Pokaż

Zapomniałeś hasła?

Pokaż

Podaj swój adres e-mail, na którego wyślemy link do zmiany hasła


Wróc do logowania

Zamknij

Drodzy Użytkownicy!

 

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


 

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby jeszcze lepiej chronić Wasze dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy przeglądają treści Portalu lub korzystają z usług, jakie świadczymy w Portalu.

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Was o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Algu Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 71 a, 25-558 Kielce, wpisaną do KRS pod numerem: 0000660018, NIP: 9591982926, REGON: 366397324


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Szczukiewicz, kontaktowy adres e-mail iodo@rodzicowo.pl

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w Portalu?


Zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego portalu danymi osobowymi są w szczególności, Wasz adres e-mail, adres IP, czy też informacje o sobie, jakie podaliście przy rejestracji konta lub przy robieniu zakupów.


Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronach Portalu i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

 

 

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Was czasie korzystania z Portalu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania na zasadach określonych regulaminem Portalu umowy, jaką z nami zawieracie. Może to być umowa o realizację usługi dostępu do treści Portalu i przeglądania jego zawartości, usługa rejestracji i prowadzenia konta w Portalu czy też usługa korzystania z systemu transakcyjnego pozwalającego na dokonywanie zakupów na odległość (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas przez użytkowników jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zapewniamy Was, że Wasze dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania przez Was z Portalu będą przetwarzane tylko w przypadku posiadania przez nas, lub inny podmiot przetwarzający dane, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Od kogo pozyskujemy Wasze osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w ramach korzystania z usług Portalu.

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności, którzy współpracują z nami w toku realizacji płatności jakie dokonujecie z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznej.

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług Portalu na waszą rzecz (np. prowadzenia konta użytkownika), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, nie dłużej jednak niż przez 10 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w zakończyliśmy wykonywanie usługi.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku.

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu realizacji zamówionej usługi, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami.

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzach Portalu zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy ani rozpocząć świadczenie usług, do których chcecie mieć dostęp.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania danych obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji usług.

 

 

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście, W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: iodo@rodzicowo.pl lub na piśmie, na adres wskazany powyżej. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do usunięcia danych, jakie podaliście w formularzach Portalu. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celu, będzie to jednak skutkowało automatycznym usunięciem waszego konta klienta oraz zaprzestaniem świadczenia innych zamówionych przez Was usług. W dalszym ciągu administrator będzie jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją podstawy prawne zobowiązujące administratora do dalszego przetwarzania albo dane Klienta będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Jakie sa Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzimy czynności automatycznego profilowania.

 

W jaki sposób wykorzystujemy w Portalu pliki cookies?

Na Portalu używamy technologii plików cookie oraz local storage (i innych podobnych), które służą nam do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Portalu. W zakresie plików cookies administrator może prowadzić czynności automatycznego profilowania, którego celem jest dopasowanie treści Portalu oraz wyświetlanych tam reklam do preferencji użytkownika.

Zamknij

Blog Problemy w nauce

Wróć
Kategorie bloga
Co zrobić by dziecko polubiło szkołę?

Co zrobić by dziecko polubiło szkołę?


Większość dzieci i młodzieży nie przepada za chodzeniem do szkoły. Dla niektórych jest stresujące, dla innych jest nudne, a kolejnej grupie po prostu nie chce się do niej uczęszczać. Niezależnie od tego, jakie jest podejście Waszych dzieci, spróbujcie sprawić, aby polubili chodzenie do szkoły. Poznajcie konkretne strategie, które przekonają, że szkoła to nie tylko nauka, ale także zabawa i przyjaźń.

Część 1 -  Znalezienie nowych przyjaciół

 1. Chodzenie do szkoły może być czasami także świetną zabawą. Niezależnie od tego, czy Twoje dziecko interesuje się muzyką, piłką nożną czy jazdą konną, może odnaleźć dzieci, z którymi będzie mogło porozmawiać o wspólnych zainteresowaniach. Przerwa to świetny czas na poznanie przyjaciół. Rozmowa z rówieśnikami, to jeden z najlepszych sposobów na miłe spędzenie wolnego czasu w szkole.
  Wytłumacz swojemu dziecku, aby się nie martwiło, jeśli nie spędza czasu z „popularnymi” rówieśnikami. Czas spędzony z dziećmi, które mają podobne zainteresowania jest naprawdę cenniejszy.
 2. Kolejnym świetnym sposobem, aby znaleźć nowych przyjaciół jest dołączenie do kółka zainteresowań prowadzonego w szkole. Zapytaj swoje dziecko, w jakich zajęcia dodatkowych chciałoby uczestniczyć? Sprawdźcie opcje jakie oferuje szkoła i wspólnie rozważcie, które zajęcia są godne uwagi. Jeśli nie znajdziecie nic, co by Was zainteresowało, spróbujcie wybrać zajęcia, które wydają się Wam chociaż trochę interesujące. Może rozbudzicie w dziecku nową pasję?
 3. Sport zespołowy jest naszą kolejną propozycją.  Niektóre szkoły oferują zajęcia drużynowe, które pozwalają rywalizować z innymi szkołami. Dzięki temu, dzieci zapoznają  się z innymi rówieśnikami.  Piłka nożna, lekkoatletyka, koszykówka czy lekcje tańca sprawią, że szkoła stanie się nieco bardziej przyjazna i ciekawa.  Jeśli Twoje dziecko nie chce uprawiać sportu, może zawsze dopingować z innymi znajomymi.

