia dodatkowe <<<

Komentarze