Część 2 – optymizm i pozytywne nastawienie

 1. Pozytywne nastawienie jest niezwykle istotne. Jeśli Twoje dziecko obudzi się ze złym nastawieniem, ponury poranek zamieni się w zły dzień.  Możesz jednak sprawić, abyście wszyscy zaczęli dzień z uśmiechem na twarzy.  Nuć energiczne melodie, przygotuj śniadanie mistrzów i spraw, by wszyscy zaczęli miło dzień. Staraj się przygotowywać wartościowe śniadanie, które dostarczy Twojemu dziecku energię na cały dzień. Nie zapomnij o owocach, warzywach, produktach z ziarnami. Unikaj nadmiernie przetworzonych i słodkich produktów. Jeśli postanowicie, że chcecie, aby Wasz dzień był pozytywny i pełen radości, prawdopodobnie taki będzie!
 2. Razem z dzieckiem spersonalizujcie szkolne rzeczy. Taki drobny element może sprawić, że dziecko poczuje się  lepiej i bardziej komfortowo. Maluchowi możesz udekorować plecak, segregator czy notatnik. Używajcie nalepek, długopisów brokatowych, emblematu ulubionego zespołu lub innych rzeczy, które sprawią, że przebywanie w szkole stanie się milsze i zabawniejsze.
 3. Pozwól dziecku nosić ubrania, w których czuje się dobrze (nie mamy na myśli piżamy, czy rozciągniętego dresu). Trendy ciągle ulegają zmianie, więc trudno powiedzieć, jakie ubrania będą najfajniejsze w danym momencie. Jednak dzieci, które uczęszczają do szkoły nie muszą nosić najnowszych i najmodniejszych ubrań jakie dostępne są w centrum handlowym. Uczniowie powinny nosić ubrania, w których czują się dobrze i które podczas zabaw na przerwie nie ograniczają ich ruchów.

        Część 3 – dobra organizacja

 1. Dobra organizacja to podstawa. Zdaniem dzieci, jedną z bardziej stresujących i frustrujących rzeczy szkole jest ciągłe upewnianie się, czy mamy wszystko co powinniśmy mieć. Czy na pewno mam odrobioną  praca domową? Gdzie jest to zadanie matematyczne? Czy na pewno mam strój na w-f? Pomóż dziecku wszystko posegregować, rozplanować. Spis prac domowych, zadanych każdego dnia to również dobry pomysł. Ład, organizacja i porządek jest kluczem do sukcesu.
 2. Nauczycieli, podobnie jak i uczniów, możemy podzielić na lubianych i nielubianych. Jednak to właśnie nauczyciele są odpowiedzialni za uczniów i prowadzą zajęcia lekcyjne. Dzieci, które czują się sfrustrowane lub znudzone na zajęciach, nie powinny tego okazywać. Jeśli uczniowie będą mili dla nauczycieli, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nauczyciele odwdzięczą się tym samym. Zachowanie to sprawi, że ​​każdy dzień Twojego dziecka w szkole będzie po prostu miły.
 3. Efektywne zarządzanie sobą w czasie, będzie dla Twojego dziecka dużym ułatwieniem. Praca domowa będzie o wiele mniej czasochłonna i pracochłonna, jeśli od razu, za pierwszym razem zostanie odrobiona. Rozpoczynanie zadania matematycznego, robienie przerwy i kończenie go za kilka godzin nie jest dobrym rozwiązaniem. Postaraj się wyeliminować niepokój i stres związany z pracą domową, który towarzyszy Twojemu dziecku. O wiele lepszym pomysłem jest odrabianie lekcji na bieżąco, niż pozostawianie ich na ostatnią chwilę. Czy poranek nie byłby o wiele milszy, gdyby niektóre dzieci nie kończyły rano odrabiania lekcji? Czy pobyt w szkolny nie byłby fajniejszy, gdyby dziecko nie martwiło się, że dostanie złą ocenę za brak pracy domowej?
 4. Wytłumacz i uświadom swojemu dziecku, że zawsze może poprosić o pomoc, jeśli ma problem z odrobieniem zadania domowego. Jeśli coś dla niego okazuje się niejasne, może zapytać starsze rodzeństwo, rodziców, czy przyjaciółkę. Odrabianie lekcji stanie się wówczas o wiele przyjemniejsze. Uczeń ma prawo również zapytać swojego nauczyciela, czy może zostać 10 minut po szkole, aby zadać kilka pytań dotyczących pracy domowej.
 5. Dzieci może nie zdają sobie jeszcze sprawy z tego, że warto unikać nieporozumień. Uczniowie uważają, że robienie innym psikusów i płatanie figli to wspaniała rozrywka. Wytłumacz dziecku, że niewłaściwe zachowanie w szkole, robienie rówieśnikom na złość, bicie się, może przynieść tylko same problemy.

Proste rzeczy, dobra organizacja, wygodne ubranie, kontakt z rówieśnikami, ciekawe zajęcia dodatkowe to tylko klika z elementów, które sprawią, że chodzenie do szkoły nie będzie męczarnią. Będzie przyjemnością, szansą na naukę, dobrą zabawę i spotkania towarzyskie.

źródło: https://www.wikihow.com
Źródło zdjęć: Unsplash.com


Komentarze